Wypowiedzenie umowy OC

Wypowiedzenie umowy OC

Każdy samochód musi posiadać ubezpieczenie OC – ta kwestia nie podlega dyskusji, gdyż jest regulowana ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych. Są jednak sytuacje, w których chcemy lub musimy wypowiedzieć umowę OC. Powody mogą być różne: kradzież auta, złomowanie, chęć zmiany ubezpieczyciela, sprzedaż auta. Niezależnie od tego, co jest przyczyną, musimy pamiętać o kilku zasadach.

    1. Wypowiedzenie na piśmie

Wypowiedzenie polisy OC powinno zostać złożone na piśmie. Rozumie się przez to wysłanie wypowiedzenia w formie listu poleconego lub osobiste złożenie w siedzibie ubezpieczyciela. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe, jako formę pisemną traktują również e-mail, a nawet fax, jednak informacja taka powinna znajdować się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

    1. 14 dni na przekazanie danych nowego właściciela

Jeśli sprzedajemy samochód, mamy 14 dni na powiadomienie ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu. W tym celu dostarczamy na piśmie dane nowego właściciela wraz z kopią umowy kupna/sprzedaży ubezpieczonego auta.

    1. Wypowiedzenie ubezpieczenia kupionego auta w każdej chwili

Nabywca samochodu przejmuje wraz z autem polisę. Może ją kontynuować lub też wypowiedzieć. Do lutego 2012 roku na rezygnację z polisy mieliśmy 30 dni. Obecnie nie ma żadnego ograniczenia i możemy zrezygnować z polisy w każdej chwili. W wypowiedzeniu możemy podać informację o tym, kiedy polisa ma zostać wypowiedziana. Jeśli tego nie zrobimy, wypowiedzenie będzie miało skutek natychmiastowy. Jest to bardzo ważna informacja, ponieważ w chwili wygaśnięcia polisy, którą otrzymaliśmy po zbywcy auta, nasz pojazd powinien być już ubezpieczony w innym towarzystwie, aby nie było nawet jednodniowej przerwy w ubezpieczeniu OC.

    1. Liczy się data stempla pocztowego

Do niedawna, jako datę złożenia wypowiedzenia traktowane datę wpływu wypowiedzenia do ubezpieczyciela. Zmiany w ustawie spowodowały, że, jako dzień złożenia wypowiedzenia przyjmuje się datę stempla pocztowego. Oznacza to, że mając ograniczony termin, np. 14 dni, nie musimy składać wypowiedzenia znacznie wcześniej. Możemy zrobić to nawet ostatniego dnia.

Polisę powinniśmy wypowiedzieć przynajmniej jeden dzień przed końcem jej trwania, w przeciwnym wypadku aktywuje się na kolejny rok. Jeśli jednak okaże się, że mamy zawarte dwie umowy ubezpieczeniowe na ten sam okres, ale w różnych firmach, możemy jedną z nich wypowiedzieć nawet po aktywowaniu na kolejny okres. Kolejnym wyjątkiem jest sytuacja, gdy samochód zostanie skradziony lub ulegnie całkowitemu uszkodzeniu – w takim wypadku możemy wypowiedzieć polisę w każdym momencie jej trwania.

Może zainteresuje Cię również