Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu OC

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu OC

Obowiązek ubezpieczenia OC samochodu płynie z przepisów zawartych w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. 11 lutego 2012 roku w ustawie zaszły znaczące zmiany, które mają wpływ na przebieg ubezpieczenia oraz formalności, których wymaga się od właścicieli pojazdów mechanicznych. Wpływ na to, czy obowiązują nas stare czy nowe przepisy, ma data zawarcia umowy ubezpieczenia. Nowe przepisy obowiązują dla umów zawartych po 11 lutego 2012 roku.

    1. Wypowiedzenie polisy przez nabywcę

W starej wersji ustawy, nabywca pojazdu miał 30 dni na skuteczne wypowiedzenie polisy , która przeszła na niego wraz z samochodem. Od 11 lutego 2012 roku nie ma żadnego ograniczenia w kwestii terminu wypowiedzenia polisy przez nabywcę. Możemy zrobić to w każdej chwili.

    1. Data nadania

Do momentu wprowadzenia zmian, o wypowiedzeniu polisy decydowała data dostarczenia wypowiedzenia do towarzystwa ubezpieczeniowego. Po wprowadzonych zmianach, w przypadku, gdy wypowiedzenie wysyłamy listem poleconym, liczy się data stempla pocztowego.

    1. Polisa po zbywcy wygasa i nie odnawia się na kolejny rok

Do bardzo ważnej zmiany doszło na polu odnawiania się polisy, którą nabywca pojazdu przejmuje po zbywcy. Do 11 lutego 2012 roku, jeśli nabywca nie wypowiedział polisy, ubezpieczenie odnawiało się na kolejny rok. Obecnie, po upłynięciu okresu trwania polisy, wygasa ona.

    1. Możliwość rezygnacji z polisy, jeśli mamy dwa ubezpieczenia

Zanim zostały wprowadzone zmiany, po odnowieniu polisy OC, właściciel auta nie mógł jej wypowiedzieć, chyba że wyrejestrowywał auto, złomował je lub sprzedawał. Po nowelizacji, właściciel samochodu może wypowiedzieć polisę po jej odnowieniu na nowy okres. Dzieje się tak w sytuacji, gdy właściciel pojazdu wykupił ubezpieczenie na ten sam przedział czasowy w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Może zainteresuje Cię również