Ubezpieczenie samochodu TUZ - OC, NNW, Assistance, Auto Szyby

Ubezpieczenie samochodu TUZ - OC, NNW, Assistance, Auto Szyby

Zastanawiasz się, co poza OC TUZ może zaoferować Ci w ramach ochrony samochodu? Jak wyglądają szczegółowe warunki ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, Assistance i Szyb? Na czym polega usługa auto concierige?

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków od TUZ

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje teren Europy. Dotyczy on wsiadania i wysiadania z pojazdu, prowadzenia pojazdu, przebywania w pojeździe w czasie trwania postoju, czy przy załadowywaniu lub rozładowywaniu auta.

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeżeli osoba prowadząca pojazd nie posiadała odpowiednich uprawnień, była po spożyciu alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, pasażer był pod wpływem alkoholu i substancji psychoaktywnych (jeżeli jego stan miał wpływ na zdarzenie), jeżeli osoby nie były przypięte pasami bezpieczeństwa, dziecko do 10 roku życia nie znajdowało się w foteliku ochronnym, doszło do szkody umyślnie, kierowca zbiegł z miejsca wypadku, pojazd służył jako narzędzie przestępstwa, nie posiadał ważnego badania technicznego, przebywał nielegalnie na terenie Polski, prowadzone były działania wojenne, użytkowany był na rzecz wojska lub Policji, uczestniczył w jazdach wyścigowych i konkursowych, używany był jako rekwizyt, uczestniczył w jazdach prototypowych, służył do nauki jazdy. 

Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 10 000 PLN, natomiast maksymalna 100 000 PLN. Świadczenia zostają wypłacone zgodnie z tabelą ze strony Polskiej Izby Ubezpieczycieli na podstawie zebranej dokumentacji medycznej. 

TUZ Auto Assistance - jak wygląda oferta?

Ochrona z Assistance polega na organizacji i pokryciu kosztów pomocy zdarzeń objętych ubezpieczeniem. W ofercie TUZ dostępne są 4 warianty ubezpieczenia: Podstawowy, Standard, Comfort, a także VIP. W wariancie Comfort zdarzenia dotyczą awarii pojazdów do 15 lat, natomiast w VIP do 10. W okresie ubezpieczenia możemy skorzystać maksymalnie 2 razy z usługi holowania na terenie Polski, natomiast raz poza granicami kraju. 

Wariant „Podstawowy” zakresem obejmuje zdarzenia powstałe w skutek kolizji na terenie Polski do sumy ubezpieczenia wynoszącej 10 000 PLN. Możemy skorzystać z holowania z limitem 50km, naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia, parkingu, a także usług informacyjnych. Wariant „Standard” zwiększa zakres terytorialny o kraje Europy i uwzględnia zdarzenia powstałe w skutek kolizji, awarii, czy wypadku. Gdy pojazd zostanie unieruchomiony w skutek rozładowania akumulatora lub jego awarii, niedziałania urządzeń przeciwkradzieżowych, pęknięcia czy stłuczenia szyby czołowej, zatrzaśnięcia kluczyków w pojeździe, uszkodzenia, zagubienia, czy kradzieży kluczyków, a także uszkodzenia stacyjki lub zamka, otrzymamy pomoc od Ubezpieczyciela. Zakres usług jest taki sam, jak w wariancie podstawowym (został zwiększony jedynie limit do 100 km na kraje Europy i Polski).

Znacznie pełniejszą ochronę zapewnia wariant „Comfort”, w którym to suma ubezpieczenia wzrasta do 20 000 PLN na jedno zdarzenie. W nim dodatkowo zyskujemy pomoc w przypadku braku możliwości zamknięcia pojazdu, utraty powietrza w oponach, awarii świateł czy kierunkowskazów, błędnego zatankowania paliwa, awarii przednich wycieraczek, uszkodzenia silnika wskutek zassania wody. W ramach ochrony, tylko jeden raz TUZ może dowieść nam paliwo w przypadku jego braku. Dodatkowo, w zakres usług wchodzi pojazd zastępczy do 5 dni, kontynuacja podróży w razie zdarzenia oraz zakwaterowanie w hotelu. Co ciekawe, zakwaterowanie i pojazd zastępczy mogą być ze sobą łączone w ramach usługi. Limit holowania w przypadku Polski wynosi 600 km, natomiast Europy 500 km.

Najszerszy zakres ochrony daje wariant „VIP” w TUZ Assistance. W przypadku unieruchomienia pojazdu możemy liczyć na dwukrotną pomoc w przypadku braku paliwa. Limit holowania na terenie Polski został zniesiony, natomiast w Europie wynosi on 1 200km. W ramach usług możemy uzyskać pojazd zastępczy do 10 dni, a także dodatkowo transport po odbiór naprawionego pojazdu, pomoc kierowcy zastępczego, zapewnienie opieki nad dziećmi, a także transport zwłok. 

