Wypłata odszkodowania z OC – jak to wygląda w praktyce?

Wypłata odszkodowania z OC – jak to wygląda w praktyce?

Ubezpieczenie OC, a więc od odpowiedzialności cywilnej, należy obowiązkowo wykupić dla każdego pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski. To produkt ubezpieczeniowy, który przydaje się wówczas, gdy zdarzy się wypadek komunikacyjny. Jakie szkody pokrywa ubezpieczenie OC? W jaki sposób przebiega wypłata odszkodowania? Oto najważniejsze informacje.

Na początek warto podkreślić, że ubezpieczenie OC nie jest tym samym, czym ubezpieczenie AC. Choć oba można wykupić dla posiadanego pojazdu, zakres ubezpieczenia jest zupełnie inny. AC (a więc auto casco) pozwala zrekompensować straty poniesione w wyniku uszkodzenia lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu. Wypłata odszkodowania z OC następuje zaś na rzecz osoby poszkodowanej w wyniku kolizji, której sprawcą jest auto objęte tym rodzajem ubezpieczenia. W praktyce oznacza to zatem, że OC chroni Cię przed skutkami finansowymi związanymi z dokonanych przez Ciebie szkód wyrządzonych osobom trzecim. Nie pokryjesz z niego jednak kosztów naprawy własnego auta.

Wypłata odszkodowania – kiedy ono przysługuje?

Wypłata odszkodowania OC przysługuje osobom, które zostały poszkodowane w wyniku wypadku / kolizji, które zostały spowodowane przez ubezpieczony pojazd. Odszkodowanie może zostać wypłacone na pokrycie strat związanych np. z:

  • uszkodzeniem pojazdu w wyniku kolizji – obejmie ono koszty poniesione na naprawę uszkodzonego auta,
  • kosztami leczenia, na jakie została narażona osoba poszkodowana w kolizji (przysługuje zarówno kierowcom, jak i pasażerom pojazdów, czy też poszkodowany pieszym),
  • wydatkami na auto zastępcze, jakie musiał ponieść poszkodowany po kolizji.

Jak wygląda wypłata odszkodowania z OC sprawcy?

Likwidacja szkód związanych z wypadkiem komunikacyjnym to dość standardowa procedura przeprowadzana przez towarzystwa ubezpieczeniowe każdego dnia. Dlatego przebiega ona dość sprawnie. Co zrobić? Możesz skorzystać z jednej z dwóch dróg.

1. Zgłoś się bezpośrednio do ubezpieczyciela, u którego była wykupiona polisa OC

Uzyskaj od sprawcy wypadku informację o numerze jego polisy ubezpieczeniowej, a następnie nawiąż kontakt z jego towarzystwem ubezpieczeniowym. Wniosek o wypłatę odszkodowania możesz bardzo często złożyć online.

2. Skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem

Standardem powoli staje się BLS, czyli bezpośrednia likwidacja szkody. Oznacza to, że możesz zgłosić się bezpośrednio do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego, a więc tego, w którym Ty masz wykupione OC lub AC, i to ono zajmie się dopełnieniem wszelkich formalności. Taką ofertę przygotowała np. Warta. Wypłata odszkodowania z OC sprawcy będzie więc dla Ciebie łatwiejsza, jeśli jesteś klientem tego TU.

Pamiętaj jednak, że do wniosku o wypłatę odszkodowania powinieneś załączyć jak najpełniejszą dokumentację. Przydatne będą:

  • pełne dane uczestników zdarzenia (imiona, nazwiska, numery PESEL),
  • dane pojazdów biorących udział w kolizji,
  • oświadczenie z miejsca zdarzenia ze wskazaniem sprawcy (warto je uzyskać tuż po kolizji),
  • zeznania świadków (jeśli byli),
  • dokumentacja fotograficzna – wykonaj zdjęcia na miejscu wypadku,
  • notatka policyjna z miejsca zdarzenia – o ile do kolizji wezwano policję.

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy – termin

Termin, w jakim nastąpi wypłata odszkodowania OC jest uzależniony od kilku czynników. Pierwszym jest to, z jakiej procedury zdecydujesz się skorzystać. W przypadku mniejszych kolizji najlepszym rozwiązaniem może się okazać uproszczona likwidacja szkody – wówczas oszacowanie wysokości odszkodowania odbywa się bez wizyty rzeczoznawcy. Można oczekiwać, że przyznana kwota zostanie wypłacona w krótkim czasie, najczęściej do dwóch tygodni.

Jeżeli jednak doznane straty są większe, warto zrezygnować z uproszczonej procedury i poczekać na oględziny rzeczoznawcy, który precyzyjnie oszacuje wysokość przysługującej rekompensaty finansowej. Pamiętaj również, że przedstawiony przez towarzystwo ubezpieczeniowy kosztorys, na podstawie którego odbędzie się wypłata, może być punktem wyjścia do negocjacji. Możesz bowiem np. zawnioskować o to, aby TU pokryło koszt naprawy z wykorzystaniem oryginalnych części, a nie zamienników, lub przedstawić dokumentację, która uzasadni roszczenia na wyższą kwotę.

Pamiętaj także że rozliczenie związane z wypłatą odszkodowania może się odbyć bezgotówkowo – bezpośrednio między ubezpieczycielem a wskazanym przez niego warsztatem samochodowym. To bardzo komfortowe rozwiązanie, które pozwala ograniczyć formalności do minimum i zwiększyć komfort obsługi. Na podobnej zasadzie może zadziałać też wypłata odszkodowania z AC.

Reasumując więc: jeśli jesteś uczestnikiem wypadku drogowego, który nie nastąpił z Twojej winy, przysługuje Ci odszkodowanie z OC sprawcy. Aby je uzyskać, zgłoś się bezpośrednio do firmy, w której sprawca wykupił polisę OC, albo do swojego ubezpieczyciela. W ten sposób szybko uzyskasz wszystkie niezbędne Ci informacje i zlikwidujesz szkodę.

Może zainteresuje Cię również