Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych - czy to duży problem?

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych - czy to duży problem?

W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie fotowoltaiką. Polacy coraz chętniej korzystają z energii słonecznej. Tym chętniej, im więcej pojawia się zachęt i udogodnień dla prosumentów. Programy dofinansowania, obniżki cen instalacji, świadomość ekologiczna i chęć obniżenia sobie rachunków za energię elektryczną sprzyjają rozwojowi tego rynku.

Zamontowaliśmy panele, cieszymy się, że słońce "pracuje dla nas". Ale czy to już wszystko?

Na pewno nie. Musimy dbać o instalację, serwisować, co jakiś czas ją umyć oraz zadbać o ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych. Zakup instalacji wiąże się z wydatkiem 20-30 tys. PLN (w zależności od wielkości). Brak ubezpieczenia może nas więc sporo kosztować. Trzeba też pamiętać, że dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Środowiska lub innych instytucji wiąże się z koniecznością ubezpieczenia całej instalacji, wynikającą z zawartej umowy na takie dofinansowanie.

Ubezpieczenie fotowoltaiki - co ma na to wpływ?

Jak zatem zrobić takie ubezpieczenie fotowoltaiki? Wszystko zależy od tego, w jaki sposób mamy zainstalowane panele. Najczęściej instalację montuje się na dachu budynku mieszkalnego. Zdarza się jednak, że dach ma kiepskie nasłonecznienie i wówczas panele montowane są na specjalnych stelażach usytuowanych bezpośrednio na ziemi. Czasem fotowoltaika montowana jest na budynkach gospodarczych, np. na wolnostojących garażach. Od usytuowania zależeć więc będzie to, w jaki sposób można zawrzeć ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych.

Prześledźmy sytuację najczęściej spotykaną – ubezpieczenie fotowoltaiki na dachu budynku mieszkalnego. Instalacja fotowoltaiczna z racji na to, że jest przymocowana do dachu w sposób trwały, stanowi tzw. element stały budynku. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferując ubezpieczenie domu, definiują dom jako całość, również z elementami na stałe zamontowanymi. 

Wobec tych zapisów, jeżeli ubezpieczymy dom, to będziemy mieli  w tym już zawarte ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych, które są właśnie elementami stałymi. Należy jednak pamiętać o odpowiednim zwiększeniu wartości domu (sumy ubezpieczenia) o kwotę, jaką wydaliśmy na instalację. Podobnie postępujemy w przypadku ubezpieczenia fotowoltaiki zamontowanej na dachu budynku gospodarczego. Ubezpieczamy taki budynek podając jego wartość powiększoną o wartość paneli wraz z osprzętem. 

Instalacja zamontowana na ziemi, a ubezpieczenie?

Inaczej wygląda sytuacja, gdy z różnych przyczyn postawiliśmy naszą instalację na ziemi, na zamieszkiwanej przez nas posesji. Tu trzeba najpierw poznać definicje zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub porozmawiać z doradcą ubezpieczeniowym, który powinien znać te zapisy i zaproponować rozwiązanie właściwe. Najczęściej tego typu urządzenia traktowane są jako budowle lub elementy małej architektury i właśnie tak należy je ubezpieczyć. Warunkiem niezbędnym jest jednak konieczność trwałego połączenia instalacji z podłożem, na którym stoi. 

Choć są też towarzystwa ubezpieczeniowe, które nie stawiają takiego wymogu. W ten sposób ubezpieczyć możemy fotowoltaikę, która znajduje się na tej samej działce, co dom mieszkalny. Problem pojawi się w sytuacji, kiedy instalacja stoi w innym miejscu, odległym od naszego domu. Tu, żeby zrobić ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych, należy indywidualnie rozmawiać z Ubezpieczycielem.

Jak wynika z powyższego, ubezpieczenie fotowoltaiki zrobimy bez większego wysiłku, ale należy pamiętać, że jest to uzupełnienie ubezpieczenia domu mieszkalnego. Trudno będzie zrobić ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych zupełnie oddzielnie, bez ubezpieczenia domu.

Od jakich zdarzeń ubezpieczona będzie nasza instalacja fotowoltaiczna? 

Zakres ubezpieczenia będzie analogiczny jak ten oferowany dla budynku. Najczęściej firmy ubezpieczeniowe proponują ochronę wariantową, tzn. można sobie wybrać zakres ubezpieczenia. Mamy wtedy do dyspozycji ochronę z określonymi zdarzeniami, za które dostaniemy odszkodowanie w razie szkody. A jakie to zdarzenia? Ochrona obejmuje zjawiska atmosferyczne jak grad, huragan, deszcz nawalny, śnieg, uderzenie pioruna oraz inne jak pożar, wybuch, upadek drzew i innych przedmiotów, trzęsienie, osuwanie się ziemi.

Alternatywnie, można wybrać ochronę opartą o zasadę ubezpieczenia od wszystkiego, co może spowodować zniszczenie instalacji. Formuła „od wszystkiego” nie oznacza niestety, że nasze mienie jest faktycznie chronione z każdej strony. Towarzystwa wprowadzają różne wyłączenia, za które nie dostaniemy odszkodowania. Jednak i tak formuła ubezpieczenia od wszystkich ryzyk jest szersza i warto wydać kilkadziesiąt złotych więcej na taką ochronę. Warto też rozszerzyć ochronę – o ile nie ma tego w zakresie podstawowym – o ryzyko przepięcia i dewastacji ze stłuczeniem paneli przez osoby z zewnątrz.

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych - cena

Ile kosztuje takie ubezpieczenie? Cena za ubezpieczenie samych paneli fotowoltaicznych nie byłaby wysoka ze względu na ich wartość (średnio ok. 30 tys PLN za instalację). Należy jednak pamiętać, że samych paneli raczej nie ubezpieczymy. Musimy ubezpieczyć dom i inne mienie – w zależności od uwarunkowań danego Ubezpieczyciela. Cena za ubezpieczenie domu wraz z jego wyposażeniem i elementami stałymi (w tym z panelami fotowoltaicznymi) będzie więc uzależniona od wartości domu i ruchomości domowych oraz od wybranego zakresu ochrony. Cena wahać się może w granicach 200-400 PLN i więcej. Jeśli natomiast mamy już dom ubezpieczony, to warto wtedy wystąpić do Ubezpieczyciela o doubezpieczenie, czyli rozszerzenie ochrony na ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych. Wówczas za takie rozszerzenie zapłacimy kilkadziesiąt złotych.

Jeżeli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem domu wraz z panelami fotowoltaicznymi, to zachęcamy do skorzystania z naszego kalkulatora ubezpieczenia domu. Gdyby w trakcie dokonywania kalkulacji pojawiły się niejasności odnośnie tego, jak wykupić ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych, to zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią, która doradzi Państwu jak prawidłowo dobrać odpowiedni zakres ochrony.

Ireneusz Drzewiecki
Ireneusz Drzewiecki

Ponad 25 lat doświadczenia w branży ubezpieczeniowej. Szkoleniowiec (współpraca z agentami i brokerami na terenie Polski), underwriter w zakresie ubezpieczeń majątkowych dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. Współtwórca Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dla mieszkań/domów, a także klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Może zainteresuje Cię również