Umowa najmu mieszkania - wzór i informacje

Umowa najmu mieszkania - wzór i informacje

Planujesz najem swojego mieszkania i chciałbyś przygotować odpowiednią umowę? W tym artykule umieszczamy gotowy wzór takiego dokumentu wraz z protokołem przekazania mieszkania, a także publikujemy najważniejsze informacje, które warto poznać przed wynajęciem lokalu.

Wynajmujący i Najemca - stron umowy najmu mieszkania i jego przedmiot

Wynajmujący to właściciel mieszkania, który wynajmuje mieszkanie Najemcy, czyli osobie lub osobom, które będą w określonym czasie za określoną kwotę z niego korzystać. W umowie wynajmu mieszkania powinniśmy zawrzeć informacje dot. stron umowy, czyli: imię i nazwisko, PESEL (nazwa firmy i NIP/REGON), adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz dane kontaktowe do obydwu stron.

Przedmiotem umowy jest lokal mieszkalny. Każda umowa najmu lokalu mieszkalnego musi dokładnie określać, co to za mieszkanie. Opisujemy zatem, gdzie dokładnie znajduje się taki lokal (jego adres), z czego on się składa (jakie pomieszczenia), jaką zajmuje on powierzchnie oraz udostępniamy numer z wpisu do Księgi Wieczystej. Czasami piwnice, garaże lub miejsca parkingowe w blokach nie stanowią części wynajmowanej, dlatego niekiedy wyłącza się je z lokalu mieszkalnego lub wynajmuje za dodatkową opłata – tutaj ta kwestia leży po stronie właściciela mieszkania.

Gdyby jednak chcieli Państwo skorzystać z gotowego wzoru takiego dokumentu, poniżej zamieszczamy edytowalny plik wraz z protokołem przekazania mieszkania.

UMOWA NAJMU MIESZKANIA – WZÓR
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA MIESZKANIA - WZÓR

Umowa wynajmu mieszkania - czynsz, kaucja i rachunki

Przed przystąpieniem do sporządzenia umowy nie zapominajmy o uwzględnieniu wyposażenia. Może ono być wyszczególnione w protokole przekazania mieszkania, który stanowi załącznik do umowy najmu mieszkania. W ten sposób, w przypadku uszkodzenia lub kradzieży telewizora, lodówki czy innego przedmiotu, będącego na wyposażeniu, odpowiedzialność finansową przenosimy na Najemcę.

W razie nie wypłacalności ze strony Najemcy, możemy potrącić rekompensatę z kaucji za zniszczone wyposażenie, czy nieopłacony czynsz. Kaucję w umowie najmu lokalu mieszkalnego ustalamy słownie i liczbowo. Konieczne jest zawarcie informacji, że Wynajmujący może zwrócić ją w pomniejszonej kwocie na skutek zniszczeń przez Najemcę lub z tytułu nieopłaconego czynszu, rachunku. 

O ile kaucja płacona jest przy podpisywaniu umowy, o tyle termin płatności czynszu jest ustalany oddzielnie. Na początku określamy, od kiedy do kiedy zostaje zawarta umowa najmu mieszkania. Potem ile będzie wynosił czynsz za np. jeden miesiąc i do kiedy Najemca powinien go zapłacić. Dodatkowo, informujemy o opłatach, które wynikają z eksploatacji mieszkania (prąd, woda, odpady). Powinniśmy też rozstrzygnąć kwestie czynszu administracyjnego budynku – czy uwzględniamy go w czynszu najmu lokalu, czy oddzielnie, jako opłatę wynikającą z eksploatacji mieszkania. Ponadto, Najemca ma obowiązek w określonym czasie poinformować Wynajmującego o ważnej korespondencji, jak i Wynajmujący powinien przedstawić Najemcy kilka dni przed terminem płatności rachunki za opłaty eksploatacyjne. 

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego - co trzeba wyznaczyć?

Wynajmujący w umowie wynajmu mieszkania określa okres wypowiedzenia mieszkania przez Najemcę. Zazwyczaj jest to miesiąc, ale zdarzają się również sytuacje, kiedy taki okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Okres wypowiedzenia umowy uwzględnia się od końca miesiąca kalendarzowego, w którym ją wypowiedziano. Np. wypowiadam umowę 15 sierpnia, więc liczone jest od 30 sierpnia, a mieszkanie opuszczam 30 września.

Konieczna jest możliwość wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego przez Wynajmującego w ciągu miesiąca kalendarzowego. Tutaj trzeba dokładnie wymienić wszelkie sytuacje zezwalające na odstąpienie od umowy, ponieważ prawo zawsze działa na korzyść Najemcy. Do takich standardowych zalicza się używanie lokalu sprzecznie z jego przeznaczeniem, zaniedbywanie obowiązków, utrudnianie korzystania z lokali innym mieszkańcom, zaleganie z płatnościami przez 3 miesiące, czy podnajęcie mieszkania innym osobom. Gdy będziemy chcieli np. sprzedać mieszkanie, powinniśmy przemyśleć, czy nie uwzględnić takiej sytuacji.

Kwestie remontu i podnajmu lokalu mieszkalnego

Sprawy dotyczące podnajmu powinniśmy uwzględnić w naszej umowie najmu mieszkania. Często uniemożliwia się podnajmowanie mieszkania Najemcy. Nigdy nie wiadomo, kto może być podnajemcą naszego mieszkania i jak to wpłynie na jego stan. 

Są i tacy Najemcy, którzy od razu chcieliby wyremontować nasz lokal. W umowie powinno zostać określone, że każde zmiany budowlane w mieszkaniu wymagają zgody Wynajmującego. W następstwie, ustalamy również sposób rozliczenia się z Najemcą za wykonane prace, czy zakupione materiały. Gdyby jednak doszło do prac modernizacyjnych naszego mieszkania bez naszej wiedzy, lepiej umieścić informacje w umowie wynajmu mieszkania, że w takiej sytuacji możemy odmówić zwrotu kosztów remontu Najemcy i żądać przywrócenia mieszkania do stanu pierwotnego.  

Na koniec umowy najmu lokalu mieszkalnego odnosimy się do przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i Kodeksu Cywilnego. Określamy załączniki oraz przygotowujemy dwa egzemplarze takiego dokumentu – po jednym dla Najemcy i Wynajmującego.

Porównywarka ubezpieczenia mieszkania

Jeżeli jesteś Najemcą, który chciałby się uchronić przed ponoszeniem kosztów w najmowanym mieszkaniu, możesz skorzystać z naszej porównywarki ubezpieczenia mieszkania. Tam wystarczy w tytule prawnym mieszkania określić, że jest to lokal najmowany. Wtedy, zabezpieczysz się na wypadek uszkodzeń, czy zniszczeń, które powstały nieumyślnie lub nie z Twojej winy. 

Wynajmujący natomiast powinien zabezpieczyć swoje mieszkanie w jak najlepszy sposób. Kluczowe jest uwzględnienie, że lokal jest przeznaczony na wynajem. Podstawowy zakres ochrony może wyłączać szkody z winy osób trzecich, które nie żyją z nami w jednym gospodarstwie domowym. Korzystając z naszej porównywarki wystarczy zaznaczyć „TAK” w formularzu i pytaniu dotyczącym przeznaczenia mieszkania na wynajem – wtedy w liście ofert wyświetlą się tylko takie oferty, w których zakres ochrony uwzględnia wynajmowanie mieszkania i ryzyko wyrządzenia szkód przez Najemcę.

Gdyby pojawiły się wątpliwości, zachęcamy do skontaktowania się z naszą infolinią, która pomoże Państwu dobrać odpowiednią ofertę.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również