Mieszkanie socjalne - komu przysługuje?

Mieszkanie socjalne - komu przysługuje?

Warunki otrzymania mieszkania socjalnego. Komu w pierwszej kolejności przysługuje? Czy można wykupić takie mieszkanie? Jakie dokumenty trzeba mieć przy sobie przy składaniu wniosku, by wpisać się na listę oczekujących?

Jak dostać mieszkanie socjalne?

Tego typu lokale są pewną formą pomocy od Państwa dla osób najuboższych i bezdomnych. Mieszkanie socjalne otrzymujemy tymczasowo – nie na stałe, a czas oczekiwania może wynosić kilka lat. Wszelkie uwarunkowania prawne określa ustawa z 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie Kodeksu Cywilnego. 

Największe szanse na otrzymanie socjalnego mieszkania mają osoby z sądowym nakazem eksmisji z dotychczasowego lokalu i prawem do lokalu socjalnego. Ponadto osoby, których nieruchomości zostały przeznaczone przez nadzór budowlany do rozbiórki są również traktowane priorytetowo. Szczegółowe warunki dotyczące tego, komu zostanie przyznane mieszkanie socjalne ustala gmina lub miasto. Ze względu na profil osoby ubiegającej się o taki lokal, ustalona została następująca kolejność:

  • kobiety w ciąży;
  • osoby małoletnie, niepełnosprawne lub ubezwłasnowolnione, a także osoby sprawujące nad nimi opiekę;
  • osoby obłożnie chore;
  • emeryci i renciści spełniający określone warunki;
  • osoby posiadające status bezrobotnego;
  • osoby spełniające określone przesłanki przez radę miasta lub gminy w drodze uchwały.

Mieszkanie socjalne - jak wygląda?

Nieruchomości te mają zapewnić podstawowe warunki do życia, a ze względu na niski czynsz, ich standard wykończenia jest niski. Niekiedy łazienkę, a nawet kuchnię trzeba dzielić z innymi lokatorami budynku. O ile mieszkanie komunalne możemy wkupić na własność, o tyle socjalne mieszkanie jest przydzielane zazwyczaj od 3 do 5 lat z ewentualną możliwością przedłużenia najmu.

Mają one niewielki metraż, zazwyczaj są to lokale do maksymalnie 40m². W przypadku jednej osoby, powierzchnia użytkowa lokalu nie może wynosić mniej niż 10m² i 5m² dla każdego kolejnego użytkownika, który będzie wspólnie zamieszkiwał mieszkanie socjalne. Jak wygląda zatem kwestia kryterium dochodowego? Gminy i miasta same ustalają jego wysokość, a jeżeli chodzi o czynsz najmu, nie może on przekraczać połowy stawki najniższego czynszu w mieszkaniowym zasobie gmin, dlatego za 1m² stawki wynoszą zazwyczaj kilka złotych. Umowa najmu mieszkania może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym z osobą zamieszkującą, jeżeli uzyska ona prawa własnościowe do innego lokalu w drodze spadku.

Socjalne mieszkanie - dokumenty potrzebne do określenia kryterium dochodowego

Gdy wiemy już, jak dostać mieszkanie socjalne, niezbędne będzie złożenie odpowiedniego wniosku do stosownego Urzędu. Ich wzory możemy znaleźć na stronie internetowej lub bezpośrednio w placówce. Do uzupełnienia takiego wniosku będą potrzebne dane personalne, kontaktowe, informacje o posiadanych dochodach, stopniach niepełnosprawności. Dokumenty, które będą potrzebne do złożenia petycji dotyczącej kryterium dochodowego, to np. roczna deklaracja podatkowa za ubiegły rok, zaświadczenie o dochodach od pracodawcy, decyzja z ZUS dot. wysokości emerytury lub renty, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pobieranym zasiłku, zaświadczenie ze szkoły o wysokości pobieranego stypendium, zaświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń socjalnych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, czy wyrok sądu ustalający wysokość alimentów.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również