Ubezpieczenie posagowe - czym się wyróżnia?

Ubezpieczenie posagowe - czym się wyróżnia?

Chcesz się dowiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy ubezpieczeniem posagowym, a ubezpieczeniem na życie? Co zyskasz zawierają taką polisę posagową dla dziecka lub wnuka oraz jak wyglądają jej warunki? Wyjaśniamy w artykule.

Polisa posagowa - jak działa?

W odróżnieniu od ubezpieczenia na życie, ubezpieczenie posagowe stanowi formę polisy ochronno-oszczędnościowej. A to oznacza, że część wpłacanych środków jest przekazywana na comiesięczną składkę ubezpieczenia na życie, a pozostałość na konto oszczędnościowe Towarzystwa Ubezpieczeniowego. W zależności od oferty takiego ubezpieczenia, pieniądze mogą po prostu czekać na wypłatę lub zostać przeznaczone na fundusz inwestycyjny, co gwarantuje większe zyski, ale może i przynieść straty.

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres od 5 lat do nawet kilkudziesięciu. Ubezpieczającym jest rodzic lub dziadek, natomiast uposażonym dziecko (czyli jest to polisa posagowa dla dziecka lub wnuka – ono otrzymuje to, co zgromadziliśmy na koncie). Dziecko, po ukończeniu 18 roku życia może otrzymać oszczędności w formie jednorazowej wypłaty lub ustalonych rat. Górna granica wieku uposażonego dziecka wynosi 25 lat – czyli do tego czasu możemy gromadzić dla niego środki, jednak nie później.

Dolną granicę takiej składki (czyli ile minimum musimy zapłacić w danym okresie) ustala Towarzystwo Ubezpieczeniowe, natomiast Ubezpieczający ma możliwość samodzielnie wyznaczenia górnej granicy składki (czyli ile chce maksymalnie zapłacić w danym okresie). Czy istnieje polisa posagowa dla wnuka? Uposażonym może być wnuk, ale w momencie zawierania umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający nie może przekroczyć wieku 50 lat (tutaj ta granica w zależności od Zakładu Ubezpieczeń może się różnić). 

Ubezpieczenie posagowe - zalety

Zawierając takie ubezpieczenie, nie tylko odkładamy środki na przyszłość dla naszych dzieci, czy wnuków, ale chronimy również ich na wypadek naszej śmierci, czy leczenia szpitalnego. Zakres ubezpieczenia posagowego można modyfikować w umowie, uwzględniając NNW, pobyt w szpitalu, operację, rehabilitację, medyczne Assistance, wypadek komunikacyjny, czy trwałe uszkodzenie ciała.

Kolejną istotną rzeczą jest to, że polisa posagowa jest zwolniona z podatku od darowizn, spadków, czy zysków kapitałowych. Pieniądze z oszczędności mogą zostać przeznaczone przez dziecko lub wnuka na studia, nowy samochód, wkład własny do mieszkania, ślub, czy wycieczkę. Ubezpieczający, decydując się na takie ubezpieczenie może również dokonać dopłat w postaci składek doraźnych – czyli dopłacenia środków na konto oszczędnościowe w trakcie obowiązywania umowy.

Polisa posagowa dla dziecka i jej działanie w razie śmierci Ubezpieczającego

Decydując się na taką formę zabezpieczenia finansowego, ważne jest dobranie odpowiedniej wielkości składki przeznaczonej na ubezpieczenie na życie. Odpowiednia kwota pozwoli zwiększyć wysokość świadczeń z ubezpieczenia posagowego, a tym samym pokryć np. cały pochówek. W ubezpieczeniach od śmierci występuje również karencja, która trwa zazwyczaj pół roku (czyli jeżeli śmierć rodzica nastąpi w przeciągu pół roku od podpisania umowy, dziecko nie otrzyma świadczeń – okres karencji ustala Zakład Ubezpieczeń, z którym podpisujemy umowę).

Gdy nastąpi śmierć rodzica, a miał on zawartą polisę posagową, Ubezpieczyciel bierze na siebie do czasu zakończenia umowy opłacanie składki, a w stosunku do uposażonego dziecka zobowiązuje się do wypłacania renty, która może być przekazana w formie zasiłku lub jednorazowej wypłaty. Np. ubezpieczenie PZU – Start w dorosłość daje możliwość rozszerzenia takie polisy o NNW szkolne dziecka, gdzie zakres ubezpieczenia szkolnego jest często znacznie wyższy niż ten oferowany bezpośrednio przez szkołę. 

Płatność takich składek na ubezpieczenie posagowe jest dokonywana miesięcznie, kwartalnie, co pół roku lub raz na rok.

Porównywarka ubezpieczeń na życie

Jeśli rozważasz zawarcie umowy ubezpieczenia na życie, to zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią. Umożliwiamy zamówienie ubezpieczenia na życie online, jednak odpowiednie dobranie zakresu ochrony, dopasowane do potrzeb Klienta stanowi najistotniejszy aspekt. W taki sposób można odpowiednio zabezpieczyć swoje dzieci i wnuki na wypadek utraty zdrowia lub nagłej śmierci.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również