Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Prowadzisz małą lub średnią firmę? Majątek firmy jest narażony na różne niebezpieczeństwa. Niektóre z nich trudno przewidzieć. Dlatego warto skorzystać z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Ubezpieczamy między innymi budynki i budowle (np. ogrodzenia, bramy, wolno stojące maszty antenowe, urządzenia reklamowe, instalacje), wyposażenie firmy (np. maszyny, urządzenia), półprodukty, surowce, towary, wartości pieniężne (gotówka, czeki, weksle oraz przedmioty, które należą do pracowników).

Najważniejsze korzyści

 • Ubezpieczenie zapewnia odszkodowanie, jeśli pożar, powódź, huragan lub inne zdarzenie losowe (nie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia np. eksplozja, upadek statku powietrznego, lawina, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza) zniszczy mienie firmy.
 • Pieniądze wypłacimy także wtedy, kiedy ktoś się włamie i okradnie firmę.
 • Jesteś wiarygodny. Naszą polisę akceptuje każdy bank i firma leasingowa jako zabezpieczenie kredytu lub leasingu.
 • Masz gwarancję szybkiej i profesjonalnej likwidacji szkód.
 • Dzięki naszemu ubezpieczeniu Twoja firma zaoszczędzi. Oferujemy atrakcyjne zniżki, w tym zniżkę za:
 1. zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i przeciwpożarowe,
 2. jednorazową płatność składki,
 3. kontynuację ubezpieczenia przy braku szkód.

Dla kogo?

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla małych i średnich firm – produkcyjnych, usługowych i handlowych.

Co możesz ubezpieczyć?

 • Budowle (trwale związane z gruntem obiekty budowlane, np.: ogrodzenia, bramy, wolno stojące maszty antenowe, urządzenia reklamowe, instalacje)
 • Budynki
 • Urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia
 • Wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń, w tym przedmioty o wartości jednostkowej do 1500 zł (tzw. niskocenne składniki majątku np. regały sklepowe, kasy fiskalne, meble biurowe, stoły, krzesła, czajniki i inne przedmioty w części socjalnej)
 • Towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, materiały pomocnicze, opakowania, części zapasowe do maszyn i urządzeń i inne środki obrotowe
 • Mienie osób trzecich, które firma przyjęła, aby je np. naprawić, wyremontować, przerobić, wyczyścić, przechować lub sprzedać
 • Gotówkę, czeki, weksle i inne wartości pieniężne
 • Nakłady adaptacyjne, czyli koszty robót budowlanych i wykończenia wnętrz poniesione na dostosowanie najmowanych lokali lub budynków do prowadzonej działalności, np.: koszty położenia glazury, ustawienia ścianek działowych, montażu instalacji alarmowych
 • Przedmioty należące do pracowników, które zwyczajowo znajdują się w miejscu pracy np.: odzież, obuwie (nie wartości pieniężne)

Od czego ubezpieczamy?

Ubezpieczenie obejmuje wszystkie zdarzenia oprócz tych, które wymieniliśmy w wyłączeniach (znajdziesz je w ogólnych warunkach ubezpieczenia).

 • Odszkodowanie wypłacimy, jeżeli mienie Twojej firmy zostanie zniszczone np.:
 1. przez ogień, uderzenie pioruna, deszcz nawalny, powódź, huragan, grad lub inne zdarzenie losowe (eksplozję, upadek statku powietrznego, lawinę, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadzę),
 2. w wyniku awarii instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania,
 3. wskutek przepięcia.
 • Pieniądze z ubezpieczenia wypłacimy także, jeśli dojdzie do kradzieży z włamaniem lub rabunku.
 • Dodatkowo pokryjemy koszty:
 1. akcji ratowniczej (prowadzonej w związku z wyżej wymienionymi zdarzeniami),
 2. uprzątnięcia pozostałości po szkodzie (także koszty ich wywozu, składowania, utylizacji),
 3. zapobiegnięcia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.
ubezpieczenie nieruchomości firmowychubezpieczenie nieruchomości firmowych

Napisz do nas