Uznanie szkody za całkowitą

Uznanie szkody za całkowitą

Zdarzają się sytuacje, w których wysokość kosztów naprawy mienia przewyższają faktyczną wartość rynkową naszego pojazdu. W takiej sytuacji szkoda uznana jest za całkowitą.

Stwierdzając szkodę całkowitą, ubezpieczyciel kieruje się wartością rynkową pojazdu przed powstaniem szkody i wartością pojazdu po zdarzeniu. Następnie wartości są od siebie odejmowane, a powstała różnica, to odszkodowanie, jakie należy wypłacić poszkodowanemu. W określaniu szkody jako całkowitej bierze udział rzeczoznawca wysłany przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Jeśli poszkodowany uzna, że wartość wraku została zaniżona przez rzeczoznawcę, może odwołać się od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego i przedstawić wycenę niezależnego specjalisty w tej dziedzinie. Towarzystwo ubezpieczeniowe może uznać zastrzeżenia klienta lub je odrzucić.

Bardzo ważną kwestią jest fakt, że w przypadku uznania szkody za całkowitą, umowa ubezpieczenia AC zostaje automatycznie rozwiązana.

Może zainteresuje Cię również