Ubezpieczenie samochodu tylko od kradzieży – czy jest to możliwe?

Ubezpieczenie samochodu tylko od kradzieży – czy jest to możliwe?

Wiele osób zastanawia się, czy standardowe OC może uchronić ich od kradzieży samochodu. Odpowiedź jest jednoznaczna - niestety nie. Wspomniane ubezpieczenie, mimo iż jest obowiązkowe, ma okrojony zakres ochrony ubezpieczeniowej. Tyczy się ona odpowiedzialności finansowej, jaką należy ponieść w przypadku wyrządzenia strat i szkód osobom pokrzywdzonym będącym uczestnikami ruchu drogowego. Bez wspomnianego OC sprawca zdarzenia musiałby pokryć wszelkie zobowiązania finansowe z własnych środków. Nie ma ono więc nic wspólnego z kradzieżą pojazdu. Masz zatem do wyboru dobrowolne ubezpieczenie AC tyczące się kwestii kluczowej kradzieży pojazdu, jak i nieco bardziej okrojone minicasco, który zachęca do wykupienia go niższymi opłatami. Mimo iż liczba kradzieży utrzymuje się na umiarkowanym poziomie, z pewnością nie chciałbyś znaleźć się w gronie nieubezpieczonych, którzy na zawsze pożegnali się ze swoim pojazdem w wyniku kradzieży. Nigdy nie można mieć całkowitej pewności, że Twój pojazd jest bezpieczny i nie grozi mu nic złego.

Polisa AC - dlaczego warto się na nią zdecydować?

Jedną z najistotniejszych kwestii, szczególnie w przypadku pojazdów wartościowych, czy zabytkowych, jest ubezpieczenie samochodu od kradzieży. W przeciwieństwie do OC, AC charakteryzuje się znacznie szerszym zakresem ochrony, jest dobrowolne i może dotyczyć jednego z kilku możliwych wariantów. Mowa tutaj o kluczowej kradzieży pojazdu, okolicznościach związanych ze szkodami na skutek działania żywiołów, w razie uszkodzenia (również z winy kierowcy), jak i w przypadku szkody całkowitej. Zakup kompleksowej polisy uwzględniającej wszystkie powyższe warianty jest bardzo kosztowny, dlatego wielu właścicieli pojazdów decyduje się na ubezpieczenie samochodu od kradzieży jako jednego z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy.

Mini AC - wariant idealny dla Ciebie!

Ubezpieczenie od kradzieży samochodu mini AC to opcja idealna dla osób, którym zależy na dodatkowej ochronie pojazdu, jednak chcą ograniczyć wysokość składek, które w przypadku pełnej polisy mogą stanowić niemały koszt dodatkowy. Najczęstsze ryzyka powodują, iż zazwyczaj warianty prezentują się następująco:

  • ubezpieczenie od kradzieży samochodu i działania żywiołów;
  • ubezpieczenie od szkody całkowitej i żywiołów;
  • ubezpieczenie od szkody całkowitej, żywiołów i kradzieży.

Co wpływa na cenę AC?

Każdy wariant jest inny, można zdecydować się na najbardziej odpowiedni dla siebie, jak i zrezygnować z opcji, w której szkoda wynika z winy kierowcy. Wtedy stawka za AC może ulec obniżeniu nawet o 50%.

Istnieją jednak również inne czynniki mające wpływ na cenę, do których zalicza się nie tylko wartość samego pojazdu, ale i historia ubezpieczeniowa jego właściciela. Cena AC zależy zatem od tego, jak wysokie jest ryzyko kradzieży samochodu, jaka jest jego marka, czy zalicza się do pojazdów najbardziej podatnych na kradzież. Im większe ryzyko, tym większa składka. Niektórzy ubezpieczyciele biorą również pod uwagę takie czynniki, jak miejsce parkowania samochodu oraz inne ewentualne zabezpieczenia, które mogą wpłynąć na powodzenie lub niepowodzenie kradzieży.

