Kurs operatora wózka widłowego - jak przebiega?

Kurs operatora wózka widłowego - jak przebiega?

Czym jest egzamin UDT? Jakie są kategorie uprawnień dla wózków widłowych? Kto może zdobyć takie uprawnienia i jak przebiega kurs przygotowawczy? Na jaki czas wydawana jest kwalifikacja i w jakich państwach obowiązuje?

Kursy operatora wózka widłowego - dlaczego są potrzebne?

W wielu składach, fabrykach, czy na placach budowy spotykamy wózki widłowe. Są to maszyny, które usprawniają pracę poprzez posiadanie specjalnego podnośnika hydraulicznego i wideł. Dzięki temu, przenoszenie ciężkich ładunków jest możliwe dla operatora wózka widłowego. Kurs jest niezbędnym przygotowaniem osoby do pełnienia obowiązków operatora takiego urządzenia, do których należy np. załadunek i rozładunek towarów z pojazdów, czy samolotów, transport towarów zapakowanych na paletach lub skrzyniach, układanie towarów, układanie pustych palet, wykonywanie kontroli pojazdów, usuwanie odpadów z maszyn, a także badanie i weryfikacja stanu produktów. 

Taki rodzaj wykonywanej pracy należy do niebezpiecznych, dlatego konieczny jest kurs na operatora wózka widłowego, aby poznać podstawowe zasady obowiązujące przy obsłudze takich urządzeń. Co ciekawe, wielu kierowców pojazdów ciężarowych decyduje się na zdobycie takiego szkolenia, ponieważ posiadanie kategorii C prawa jazdy i uprawnień na wózki zezwala im na poruszanie się dźwigami po drogach publicznych. 

Rodzaje wózków widłowych - egzamin UDT z podziałem na kategorie

Ze względu na napęd, możemy wyróżnić wózki spalinowe (napędzane benzyną, olejem napędowym, czy gazem LGP) oraz elektryczne (które zasilane są z akumulatora). Ze względu na funkcjonalność, możemy wyróżnić wózki ze zmiennym wysięgnikiem (posiadające rozwijany wysięgnik), terenowe (pracujące na placach budów), boczne (operator siedzi bokiem do kierunku jazdy), podnośnikowe sterowane z poziomu podestu roboczego, z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, czy te z wysuwanym masztem.

Odbyty kurs operatora wózka widłowego przygotowuje nas do egzaminu UDT, który wydawany jest na wszystkie typy wózków. Odbywa się on w Urzędzie Dozoru Technicznego. W zakresie zaświadczeń kwalifikacyjnych występują 3 kategorie:

  • I WJO (wózki jezdniowe z operatorem podnoszonym z ładunkiem lub ze zmiennym wysięgnikiem);
  • II WJO (wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych);
  • III WJO (wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane).

W zależności od kategorii, uprawnienia UDT ważne są od 5 do 10 lat i są respektowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 5 lat ważności mają kwalifikacje do prowadzenia wózków jezdniowych z mechanicznym napędem z wysięgnikiem i możliwością unoszenia operatora wraz z załadunkiem. Na 10 lat wydaje się zezwolenie do prowadzenia wózków jezdniowych unoszących z napędem bez wysięgnika i możliwości unoszenia osoby obsługującej.

Kurs na operatora wózka widłowego - kto może przystąpić, jak wygląda nauka?

Aby ubiegać się o takie uprawnienia osoba powinna mieć skończone 18 lat i posiadać wykształcenie podstawowe. Jeżeli będziemy w trakcie pracy musieli wyjeżdżać na ulice, konieczne będzie posiadanie kategorii B prawa jazdy. Kurs na operatora wózka widłowego składa się z części teoretycznej i praktycznej. W trakcie nauki, kursant uczy się budowy wózka widłowego, rodzajów wózków widłowych używanych w przemyśle, obowiązków operatora, zasad bezpiecznego załadunku, BHP, przeglądu i serwisowania wózków, a także zachowywania się w niebezpiecznych sytuacjach. Nauka na kursie trwa do nawet 30 godzin.

Kursy operatora wózka widłowego w części praktycznej polegają na nauce bezpiecznego przeładunku, załadunku, podnoszenia i przenoszenia ładunków. Nauka trwa zazwyczaj do 10 godzin. Chcąc przystąpić do egzaminu, najpierw musimy zaliczyć część praktyczną odpowiadając poprawnie na 11 pytań z 15 zadanych, na których udzielenie odpowiedzi mamy 30 minut. Potem, pod nadzorem komisji egzaminacyjnej odbywa się część praktyczna egzaminu na placu manewrowym. Otrzymane zaświadczenie możemy wyrobić np. w języku angielskim. 

Ubezpieczenie wózka widłowego

Ubezpieczenie OC nie jest nam potrzebne, kiedy prowadzimy wózek widłowy (pojazd wolnobieżny). Nie mniej poruszanie się nim stwarza pewne zagrożenia, dlatego wszelkie szkody spowodowane przez poruszanie się nim są pokrywane z ubezpieczenia OC działalności gospodarczej. Jeżeli chciałbyś się zapoznać z ofertą ubezpieczenia firmy, zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również