Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – najważniejsze informacje

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – najważniejsze informacje

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy zarejestrowany pojazd musi posiadać ubezpieczenie OC. To dzięki niemu właściciel samochodu wyrządzającego szkodę unika finansowej odpowiedzialności za spowodowane zdarzenie drogowe. Nad wypłatą odszkodowań czuwa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Historia Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego ma już niemal 30 lat. Jest to instytucja powołana do życia w 1990 roku, jako efekt intensywnego rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce.

Istota działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Działalność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego koncentruje się na wypłacie odszkodowań i świadczeń osobom, które doświadczyły szkód w wypadkach/kolizjach drogowych. Chodzi tutaj jednak o wypłatę odszkodowań należnych poszkodowanym w sytuacji, gdy:

  • szkodę wyrządził kierowca prowadzący nieubezpieczony pojazd;
  • sprawca zdarzenia nie został ustalony, ponieważ np. zbiegł z miejsca wypadku.

Mówiąc o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, należy wspomnieć o działaniach związanych z kontrolowaniem spełniania obowiązku posiadania przez każdy zarejestrowany pojazd polisy OC.

UFG nakłada kary za brak OC

Wypłata odszkodowań osobom poszkodowanym przez nieubezpieczone pojazdy rocznie kosztuje ponad 74 mln złotych. Kwota ta pobierana jest z polis OC opłacanych przez pozostałych kierowców, co przekłada się m.in. na wyższe kwoty składek. Jako że polisa OC jest obligatoryjna – zgodnie z obowiązującymi przepisami, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma za zadanie karać właścicieli nieubezpieczonych pojazdów.

Wysokość kar za brak OC ustalana jest na podstawie minimalnego miesięcznego wynagrodzenia:

  • dla samochodów osobowych – równowartość dwukrotności minimalnej pensji;
  • dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów – trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia minimalnego;
  • dla pozostałych pojazdów – równowartość 1/3 miesięcznego minimalnego wynagrodzenia.

Istotna jest również przerwa w ubezpieczeniu. Jeśli wynosi ona:

  • do 3 dni – kara odpowiada 20% stawki bazowej;
  • 4-14 dni – kara odpowiada 50% stawki bazowej;
  • powyżej 15 dni – kara odpowiada 100% opłaty karnej.

W 2022 roku minimalne wynagrodzenie miesięczne wynosi 3 010 zł brutto.

Sprawdź, czy masz ważne OC

Wielu kierowców czasami zapomina o wykupieniu kolejnego ubezpieczenia OC, co może skutkować nałożeniem kar finansowych. By uniknąć takiej sytuacji, wystarczy skorzystać z internetowego portalu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W zakładce "sprawdź OC" dla pojazdu na stronie www.ufg.pl trzeba wpisać numer rejestracyjny lub VIN konkretnego pojazdu, by sprawdzić stan obowiązkowego ubezpieczenia OC.

To proste rozwiązanie pozwala uniknąć poważnych konsekwencji finansowych związanych z przerwaniem ciągłości ubezpieczeniowej. Warto więc skorzystać z takiej możliwości, by mieć pewność, że pojazd podlega ochronie ubezpieczeniowej.

Może zainteresuje Cię również