Przerejestrowanie samochodu – co trzeba wiedzieć?

Przerejestrowanie samochodu – co trzeba wiedzieć?

Wejście w posiadanie samochodu oznacza jedno: formalności. Trzeba pamiętać o dopełnieniu wielu istotnych kwestii. Jedną z nich jest przerejestrowanie auta – tak, by we wszystkich dokumentach widniały dane nowego właściciela.

Przerejestrowanie samochodu jest obowiązkowe dla każdego nowego właściciela pojazdu. Nie ma przy tym znaczenia, jaką drogą auto zostało nabyte: czy była to darowizna, czy zakup pojazdu w ramach umowy kupna-sprzedaży. Warto więc wiedzieć, ile jest czasu na przerejestrowanie samochodu, jakie dokumenty są wymagane, do jakiego urzędu się udać, jak wygląda kwestia typu przerejestrowanie samochodu a ubezpieczenie OC.

Przerejestrowanie samochodu – kiedy należy tego dokonać?

Zastanawiasz sie, ile czasu na przerejestrowanie samochodu ma nowy nabywca po otrzymaniu pojazdu? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy dokonać tego maksymalnie w ciągu 30 dni od momentu podpisania umowy poświadczającej prawa nabycia samochodu.

Czas na przerejestrowanie samochodu nie może zostać przekroczony. W przeciwnym razie, gdy dojdzie do kontroli drogowej, policja może zabrać dowód rejestracyjny – jako że będzie zawierał nieaktualne dane, tj. dane poprzedniego właściciela auta. Może także wystawić mandat. Warto przy tym mieć świadomość, że artykuł 97 kodeksu wykroczeń mówi o karze grzywny do 3 000 PLN lub karze nagany, gdy właściciel pojazdu nie dostosuje się do przepisów obowiązującej ustawy.

Warto przy tym podkreślić, że data 30 dni obowiązuje również zbywcę samochodu – ma on tyle czasu na poinformowanie Wydział Komunikacji o sprzedaży auta.

Samochód przerejestrujesz w Urzędzie Miasta/Starostwie Powiatowym

Skoro już wiesz, ile czasu jest na przerejestrowanie samochodu, czas poznać niezbędne dokumenty pozwalające na zmianę tablic rejestracyjnych oraz dowodu rejestracyjnego.

Do wniosku o przerejestrowanie pojazdu należy załączyć takie dokumenty jak:

 • dowód potwierdzający własność auta, np. umowę kupna-sprzedaży, fakturę VAT, akt darowizny, umowę dożywocia, itp.;
 • dowód osobisty nowego właściciela lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym okresowym badaniem technicznym;
 • kartę pojazdu (nabywca powinien ją otrzymać od poprzedniego właściciela wraz ze wszystkimi dokumentami);
 • stare tablice rejestracyjne;
 • dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC – dopuszczalne jest przy tym posiadanie polisy OC wydanej na poprzedniego właściciela.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta/Urzędzie Starostwa Powiatowego – zgodnie z miejscem zamieszkania.

Czy konieczna jest wymiana tablic rejestracyjnych na nowe?

Przerejestrowanie samochodu zwykle kojarzy się z koniecznością otrzymania nowych tablic rejestracyjnych. Okazuje się jednak, że są od tej zasady pewne wyjątki. Zmiana tablic nie jest konieczna, jeżeli pojazd rejestrowany jest w tym samym mieście lub powiecie – wówczas zostaną jedynie naklejone znaki legalizacyjne.

Przerejestrowanie samochodu a OC

„Przerejestrowałem samochód – co z ubezpieczeniem” – zastnawiasz się, co należy zrobić? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nowy właściciel pojazdu może zachować ważne ubezpieczenie OC pojazdu wykupione przez zbywcę. Wystarczy tylko poinformować o tym towarzystwo ubezpieczeniowe, które najczęściej dokonuje rekalkulacji składki – na cenę OC wpływa bowiem wiele czynników pozwalających ocenić indywidualne ryzyko ubezpieczeniowe. Istnieje także możliwość rezygnacji z wykupionego przez zbywcę ubezpieczenia i podpisanie nowej umowy na swoje dane. W takim przypadku koniecznością będzie wypowiedzenie umowy OC w konkretnym towarzystwie ubezpieczeniowym, a następnie podpisanie umowy z innym ubezpieczycielem. Najważniejsze jest w tym przypadku zachowanie ciągłości ubezpieczeniowej.

A jak wygląda kwestia polisy, gdy chodzi o przerejestrowanie samochodu? Ubezpieczenie OC musi być ważne, w przeciwnym razie urząd odmówi dokonania rejestracji na dane nowego właściciela. Nie ma przy tym znaczenia, na kogo nazwisko będzie wydana polisa. Najważniejsze jest to, by – jeśli chodzi o przerejestrowanie samochodu – ubezpieczenie było aktualne, a więc miało aktywną ochronę ubezpieczeniową.

Czy przerejestrowanie samochodu jest konieczne przy darowiźnie?

Poinformowanie Wydziału Komunikacji o zmianie właściciela pojazdu jest koniecznością nawet wtedy, auto trafia do nabywcy drogą aktu darowizny. Przerejestrowanie samochodu na członka rodziny to konieczność, której należy dokonać w ciągu 30 dni od podpisania aktu darowizny.

Jeśli chodzi o przerejestrowanie samochodu, darowizna z reguły nie oznacza ograniczenia formalności związanych z uzyskaniem nowego dowodu rejestracyjnego. Jedynym uproszczeniem może być opcja zachowania starych tablic rejestracyjnych – jeśli pojazd otrzymuje osoba zamieszkująca w tym samym powiecie co darczyńca.

Ile kosztuje przerejestrowanie auta?

Przerejestrowanie samochodu jest czynnością związaną z dokonaniem stosownych opłat. W przypadku pojazdów osobowych kupowanych na terenie kraju lub otrzymanych na drodze darowizny (także na terenie Polski), koszt wynosi 180,50 PLN.

Na tę kwotę składają się takie wartości jak:

 • nowe tablice rejestracyjne;
 • tymczasowy dowód rejestracyjny, tzw. miękki;
 • stały dowód rejestracyjny;
 • nalepka legalizacyjna;;
 • nalepka na szybę;
 • opłaty ewidencyjne.

W przypadku, gdy przerejestrowanie ma miejsce na terenie tego samego powiatu i nowy właściciel nie potrzebuje innych tablic rejestracyjnych, opłata zmniejsza się do 81 PLN.

Sporo droższe jest przerejestrowanie samochodu kupowanego za granicą. Wówczas do standardowych kosztów rejestracji, należy doliczyć koszty związane z: wydaniem dokumentu VAT25 (160 PLN), badaniem technicznym (100 PLN), podatkiem akcyzowym (3,1% lub 18,6% wartości samochodu w zależności od pojemności auta), tłumaczeniami (ok. 100 PLN).

Nowe tablice rejestracyjne oraz tymczasowy dowód rejestracyjny wydawane są w dniu złożenia wniosku o przerejestrowanie pojazdu. Na stały dowód rejestracyjny trzeba poczekać do 30 dni.

Może zainteresuje Cię również