Umowa darowizny samochodu - wzór

Umowa darowizny samochodu - wzór

Chciałbyś podarować komuś samochód lub jego część, ale nie wiesz jak powinien wyglądać wzór umowy darowizny? W tym artykule wyjaśniamy, co powinien zawierać taki dokument, a także umieszczamy gotowy, edytowalny wzór PDF.

Umowa darowizny samochodu - Darczyńca i Obdarowany

Przygotowując taki dokument, na początku musimy określić dzień i miejsce jej zawarcia. Następnie, darowizna samochodu zawsze zawiera strony umowy – czyli w naszym przypadku Darczyńcę (kogoś, kto przekazuje przedmiot umowy) i Obdarowanego (czyli ktoś, kto otrzymuje taki przedmiot). Kluczowe jest zawarcie w dokumencie takich informacji, jak imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer dokumentu tożsamości, a także dane kontaktowe obydwu stron. Jeżeli darowiznę przekazuje firma, powinniśmy umieścić jej nazwę, a także numer REGON/NIP.

Gdyby chcieli Państwo skorzystać z gotowego wzoru takiego dokumentu, poniżej umieszczamy edytowalny wzór PDF do pobrania.

UMOWA DAROWZINY SAMOCHODU - WZÓR

Przedmiot umowy i jego wartość

W naszym przypadku przedmiotem umowy będzie pojazd osobowy, samochód. Aby go zidentyfikować, musimy umieścić takie informacje na temat pojazdu, jak marka i model, rok produkcji, numer VIN, numer rejestracyjny, a także jego przebieg. W umowie darowizny pojazdu darczyńca oświadcza, że jest właścicielem danego pojazdu. Następnie określa on wartość przedmiotu liczbowo i słownie.

Sam akt przekazania komuś darowizny polega na obdarowaniu daną osobę na własność i bezpłatnie konkretnym przedmiotem. Zdarzają się sytuacje, kiedy np. samochód ma dwóch innych współwłaścicieli. Załóżmy, że każdy z nich dysponuje np. 50% części danego auta. Wtedy mówimy o umowie darowizny części samochodu. Taki podział mogą mieć zarówno rodzice (mama i tata), ale i np. auto może należeć po części do wujka i mamy. Gdy ustalimy, jaka część samochodu należy do nas, wtedy w umowie określamy wartość procentową, jaka zostaje przekazana dla obdarowanego. Czasami konieczne może być sporządzenie dwóch oddzielnych dokumentów, aby przekazać samochód w całości dziecku, czy obdarowanemu.

Umowa darowizny samochodu a pozostałe zapisy

Darczyńca ponadto musi oświadczyć, że przekazywane auto jest wolne od obciążeń finansowych i praw osób trzecich. Nie może on zatajać przed obdarowanym tego typu informacji. Kwestie nieuregulowane w umowie znajdują odzwierciedlenie w przepisach Kodeksu Cywilnego, natomiast spory będą rozstrzygane we właściwych sądach powszechnych. 

Darowizna samochodu została przygotowana w dwóch, takich samych egzemplarzach, gdzie jeden zostaje przekazany darczyńcy, a drugi obdarowanemu. Ponadto, konieczne jest złożenie na umowie własnoręcznych podpisów.

Co po podpisaniu umowy darowizny pojazdu?

Taki fakt musimy zgłosić do Urzędu Skarbowego, gdzie w zależności od stopnia pokrewieństwa będziemy musieli zapłacić stosowny podatek. Po uregulowaniu należności musimy udać się do Wydziału Komunikacji i tam przerejestrować samochód. Niezbędne będzie zgłoszenie również zmiany właściciela do Zakładu Ubezpieczeń.

Jeżeli rekalkulacja składki, którą otrzymasz będzie dla Ciebie nieatrakcyjna, to zachęcamy do skorzystania z naszej porównywarki ubezpieczeń, aby sprawdzić cenę ubezpieczenia OC. Wystarczy kilka minut, aby przygotować kalkulację z kilku Zakładów Ubezpieczeń lub ewentualnie zapisać ją na przyszłość. W razie trudności, nasza infolinia służy pomocą.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również