Wyłączenia odpowiedzialności w TUZ Auto Assistance

Odpowiedzialności finansowej nie poniesie Ubezpieczyciel, gdy zdarzenie powstało poprzez niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie pojazdu, w wyniku niewłaściwego załadowania lub wyładowania ładunku lub bagażu w pojeździe, gdy kierowca był po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, prowadził bez uprawnień, pojazd został użyty w celu dokonania przestępstwa, pojazd nie posiadał ważnego badania technicznego, został nielegalnie wprowadzony na teren Unii Europejskiej, występowały zamieszki, rozruchy, strajki, pojazd uczestniczył w blokadach dróg, doszło do szkody w skutek działania energii jądrowej, szkoda została spowodowana umyślnie, była wynikiem wad fabryczny pojazdu, był on w trakcie napraw i konserwacji, auto prowadziła osoba nieupoważniona, samochód został oddany do sprzedaży komisowej, służył jako rekwizyt, do nauki jazdy, jako taxi, do przewozu osób, przesyłek kurierskich i ekspresowych, użytkowany był przez wypożyczalnie, używany był do transportu materiałów niebezpiecznych. 

Szczegóły dotyczące usług Assistance

Korzystając z zakwaterowania w hotelu, może być on maksymalnie 3-gwiazdkowy. Koszt transportu do hotelu nie może przekroczyć 150 PLN brutto w Polsce i 100 EUR poza terenem kraju. Podobne limity obowiązują w zapewnieniu kontynuacji podróży, z tymże do najbliższego przystanku autobusowego, a powyżej 1 000 km do najbliższego lotniska. Gdy chcemy na własną rękę wynająć pojazdy zastępczy, koszty nie mogą przekroczyć 250 PLN brutto za dzień najmu w Polsce i 100 EUR brutto za granicą. 

TUZ i ubezpieczenie szyb

Przedmiotem ubezpieczenia są szyba czołowa, tylna, a także boczne. Ubezpieczenie nie jest przeznaczone dla samochodów, które uczestniczą w rajdach, konkursach, treningach, jazdach testowych, są sprowadzone z USA, Kanady, Meksyku, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, mają układ kierowniczy po prawej stronie lub nastąpiło przeniesienie układu kierowniczego na lewą, pojazdach taxi, czy tych należących do wypożyczalni. Zakres obejmuje zniszczenie lub uszkodzenie szyby poprzez zderzenie się z innym pojazdem, osobą, zwierzętami, przedmiotami z zewnątrz, w wyniku pożaru (nie przez podpalenie) lub działania siły natury (grad, huragan, deszcz nawalny, lawina itd.), lub gdy pojazd służył do akcji ratowania życia. 

Odpowiedzialność TUZ jest ograniczona, gdy do szkody doszło umyślnie, była następstwem aktów terroru, działań wojennych, pojazd był używany na rzecz wojska, Policji, Straży Pożarnej, trwały zamieszki, rozruchy, blokady dróg, użyto energii jądrowej, szkoda była następstwem skażenia radioaktywnego, pojazd był niedopuszczony do ruchu, nie posiadał ważnego badania technicznego, był użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem, do szkody doszło poprzez rażące niedbalstwo, prowadzący auto był pod wpływem alkoholu, substancji psychoaktywnych, nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu, zbiegł z miejsca wypadku, pojazd stanowił własność innej osoby, służył jako narzędzie przestępstwa lub z niego pochodził, został przywłaszczony, szkoda powstała w elemencie uszkodzonym, doszło do niej przed zawarciem umowy ubezpieczenia, powstała w okolicznościach innych niż podane lub w skutek naturalnej eksploatacji. To samo dotyczy pojazdów złożonych poza wytwórnią fabryczną, gdy użytkowany pojazd był rekwizytem, służył do nauki jazdy, przewoził materiały niebezpieczne, został przekazany do wykonania przeglądu, diagnostyki lub naprawy, został oddany po sprzedaży komisowej, szkoda dotyczy innych elementów szklanych niż te wymienione, szyba została zniszczona lub uszkodzona przez uszczelkę, folie antywłamaniową, folię reklamową, ogrzewanie szyby, instalację alarmową, przez uchwyt i inne elementy montażowe oraz uszkodzono nalepkę kontrolną. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 5 000 PLN.

Auto concierge w ofercie TUZ

Usługa auto concierge polega na zapewnieniu Klientowi możliwości skorzystania z usług warsztatu lub serwisu opon na warunkach i sposób opisany w OWU. Objęte ochroną mogą zostać pojazdy wyprodukowane po 1995 roku i te, które są dopuszczone do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej. Ubezpieczenie obejmuje terytorium Polski. W zakres ochrony wchodzi organizacja pomocy w zakresie naprawy samochodu, opon, pomoc udzielana kierowcy w skutej awarii lub codziennej eksploatacji, odpłatna naprawa opony lub rabat na zakup nowej, zniżka 35% na zakup u wybranego producenta, odpłatna naprawa w sieci warsztatów naprawczych, 12 miesięczna gwarancja na wykonane naprawy, darmowy filtr oleju w trakcie przeglądu.

Ochroną nie są objęte motocykle, motorowery, pojazdy dwu-trójkołowe, samochody ciężarowe o masie powyżej 3,5t. Wykluczone są także marki pojazdów takie jak Aston Martin, Bentley, Corvette, Ferrari, Hummer, Lamborghini, Maserati, Mabyach, McLaren, Rolls-Royce, Tesla i samochody elektryczne.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również