Umowa darowizny pojazdu – najważniejsze informacje

Umowa darowizny pojazdu – najważniejsze informacje

Chcesz nieodpłatnie przekazać swój samochód lub inny pojazd innej osobie? Zgodnie z prawem, masz taką możliwość. Do dopełnienia wszystkich formalności potrzebna jest umowa darowizny. Zobacz, na czyją rzecz możesz dokonać takiej darowizny i jak spisać niezbędne dokumenty.

Na początek najważniejsze: w ramach darowizny swój samochód czy inny pojazd możesz przekazać dowolnej osobie. Oznacza to, że możesz dokonać darowizny np. na rzecz członka swojej rodziny, ale także przyjaciela. Możliwa jest też umowa darowizny samochodu na dwie osoby lub więcej – wszystko zależy od tego, jakie zapisy znajdą się w sporządzonym dokumencie.

Jak powinna zostać sporządzona umowa darowizny pojazdu?

Umowa darowizny auta czy każdego pojazdu jest dokumentem o charakterze cywilnoprawnym. Można ją zatem sporządzić:

  • samodzielnie – w formie pisemnej, aby uniknąć późniejszych komplikacji; tak przygotowana umowa nabiera mocy prawnej w momencie, gdy przyrzeczenie w niej zawarte (a więc przekazanie darowanego pojazdu) zostanie spełnione;
  • przy pomocy notariusza – choć akt notarialny nie jest wymagany prawem, może lepiej zabezpieczyć prawa starego i nowego właściciela pojazdu; jego sporządzenie wiąże się jednak z poniesieniem kosztów opłaty notarialnej zgodnie z obowiązującą taksą.

A jakie dane powinna uwzględniać umowa darowizny pojazdu? Druk musi zawierać przede wszystkim:

  • dane obecnego właściciela (lub właścicieli – jeśli jest ich więcej) oraz osoby, na którą cedowane są prawa własności do pojazdu – potrzebne są imiona, nazwiska, numery PESEL oraz adresy zamieszkania,
  • data sporządzenia umowy oraz miejsce,
  • precyzyjne dane pojazdu, którego dotyczy umowa darowizny auta – należy podać numer rejestracyjny, model i markę auta, rok jego produkcji oraz numer nadwozia.

W jej treści powinna się także znaleźć informacja o tym, że obdarowany przyjął darowiznę od darczyńcy, a pod wszystkimi zapisami – podpisy wszystkich osób, których dotyczy umowa. Muszą się więc podpisać zarówno wszyscy darczyńcy, jak i wszyscy obdarowani. Wówczas dokument nabiera mocy prawnej.

Umowa darowizny części samochodu – kiedy warto?

Umowa darowizny części samochodu to rozwiązanie, na które można się zdecydować, gdy chce się przekazać część praw własności do pojazdu osobie trzeciej. Co istotne – również można takiej darowizny dokonać na rzecz dowolnego obdarowanego, aczkolwiek najczęściej umowa darowizny części samochodu jest sporządzana np. przez małżonków lub rodzica i jego dziecko. Po co? Dodatkowy właściciel auta – np. obecność osoby o długoletnim doświadczeniu za kółkiem i dobrej historii (brak wypadków komunikacyjnych) jako współwłaściciela pojazdu może zapewnić obniżkę składki ubezpieczenia OC.

A jak powinna zostać sporządzona umowa darowizny części samochodu? Wzór wygląda podobnie do tego odnoszącego się do całego pojazdu. Jedyna różnica polega na tym, że określa się jak wygląda podział własności (czyli ile procent auta będzie należało do obdarowanego).

Umowa darowizny auta i co dalej?

Sporządzenie umowy darowizny to nie jedyny obowiązek, którego należy dopełnić przy przekazaniu praw majątkowych do pojazdu. Bez względu na to, czy w grę wchodzi umowa darowizny motocykla, samochodu osobowego czy dostawczego, pojawiają się dodatkowe formalności.

Darczyńca, a więc poprzedni właściciel pojazdu, jest zobowiązany:

  • przerejestrować pojazd na nowego właściciela w urzędzie,
  • zgłosić fakt cesji praw własności firmie, w której zostało wykupione ubezpieczenie komunikacyjne auta lub motocykla.

Za to na obdarowanym spoczywa obowiązek uregulowania podatku z tytułu otrzymanej darowizny.

Warto pamiętać, że umowa darowizny motocykla czy auta nie zawsze wiąże się z koniecznością zapłaty podatku. Zwolnieniu z niej podlegają darowizny, które odbywają się w ramach rodziny. Oznacza to, że jeśli darowiznę otrzyma się od najbliższych krewnych – tj. małżonka, dzieci, rodziców, dziadków, rodzeństwa, pasierbów lub ojczyma czy macochy – nie trzeba z tego tytułu płacić podatku. Należy jednak fakt ten zgłosić do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym została podpisana umowa darowizny. Dodać warto również, że zgłoszeniu podlegają darowizny gotówki lub ruchomości, których wartość przekracza kwotę 9 637 zł. Jeśli więc przekazywane auto czy motocykl ma znacznie niższą wartość, nie trzeba informować urzędu skarbowego.

A co, gdy umowa darowizny auta jest sporządzana między osobami, które nie łączą bliskie więzi rodzinne? Wówczas obdarowany uiszcza podatek zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Jego wysokość jest uzależniona od wartości darowanego pojazdu. Pomoc w obliczenia podatku można uzyskać w biurze rachunkowym bądź bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego spoczywa na obdarowanym, a formularzem, który służy temu celowi, jest druk SD-Z2.

Darowizna pojazdu a ubezpieczenie

Warto pamiętać, że cesja praw własności do pojazdu – czy to w wyniku darowizny czy sprzedaży – ma wpływ na warunki ubezpieczenia pojazdu. Co prawda nie obowiązują już przepisy, zgodnie z którymi nowy właściciel ma 30 dni na nabycie nowego OC, ale umowa ubezpieczeniowa nie zostanie przedłużona automatycznie. Dlatego nowy właściciel samochodu czy motocykla powinien zawrzeć nowe ubezpieczenie najpóźniej w dniu upływu ważności starej polisy, aby uniknąć kary finansowej i zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.

Może zainteresuje Cię również