Ubezpieczenia firmowe

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Bezpieczeństwo w każdej sytuacji

Jesteś pracodawcą? Chcesz chronić swoich pracowników przed skutkami nieszczęśliwych wypadków i stworzyć bezpieczne miejsce pracy? Zawrzyj grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Co zyska Twoja firma?

Dzięki naszemu ubezpieczeniu Twoja firma:

 • ograniczy koszty związane z rotacją pracowników – mniej pracowników odchodzi z firmy, która oferuje im dodatkowe korzyści,
 • zwiększy efektywność i motywację – pracownicy, którzy nie martwią się o swoją przyszłość i mogą liczyć na wysokie pieniądze z ubezpieczenia, pracują wydajniej i identyfikują się z firmą,
 • buduje pozytywny wizerunek – firma, która dba o pracowników, tworzy atmosferę bezpieczeństwa i komfortu pracy,
 • będzie chętniej wybierana jako miejsce pracy.

Dla kogo?

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla:

 • Twoich pracowników
 • małżonków pracowników oraz ich dzieci ( za dodatkową opłatą i tylko w zakresie podstawowym).

W jakich sytuacjach działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie działa:

 • w pracy,
 • w drodze do/ z pracy,
 • w życiu prywatnym,
 • podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka do chmurki: opcja za dodatkową opłatą.

Co Twoi pracownicy zyskają z naszym ubezpieczeniem?

Twoi pracownicy otrzymają wsparcie finansowe, jeśli ich zdrowie poważnie ucierpi (to tzw. trwały uszczerbek na zdrowiu, np. poważne złamanie nogi, poparzenie skóry) lub jeśli poniosą śmierć w wyniku:

 • następstwa nieszczęśliwego wypadku do chmurki: czyli takiego wypadku, w którym Twój pracownik dozna uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub poniesie śmierć,
 • omdlenia lub ataku epilepsji,
 • zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego do chmurki: za dodatkową opłatą,
 • wypadku podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka do chmurki: za dodatkową opłatą.

Jeśli wystąpi jedna z sytuacji wymienionych powyżej, wypłacimy pieniądze za:

 • śmierć,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, np. protezy, kule,
 • szkolenie zawodowe osób z niepełnosprawnością.

W przypadku śmierci Twojego pracownika jego bliscy dostaną pieniądze z ubezpieczenia.

Pomoc w każdej sytuacji

Razem z ubezpieczeniem Twoi pracownicy otrzymają pakiet usług assistance w Polsce. W razie wypadku zorganizujemy i opłacimy:

 • pomoc medyczną, rehabilitacyjną i pielęgniarską, np. zorganizujemy domowe wizyty lekarza i pielęgniarki, dostawę leków,
 • pomoc psychologa,
 • pomoc domową, np. zorganizujemy osobę, która posprząta dom lub zrobi zakupy,
 • opiekę nad dziećmi,
 • opiekę nad psami i kotami,
 • infolinię medyczną.
Dodatkowa ochrona

Jako pracodawca możesz wybrać dodatkowe opcje ochrony. Dzięki nim Twoi pracownicy otrzymają wsparcie finansowe w różnych sytuacjach życiowych.

W zależności od wybranej opcji wypłacimy Twoim pracownikom:

 • zwrot kosztów leczenia do chmurki: do wysokości 20% sumy ubezpieczenia. Sumę ubezpieczenia znajdziesz w polisie,
 • ryczałt za niewykorzystane wczasy, wycieczki do chmurki: 10% sumy ubezpieczenia. Sumę ubezpieczenia znajdziesz w polisie,
 • zasiłek za każdy dzień niezdolności do pracy,
 • wypłatę za śmierć spowodowaną nowotworem z złośliwym,
 • ryczałt za operację do chmurki: 10% sumy ubezpieczenia. Sumę ubezpieczenia znajdziesz w polisie.

Ubezpieczenie OC

z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia np. OC za szkody wyrządzone pracownikom (OC pracodawcy), OC za szkody wyrządzone przez podwykonawcę (OC podwykonawcy), OC za produkt i inne w tym ryzyka branżowe istotne szczególnie dla hotelarzy, aptekarzy, wspólnot mieszkaniowych.

Ubezpieczenie pracowników firm

od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewniając szeroką ofertą świadczeń dodatkowych.

Usługi assistance

pomoc fachowca, informatyka, pomoc medyczna w razie nieszczęśliwego wypadku, dostęp do infolinii prawnej oraz usługi concierge.

Grupowe ubezpieczenie na życie

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby w wieku od 18 do 69 lat.

Minimalna liczebność grupy potrzebna do zawarcia ubezpieczenia to 8 osób, związanych formalnie z zakładem pracy (ubezpieczającym).

Korzyści

Polisa jest zawierana na czas określony (1 rok) z automatycznym przedłużeniem na następny rok za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego. Obejmuje szeroki zakres wiekowy; do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby w wieku 18-69 lat, a ochrona może trwać aż do roku, w którym ubezpieczony kończy 70 lat. Gwarancja bardzo wysokich świadczeń (do 500.000 zł, a w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ubezpieczenia dodatkowe nawet do 3.500.000 zł), dających w przypadku śmierci ubezpieczonego zabezpieczenie finansowe jego bliskim.

Istnieje możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego poprzez zawarcia ubezpieczeń dodatkowych:

 • na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej: nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem przy pracy, wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem lotniczym, wypadkiem w wyniku uprawiania niebezpiecznego sportu,
 • na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego spowodowanych: złamaniem kości, poważnym uszkodzeniem, trwałym inwalidztwem, ciężką chorobą,
 • na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego wymagających: leczenia szpitalnego lub leczenia szpitalnego Plus, leczenia specjalistycznego, zagranicznej konsultacji medycznej (możliwość objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny), opieki medycznej (świadczenie usług medycznych realizowanych za pośrednictwem prywatnych placówek medycznych, możliwość objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny), doraźnej ochrony medycznej.

Zawarcie ubezpieczenia jest możliwe bez względu na stan zdrowia ubezpieczonego, a poszerzenie jego zakresu dostępne jest bez badań medycznych. Istnieje możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia optymalnie zaspokajającego potrzeby osób ubezpieczonych i negocjowania warunków ubezpieczenia w zakresie wysokości świadczeń. Podwyższenie sumy ubezpieczenia możliwe jest bez badań medycznych. Ochrona ubezpieczeniowa działa przez 24 godziny na dobę na całym świecie.

Za niewysoką składkę gwarantowana jest wysoka suma ubezpieczenia. Składka może pochodzić ze środków finansowych ubezpieczonego pracownika lub ubezpieczającego (np. pracodawcy). Świadczenia wolne są od podatku dochodowego i spadkowego. Przy zawieraniu umowy wymagane jest minimum formalności.

pracownicy

Napisz do nas