Zakres ubezpieczenia OC i zielonej karty

Zakres ubezpieczenia OC i zielonej karty

Obowiązkowe ubezpieczenie OC właścicieli pojazdów mechanicznych ma chronić ubezpieczonych przed nieprzewidzianymi i, niestety, często bardzo kosztownymi skutkami zdarzeń drogowych.

Jeśli dojdzie do kolizji, czyli zdarzenia drogowego, w którym nie ucierpiały osoby, a jedynie mienie i do zdarzenia doszło z naszej winy, odszkodowanie wypłacone z naszego ubezpieczenia OC pokryje szkody wyrządzone na mieniu osoby poszkodowanej. Jeśli natomiast mamy do czynienia z wypadkiem, czyli zdarzeniem, w którym oprócz mienia ucierpieli również ludzie, nasza polisa OC uchroni nas przed wysokimi kosztami związanymi nie tylko z uszkodzeniem pojazdu, ale także z uszczerbkiem na zdrowiu poszkodowanego, rozstrojem zdrowotnym, a nawet śmiercią poszkodowanego.

Ubezpieczenie OC polega na przejęciu przez ubezpieczyciela odpowiedzialności za wyrządzone przez nas szkody związane z ruchem pojazdu mechanicznego. Przez ruch pojazdu mechanicznego rozumie się nie tylko poruszanie się po drodze, ale także: wsiadanie i wysiadanie z pojazdu, załadowanie i rozładowanie pojazdu oraz zatrzymywanie, ruszanie i garażowanie samochodu.

Musimy pamiętać, że ubezpieczyciel nie bierze na siebie odpowiedzialności za szkody, które wyrządzamy kierując pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz w sytuacji, gdy zbiegniemy z miejsca zdarzenia. W takiej sytuacji będziemy musieli sami zapłacić za naprawę szkód lub ich rekompensatę w przypadku, gdy nie da się ich realnie naprawić (np. odszkodowanie dla rodziny poszkodowanego, który zmarł wskutek zdarzenia).

Zielona Karta jest rozszerzeniem naszego ubezpieczenia OC na kraje Unii Europejskiej. Jest to dokument, który świadczy o posiadaniu obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Może zainteresuje Cię również