Oświadczenie sprawcy kolizji

Oświadczenie sprawcy kolizji

Kiedy na drodze dojdzie do zdarzenia, w którym nie ucierpią ludzie, a szkody powstaną jedynie w mieniu, wtedy mamy do czynienia z kolizją. W takiej sytuacji wezwanie policji nie jest konieczne pod warunkiem, że wina jest bezsporna, sprawca wypadku przyznaje się do niej oraz kierowcy nie pozostają pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W miarę możliwości fotografujemy miejsce zdarzenia (np. telefonem komórkowym), odstawiamy pojazdy tak, aby nie stwarzały zagrożenia w ruchu drogowym i przystępujemy do spisania oświadczenia sprawcy kolizji.

Jak napisać oświadczenie o kolizji?

Nie zawsze posiadamy przy sobie dokumenty, które mogą się przydać w momencie wystąpienia kolizji. O ile dostęp do Internetu ułatwia nam znalezienie odpowiedniego wzoru, o tyle na miejscu podczas zdarzenia nie możemy ich wydrukować i wykorzystać. Dlatego często pada pytanie, jak napisać oświadczenie o kolizji, aby zostało uwzględnione w procesach rejestracji szkody i wypłaty odszkodowania?

Dokument, zwany oświadczenie sprawcy kolizji powinien zawierać informacje dotyczące imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, a także numeru prawa jazdy i dowodu osobistego lub paszportu osoby, która przyznaje się do winy. Ponadto, należy opisać przebieg zdarzenia (o której godzinie, kiedy i gdzie wystąpiło zdarzenie, ze wskazaniem numeru polisy OC sprawcy oraz marki pojazdu wraz z numerem rejestracyjnym). Kluczowe jest zawarcie sformułowania, które jednoznacznie będzie wskazywało na to, że sprawca przyznaje się do poniesienia odpowiedzialności.

Następnie zamieszczamy dane pojazdu, który został uszkodzony. Niezbędne jest również przygotowanie wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym, które będzie po krótce określało w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia. Na koniec ważne jest wpisanie daty i własnoręczny podpis sprawcy.

Tak napisane oświadczenie w wersji pisemnej powinno zostać uwzględnione w zakładzie ubezpieczeń. Gdyby jednak pojawiła się potrzeba użycia wzoru oświadczenia stłuczki, przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa edytowalny wzór PDF, który można uzupełnić o część danych, wydrukować i zostawić w samochodzie.

OŚWIADCZENIE SPRAWCY KOLIZJI DROGOWEJ

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym - co w nim umieścić?

Protokół z miejsca zdarzenia, który dokładniej opisuje okoliczności kolizji (dołączamy go do wspólnego oświadczenie o zdarzeniu drogowym). Wpisujemy tam dodatkowo informacje o tym, czy są osoby ranne, czy doszło do strat materialnych, a także dane kontaktowe świadków zdarzenia. Uzupełnia się w nim informacje dotyczące sprawcy i jego pojazdu oraz poszkodowanego. W kolumnach są umiesczone pola do uzupełnienia dotyczące ubezpieczonego, pojazdu, informacji dot. zakładu ubezpieczęń i zawartej polisy (np. czy była wystawiona Zielona Karta lub wykupione ubezpieczenie AC), a także kierującego pojazdem. 

Dodatkowo, możemy umieścić w nim szkic zdarzenia drogowego i określić miejsca zderzenia w obydwu pojazdach, co dodatkowo ułatwi określenie winy. Dokument wspólnego oświadczenia zawiera również szczegółowy opis okoliczności zdarzenia, w którym określa się sytuacje, w jakich znajdował się jeden i drugi pojazd (np. czy był zaparkowany, wykonywał jakiś manewr itp.). Takie oświadczenie musi zostać podpisane przez obydwu kierowców. Wzór takiego protokołu umieściliśmy dla Państwa poniżej.

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE O ZDARZENIU DROGOWYM

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również