Masz pytania? Zadzwoń do nas

22 201 9001

Agenci dostępni w godzinach 9.00 - 17.00 (pon. - pt.)

lub zamów rozmowę

Oświadczenie sprawcy kolizji

Oświadczenie sprawcy kolizji

Kiedy na drodze dojdzie do zdarzenia, w którym nie ucierpią ludzie, a szkody powstaną jedynie na mieniu, nazywamy je kolizją. W takiej sytuacji wezwanie policji nie jest konieczne, pod warunkiem, że wina jest bezsporna, sprawca wypadku przyznaje się do niej oraz kierowcy nie pozostają pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W takim przypadku, w miarę możliwości fotografujemy miejsce zdarzenia (np. telefonem komórkowym), odstawiamy pojazdy tak, aby nie stwarzały zagrożenia w ruchu drogowym i przystępujemy do spisania oświadczenia sprawcy.

Oświadczenie sprawcy powinno zawierać datę i miejsce zdarzenia, opis zdarzenia, dane pojazdów oraz kierowców biorących udział w zdarzeniu oraz przyznanie się do winy sprawcy. Ponadto w dokumencie takim winny się znaleźć dane polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy oraz podpisy sprawcy i poszkodowanego.

Ważne jest, aby oświadczenie było sporządzone przez sprawcę, a nie tylko przez niego podpisane. Pozwoli nam to uniknąć sytuacji, w której sprawca wypiera się w późniejszym czasie winy oraz napisania takiego oświadczenia. Będąc przezornym, możemy wydrukować sobie wzór takiego oświadczenia i wozić go w schowku.

Oświadczenie sprawcy dostarczamy do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym ma wykupioną polisę. W zasadzie to wystarczy, aby firma ubezpieczeniowa wysłała do nas rzeczoznawcę i na podstawie jego kosztorysu wypłaciła nam odszkodowanie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Porady ubezpieczeniowe

Może zainteresuje Cię również