Ubezpieczenie tylko od kradzieży

Jednym z wariantów, na który możesz się zdecydować, jest ubezpieczenie samochodu od kradzieży. Również tutaj zakres ochrony może różnić się w zależności od okoliczności, jakie towarzyszą temu zdarzeniu. Mowa tutaj o samej kradzieży, kradzieży z włamaniem, czy rozboju. Opcji jest zatem kilka. Nie warto podejmować szybkiej, nieprzemyślanej, pochopnej decyzji. Niekiedy dopłata do składki jest dobrym rozwiązaniem, które zabezpiecza Ciebie finansowo nie tylko przed samą kradzieżą, ale i okolicznościami, które się do niej przyczyniły. Warto to rozważyć, gdyż kilkaset złotych rocznie na AC nie równa się z wielotysięcznymi szkodami, jakie można ponieść w przypadku kradzieży, rozboju, czy włamania.

Suma ubezpieczenia - stała, czy zmienna?

Przed podpisaniem umowy należy starannie zapoznać się z OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w których znajduje się istotna z punktu widzenia właściciela pojazdu informacja. Tyczy się ona sumy ubezpieczenia, która może być wypłacona w przypadku kradzieży samochodu. To oczywiste, że wartość pojazdu na rynku spada, głównie z powodu eksploatacji. Przykładowo pojazd w roku zakupu może być wart 20 000 złotych, a już rok później kilka tysięcy mniej. Jest to normalne zjawisko, które w swoich ofertach uwzględniają również ubezpieczyciele. W tańszych ofertach AC możesz spodziewać się zmiennej wartości sumy ubezpieczenia, która będzie zależeć od rynkowej wartości pojazdu w czasie jego kradzieży. W droższych wariantach AC suma ta pozostaje stała, dzięki czemu możesz liczyć na pełen zwrot kosztów, czyli taki, jaki poniosłeś w dniu zakupu pojazdu.

Jak wysokie może być odszkodowanie w przypadku kradzieży pojazdu?

Jak wspomniano wyżej, o wartości odszkodowania decyduje kilka istotnych czynników, do których należy m.in. wartość rynkowa pojazdu w momencie dokonanej kradzieży. W przypadku nowych samochodów wprost z salonu kwota odszkodowania w przeciągu pierwszego roku ubezpieczenia będzie równała się wartości, jaką właściciel zapłacił podczas zakupu samochodu. Z kolei wysokość odszkodowania w przypadku pozostałych pojazdów będzie ustalana indywidualnie, biorąc pod uwagę również informacje i dowody gromadzone w czasie postępowania likwidacyjnego.

Brak odszkodowania - w jakich okolicznościach kradzieży właściciel go nie otrzyma?

Ubezpieczenie samochodu od kradzieży opiera się przede wszystkim na Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi należy zapoznać się dokładnie jeszcze przed podpisaniem umowy. Bardzo często znajduje się w nich informacja, iż odpowiedzialność leżąca po stronie właściciela pojazdu wyklucza go od jakichkolwiek roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania. To jeden z przykładów, kiedy odszkodowanie nie zostaje wypłacone. Kolejnym jest sytuacja, kiedy samochód nie został odpowiednio zabezpieczony (np. drzwi nie zostały zamknięte, w samochodzie pozostały kluczyki, właściciel zostawił uchylone szyby), co zostało wykorzystane przez złodzieja. Należy także zaznaczyć, iż ubezpieczenie często nie obejmuje ruchomych przedmiotów znajdujących się w samochodzie, takich jak telefon komórkowy, laptop, bagaże, foteliki i inne przewożone rzeczy.

