Notatka policyjna - jaka jest jej rola?

Notatka policyjna - jaka jest jej rola?

Jesteś uczestnikiem szkody i chciałbyś dowiedzieć się, jak uzyskać notatkę policyjną? W tym artykule wyjaśniamy, jak działa elektroniczny system połączony z UFG, a także co zrobić w przypadku, kiedy zakład ubezpieczeń nie jest zintegrowany z SEWIK.

Notatka policyjna z interwencji - czym jest?

Inną nazwą tego dokumentu jest karta zdarzenia, ale powszechnie określa się go jako notatka policyjna. Wystawia ją Policja na miejscu zdarzenia, a informacje w niej zawarte mają kluczowy wpływ na likwidację szkód przez Zakład Ubezpieczeń. W samej notatce znajdziemy takie informacje, jak datę zdarzenia, miejsce, okoliczności towarzyszące, numery rejestracyjne samochodów uczestniczących w zdarzeniu, a także numery polisy OC i Ubezpieczycieli. 

Wszystkie informacje trafiają do SEWIK – czyli Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji. Aktualnie, prawie wszyscy policjanci na miejscu zdarzenia dysponują urządzeniami, które pozwalają im na udostępnienie notatki policyjnej z interwencji w ciągu kilku minut dla zakładu ubezpieczeń. Oprogramowanie posiada GPS, który lokalizuje miejsce zdarzenia, a także jest zsynchronizowany z systemem CEPIK. Rocznie powstaje około 500 000 notatek policyjnych, a udostępniane są tylko tym towarzystwom ubezpieczeniowym, które wystawił OC dla sprawcy wypadku i poszkodowanego.

Udostępnianie notatki policyjnej z interwencji i wpływ na tempo likwidowania szkody

Za wprowadzenie takiej funkcjonalności online odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dziś połączonych z systemem bezpośrednio jest ¾ ubezpieczycieli w Polsce. Dostęp do systemu przyśpiesza proces uzyskiwania informacji o szkodzie, a tym samym ustalenie odpowiedzialności i wypłatę odszkodowania. Na dostęp do notatki policyjnej i złożenie wniosku o jej pozyskanie zakładowi ubezpieczeń zezwala artykuł 25 ustawy z dnia 22 maja 2004 roku o działalności ubezpieczeniowej. Jest ona podstawą do ustalenia odpowiedzialności wypadków i zdarzeń losowych, a tym samym określenia wartości odszkodowania, czy świadczenia.

Kto może i jak złożyć wniosek o wydanie notatki policyjnej?

Gdy zakład ubezpieczeń nie jest połączony z UFG, likwidatorzy samodzielnie muszą składać wnioski o uzyskanie takiej notatki. Art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1998 roku prawo o ruchu drogowym umożliwia złożenie takiego wniosku również uczestnikowi zdarzenia. Aby przygotować poprawnie wniosek o wydanie notatki policyjnej, musimy w nim umieścić dzień złożenia wniosku, nasze imię i nazwisko, dane kontaktowe, a także jako adresata określić właściwą jednostkę policji, która przygotowywała taki dokument w dniu zdarzenia. 

W treści zwracamy się z prośbą o wydanie notatki policyjnej powołując się na konkretny dzień i miejsce zdarzenia. Musimy oświadczyć, że byliśmy uczestnikami kolizji umieszczając numer rejestracyjny naszego pojazdu, ewentualnie model i markę. Jako powód uzyskania jej podajemy niezbędność przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Niezbędne będzie dokonanie opłaty skarbowej, która wynosi 17 PLN. Będziemy musieli załączyć do wniosku potwierdzenie płatności. Gdyby w naszym imieniu występował pełnomocnik, musimy opłacić również pełnomocnictwo i załączyć je do wniosku. Na końcu składamy czytelny podpis. Policja ma 7 dni na wydanie takiej notatki.

Ubezpieczenie OC na Wygodnie.pl

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych to obowiązkowa polisa dla każdego kierowcy w Polsce. Sumy gwarancyjne definiuje ustawa, dlatego OC różni się w wybranych zakładach ubezpieczeń tylko ceną. Zachęcamy do skorzystania z naszej porównywarki OC, w której w kilka minut można obliczyć wysokość składki w kilku towarzystwach i wybrać tą w najlepszej cenie.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również