Wypadek/kolizja a sprawca nie ma ubezpieczenia OC – co zrobić?

Wypadek/kolizja a sprawca nie ma ubezpieczenia OC – co zrobić?

Wypadek/kolizja a sprawca nie ma ubezpieczenia OC – co zrobić? Czy można ubiegać się o odszkodowanie? Gdzie zgłosić zaistniałą szkodę? Kto wypłaci odszkodowanie?

 

Sprawcy wypadków i kolizji drogowych bez ważnej polisy OC mają do zwrotu Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu średnio 20 tys. zł. Rekordzista musi oddać ponad 2 mln zł – poinformował UFG. Corocznie jest wypłacanych około 6tyś. odszkodowań za sprawców, którzy spowodowali wypadek i nie mieli ważnej polisy OC ppm., bądź takich, których tożsamości  nie udało się ustalić. Jak informuje UFG, wartość wypłat wynosi ok. 100 mln zł rocznie.

Jak zgłosić szkodę, gdy sprawca nie ma wykupionego OC? Kto wypłaci odszkodowanie? 

W przypadku, gdy stłuczkę spowoduje kierowca bez ubezpieczenia OC, należy zgłosić szkodę do dowolnego zakładu ubezpieczeń, który oferuje takie polisy na polskim rynku. Ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia szkody. Po przyjęciu zgłoszenia, dany zakład ubezpieczeń zajmuje się likwidacją szkody. W kolejnym kroku TU przekuje dokumenty do UFG, które wypłaca odszkodowanie. Sprawca zdarzenia musi liczyć się z tym, że UFG będzie  dochodzić zwrotu poniesionych kosztów.

Jakie dane są potrzebne, do zgłoszenia szkody?

 W przypadku stłuczki lub wypadku, bezpośrednio po zdarzeniu, należy spisać oświadczenie, które powinno zawierać poniższe informacje:

  • data, godzina i miejsce zdarzenia
  • dane pojazdu: numery rejestracyjne, numery VIN oraz marki i modele pojazdów uczestniczących w zdarzeniu
  • imiona, nazwiska, numery PESEL oraz dane kontaktowe uczestników zdarzenia
  • numer polisy OC sprawcy, jeżeli takowej nie posiada – należy odnotować ten fakt

Podczas zgłoszenia szkody, oprócz oświadczenia, należy dołączyć dokumentację zdjęciową z miejsca zdarzenia. 

Sprawca zdarzenia uciekł – co w takim przypadku?

Gdy doszło do zdarzenia drogowego a sprawca zdarzenia zbiegł z miejsca, UFG wypłaci odszkodowanie tylko w ściśle określonych przypadkach. Fundusz odpowiada wówczas za szkody osobowe, w przypadku szkód majątkowych – wyłącznie pod warunkiem że w trakcie wypadku doszło do obrażeń ciała u któregokolwiek z jego uczestników, a naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwały dłużej niż 14 dni.

W przypadku oddalenia się sprawcy z miejsca zdarzenia należy bezwzględnie zgłosić to na policję. Sporządzona przez nią dokumentacja będzie niezbędna do wypłaty ewentualnego odszkodowania czy świadczeń. Podobnie jak dokumentacja medyczna.

Może zainteresuje Cię również