Rzecznik Finansowy - jego rola w ubezpieczeniach

Rzecznik Finansowy - jego rola w ubezpieczeniach

Kim jest rzecznik finansowy? Jaka jest jego rola w ubezpieczeniach? W jakich sprawach możemy się do niego zwracać o poradę lub pomoc w postępowaniu prawnym przeciwko Ubezpieczycielowi?

Rzecznik Finansowy - kim jest?

Od 1995 roku w ubezpieczeniach funkcjonowała postać Rzecznika Ubezpieczonych, która pomagała Klientom w postępowaniach odszkodowawczych z Zakładami Ubezpieczeń. Ustawa o rzeczniku finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 roku przeniosła te obowiązki na nową instytucję Rzecznika Finansowego.

Zakłady Ubezpieczeń w swoim zapleczu kadrowym mają wielu wykfalifikowanych prawników, którzy reprezentują firmy ubezpieczeniowe przed sądami. Niekiedy Klienci szukają pomocy właśnie u Rzecznika Finansowego. Poza ubezpieczeniami, rozpatruje on reklamacje z podmiotów rynku finansowego (dotyczące np. kredytów, pożyczek etc.).

Rzecznik Finansowy - zadania w ubezpieczeniach

W odniesieniu do branży ubezpieczeń, głównymi zadaniami Rzecznika Finansowego jest rozpatrywanie skarg i wniosków Klientów Zakładów Ubezpieczeń, analizowanie i ocena projektów aktów prawnych dotyczących rynku ubezpieczeń, polubowne rozstrzyganie sporów pomiędzy Klientami, a Zakładami Ubezpieczeń, informowanie organów o nieprawidłowościach na rynku ubezpieczeń, prowadzenie działalności edukacyjnej, a także inicjowanie ustawodawstwa.

Wniosek o interwencję możemy wysłać dopiero po otrzymaniu negatywnego rozpatrzenia reklamacji lub gdy czas na odpowiedź ze strony Zakładu Ubezpieczeń minął. Kluczowe w takim wniosku jest skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń, a także uzasadnienie swojego stanowiska w decyzji dla Rzecznika Finansowego. Wzory pism są dostępne na stronie rf.gov.pl

Instytucja ta, pomoże nam również zorientować się w tym, jakimi prawami dysponujemy. Ustawa o rzeczniku finansowym umożliwia mu złożenie skargi nadzwyczajnej w przypadku wykrycia nieprawidłowości lub wydanie tzw. istotnego poglądu w sprawie, który w różnych postępowaniach sądowych ma charakter pomocniczy dla sędziego. Na udzielenie odpowiedzi ze strony jego biura mamy około 2 tygodni (w zależności od złożoności zapytania i sprawy).

Gdy nie uda się nam nic wskórać z udziałem Rzecznika Finansowego w trakcie odwołania od decyzji Ubezpieczyciela, można wnioskować do jego biura o postępowanie polubowne. Taka forma pomocy charakteryzuje się bezstronnością instytucji. Jego zadaniem jest udział w mediacji pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeniowym, a Klientem, aby obie strony uzyskały chociażby częściowo założone cele. Koszt złożenia wniosku o takie postępowanie wynosi 50 PLN. 

Biuro Rzecznika Finansowego

W sprawie ubezpieczeń, w godzinach od 9:00 do 14:00 możemy skontaktować się z biurem Rzecznika Finansowego pod numerem telefonu 22 333 73 28 (ubezpieczenia OC, AC, Assistance, na życie, NNW, domów i mieszkań, turystyczne, kredytów, małych i średnich przedsiębiorstw, rolnych itp.).

Poradę eksperta uzyskamy kontaktując się na adres e-mailowy: porady@rf.gov.pl lub korzystając z elektronicznego formularza kontaktowego. Można wysłać również list z załączonymi dokumentami pocztą tradycyjną na adres biura Rzecznika Finansowego:

Rzecznik Finansowy
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Czy warto zgłaszać się do Rzecznika Finansowego o pomoc? Oczywiście, że tak! O ile nie zawsze możemy otrzymać satysfakcjonujące nas rozwiązanie w sprawie odszkodowawczej, o tyle zaangażowanie Rzecznika w sprawy powoduje, że wystosowuje on skargi nadzwyczajne i pomaga Ubezpieczonym. W 2021 roku Towarzystwa Ubezpieczeniowe musiały upraszczać warunki ubezpieczenia AC – a wpływ na wymuszenie zmian na Ubezpieczycielach miały liczne skargi Klientów, na wniosek których Rzecznik wystosował określone zmiany prawne.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również