Region, na którym obowiązuje ubezpieczenie od kradzieży

Jeśli pojazd jest objęty okrojonym AC, w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia mogły zostać ponadto oznaczone obszary, na których odpowiedzialność finansowa towarzystwa ubezpieczeniowego nie obowiązuje. Jeśli do kradzieży doszło właśnie na takim obszarze, nie otrzymasz odszkodowania. Wspomniany obszar również jest określony w warunkach polisy, dlatego warto zwrócić na to uwagę. Jeśli należysz do osób często podróżujących po kraju i za granicą, należy skorzystać z AC zapewniającego ochronę w Polsce i w Europie. Zwróć jednak szczególną uwagę, jakie kraje obejmuje ubezpieczenie. Niektóre polisy uwzględniają kraje znajduje się na terenie Unii Europejskiej, jednak nie te poza Unią. Mowa tutaj o takich państwach, jak Białoruś, Ukraina, Mołdawia itd. Będąc na terenie jednego z tych krajów nie otrzymasz odszkodowania za kradzież Twojego pojazdu.

Minicasco - dla kogo to najlepsze rozwiązanie?

Minicasco to opcja znacznie tańsza od pełnego AC. Jeśli uważasz, że taki wariant jest dla Ciebie wystarczający, skorzystanie z niego będzie jak najbardziej trafnym wyborem. Komu jeszcze opłaca się zainwestować w okrojone AC od kradzieży samochodu? Do tej grupy zaliczają się właściciele drogich, nowoczesnych pojazdów, które są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy. W takiej sytuacji opłata składki w wysokości kilkuset złotych jest niedrogim, lecz bardzo opłacalnym zabezpieczeniem. Z AC korzystają również osoby, które przez lata wypracowały sobie atrakcyjne zniżki, dlatego przygotowana dla nich oferta minicasco to atrakcyjny, nieobciążający portfela koszt.

Jak postąpić w przypadku kradzieży auta?

Twój samochód został skradziony? Pierwszy krok to udanie się na policję w celu zgłoszenia kradzieży. Taka wizyta jest niezbędna do załatwienia wszelkich formalności, jak i uzyskania podstawy do starania się o odszkodowanie z tego tytułu. Ubezpieczenie samochodu od kradzieży jest brane pod uwagę wyłącznie wtedy, gdy zdarzenie zostało zgłoszone na policję, a pojazd został następnie wyrejestrowany, co chroni właściciela przed ponoszeniem kolejnych kosztów składkowych na ubezpieczenie. Jeśli przykładowo OC zostało opłacone z góry, wtedy właściciel może starać się o zwrot nadpłaty za pozostały, niewykorzystany okres ochronny.

Następny krok to kontakt z firmą ubezpieczeniową i złożenie zgłoszenia, jak i przedstawienie niezbędnych dokumentów w postaci potwierdzenia otrzymanego na posterunku policji i skanu dowodu rejestracyjnego. Ubezpieczyciel ma 30 dni na to, by rozpatrzyć sprawę i wypłacić odszkodowanie. Czas ten może ulec wydłużeniu tylko w bardziej skomplikowanych, zawiłych sytuacjach.

AC od kradzieży - jakich kosztów możesz się spodziewać?

Ubezpieczenie od kradzieży jest korzystną opcją, która - wbrew pozorom - wcale nie należy do drogich. Istnieje powszechne przekonanie, że AC będzie stanowiło drogą inwestycję, dlatego mało kto podejmuje decyzję o jego wykupieniu. Tymczasem koszt takiego ubezpieczenia, szczególnie w formie minicasco od kradzieży, stanowi niską cenę w porównaniu z kosztami, jakie mogą czekać właściciela skradzionego pojazdu. Z tego powodu warto zainteresować się tematyką wspomnianego ubezpieczenia i dokładnie zapoznać się z ofertami i ich warunkami.

Dowiedz się, na jakich warunkach możesz ubezpieczyć swój pojazd od kradzieży - niskim kosztem! Wszystkie niezbędne wskazówki znajdziesz w naszym artykule!

Może zainteresuje Cię również