Wypowiedzenie umowy OC – najważniejsze informacje

Wypowiedzenie umowy OC – najważniejsze informacje

Polisa OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym, którym należy objąć każdy zarejestrowany pojazd. Umowa podpisywana jest na 12 miesięcy, a po tym okresie możliwe są dwa warianty: albo automatyczne przedłużenie polisy, albo wypowiedzenie umowy OC.

W jakich przypadkach możliwe jest wypowiedzenie ubezpieczenia OC?

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC możliwe jest tylko w kilku przypadkach. Przepisy dopuszczają możliwość złożenia wypowiedzenia podpisanej z ubezpieczycielem umowy wówczas, gdy:

  • doszło do zdublowania polis – ubezpieczenie zostało odnowione automatycznie, zaś właściciel pojazdu wykupił ubezpieczenie w innym towarzystwie ubezpieczeniowym;
  • nabywca samochodu używanego nie chce korzystać z aktualnej polisy poprzedniego właściciela – nowy właściciel ma prawo zrezygnować z ubezpieczenia OC i wykupić nową polisę w innym towarzystwie;
  • umowa ubezpieczeniowa została zawarta na odległość.

Wypowiedzenie polisy OC nie ma natomiast zastosowania wówczas, gdy ubezpieczający podpisał umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym kilka miesięcy temu i chce skorzystać z lepszej oferty u innego ubezpieczyciela. W takiej sytuacji musi on poczekać do momentu wygaśnięcia aktualnie trwającej umowy.

Jak wypowiedzieć umowę OC – krok po kroku

Zastanawiasz się, jak wypowiedzieć umowę OC? Oto kilka wskazówek, dzięki którym szybko i bez problemów dopełnisz niezbędnych formalności. Wypowiedzenie OC należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej. Ważne jest, by wniosek trafił bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej w określonym terminie.

Krok 1. Wypełnienie oświadczenia o odstąpieniu umowy

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC musi przyjąć formę oświadczenia, w którym należy zawrzeć takie informacje jak: dane pojazdu, numer polisy, okres ubezpieczenia itp.

Krok 2. Wysłanie oświadczenia do firmy ubezpieczeniowej

Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres central w wyznaczonych ustawowo terminach:

  • nie później niż dzień przed wygaśnięciem obowiązującego ubezpieczenia;
  • niezwłocznie – w przypadku zdublowania polis;
  • nie później niż 30 dni od potwierdzenia zawarcia umowy na odległość (np. przez telefon, internet).

Warto przy tym pamiętać, że wyżej wymienione terminy dotyczą sytuacji, kiedy oświadczenie dociera do ubezpieczyciela. Wyjątek stanowią dokumenty przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej – w tym przypadku datą wiążącą jest data stempla pocztowego. W przypadku korzystania z oferty innych operatorów, należy pamiętać o odpowiednio wcześniejszym wysłaniu dokumentów.

Wypowiadając umowę OC, nie można przerwać ciągłość ubezpieczeniowej

Osoby decydujące się wypowiedzieć OC muszą pamiętać o zachowaniu ciągłości ubezpieczeniowej. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, należy wykupić polisę u innego ubezpieczyciela – tak, by nie powstała przerwa w ubezpieczeniu. W przeciwnym razie właściciel pojazdu naraża się nie tylko na utratę dotychczas wypracowanych zniżek, ale również kary finansowe nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Może zainteresuje Cię również