Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, potocznie nazywane NNW, można znaleźć w ofercie wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie NNW sprzedawane jest jako oddzielne ubezpieczenie, ale często też możemy je kupić przy różnego rodzaju innych ubezpieczeniach jako dodatek lub część określonego pakietu. Tak więc NNW zostanie nam zaproponowane przy zakupie ubezpieczenia samochodu, motocykla i mieszkania.

Jeśli mamy dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym, to z pewnością proponowano nam ubezpieczenie NNW ze strony przedszkola, czy szkoły. Poza tym, z ofertą ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków spotkamy się przy ubezpieczeniach życiowych, przy ubezpieczaniu firmy oraz przy ubezpieczeniu kosztów leczenia za granicą przy wyjazdach turystycznych, czy biznesowych. Ubezpieczenie NNW możemy znaleźć również jako dodatkowy bonus do kart kredytowych lub debetowych.

Ubezpieczenie NNW - obowiązek, czy własny wybór?

Należy pamiętać, że ubezpieczenie NNW nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Niestety wielu sądzi, że tak jest. Wynika to z dwóch sytuacji: po pierwsze – szkoły często wymuszają na rodzicach konieczność wykupienia ochrony dla dziecka twierdząc, że jest to obowiązek rodzica. Po drugie – przy kupowaniu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych otrzymujemy niejednokrotnie w pakiecie ubezpieczenie NNW.

Zarówno w pierwszym oraz drugim przypadku nie mamy obowiązku kupowania takiego ubezpieczenia. To jest nasz wybór i nikt nie ma prawa zmuszać nas do tego. Oczywiście warto mieć ubezpieczenie NNW, ale ważne by ten wybór był świadomy i właściwy pod kątem zakresu oraz wysokości sum ubezpieczenia.

Czy warto mieć ubezpieczenie NNW?

Odpowiedź na to nie powinna budzić żadnych wątpliwości – oczywiście, że tak. Dlaczego? Ubezpieczenie NNW zabezpieczy nas lub naszych bliskich w sytuacji, kiedy ulegniemy jakiemuś wypadkowi i doznamy uszczerbku na zdrowiu. Możemy wtedy liczyć na odszkodowanie np. w przypadku złamania nogi, ręki lub innego uszkodzenia ciała. Wysokość odszkodowania będzie uzależniona od tego, jaki procent uszczerbku zostanie orzeczony po wypadku i oczywiście od wysokości sumy ubezpieczenia. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe odszkodowanie. Jeśli np. procent uszczerbku na zdrowiu będzie wynosił 10, to odszkodowanie wyniesie 5 000 PLN przy sumie ubezpieczenia 50 000 PLN (10% z 50 tys.). Przy wypadku, który skończył się tragiczną śmiercią osoby ubezpieczonej, osoby uposażone dostaną zazwyczaj pełną sumę ubezpieczenia, a czasem nawet więcej. Zależy to od warunków umowy ubezpieczenia.

Wracając jeszcze do ubezpieczenia NNW w szkołach. Wypłaty odszkodowania wiążą się często z dużym rozczarowaniem, gdyż sumy ubezpieczenia są w tych pakietach zazwyczaj dość niskie i wtedy przy wypłacie na zasadzie „procent za procent” odszkodowanie jest faktycznie niewysokie. Często jest tak, że rodzice nawet nie wiedzą za jaką sumę ubezpieczenia płacą składkę, traktując ją jak kolejny podatek. Dopiero przy wypadku dziecka okazuje się za co była ta opłata. Warto więc zadbać o siebie i dziecko i wykupić ubezpieczenie dla wszystkich członków rodziny przy ubezpieczaniu domu lub mieszkania wybierając adekwatnie wysoką sumę ubezpieczenia.

Podobnie przy wypadkach samochodowych. Kupując ubezpieczenie samochodu wybieramy też ubezpieczenie NNW z niewielkimi sumami ubezpieczenia. Biorąc jednak pod uwagę częstotliwość występowania wypadków komunikacyjnych powinniśmy bardziej zadbać o siebie i rodzinę i decydować się na wyższe sumy ubezpieczenia w NNW.

Jednak jaka by nie była suma ubezpieczenia, to warto takie ubezpieczenie mieć, gdyż statystyki pokazują, że jesteśmy bardzo narażeni na różnego rodzaju wypadki powodujące uszkodzenia ciała lub nawet śmierć, a w okresie zimowym ambulatoria pełne są tzw. „połamańców”.

Zakres ubezpieczenia NNW

Podstawowym zakresem takiego ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały nagle, niespodziewanie i niezależnie od woli osoby ubezpieczonej. Niektóre oferty zawierają dodatkowe rozszerzenia np. za skutki zawału serca, czy udaru mózgu, traktując te zdarzenia nie jako chorobę, a jako właśnie nieszczęśliwe wypadki. Tu należy też wspomnieć o tym, że to ubezpieczenie nie obejmuje chorób.

Poza wypłatą odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu i śmierć możemy też często w ramach ubezpieczenia NNW uzyskać zwrot kosztów leczenia związanych z wypadkiem (leki, środki opatrunkowe). Poza tym ubezpieczyciele, w zależności od oferty, mogą też zwrócić nam koszty rehabilitacji, zakupu protez, czy nawet koszty przeszkolenia zawodowego, o ile oczywiście wynikają one z zaistniałego nieszczęśliwego wypadku.

Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że ubezpieczyciele często ograniczają wiek osób, które mogą przystąpić do ubezpieczenia. Ten wiek to najczęściej 65-70 lat. Ofertę dla osób starszych ciężko jest znaleźć. 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie NNW?

Najczęściej ochrona ubezpieczeniowa obejmuje opcję całodobową na całym świecie. Nie ma znaczenia wtedy, gdzie i kiedy ulegnie się wypadkowi. Wyłącza się jednak wypadki związane np. z uprawianiem sportów ekstremalnych, czy powstałe na terenach objętych stanem wojennym, wojną, czy stanem wyjątkowym. Takich wyłączeń jest oczywiście więcej. Trzeba się więc z nimi zapoznać, najlepiej przed podpisaniem umowy ubezpieczenia. Do zakresu ubezpieczenia ubezpieczyciele dokładają też często możliwość uzyskania odszkodowania za pobyt w szpitalu, oraz za czas niezdolności do pracy czy nauki, wypłacając określone kwoty za każdy dzień hospitalizacji czy rekonwalescencji. Poza tym wspomniane koszty rehabilitacji po wypadku, czy zakupu wszelkich środków pomocniczych w procesie leczenia też mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową.

Przy ubezpieczeniu NNW dla pracowników można spotkać się z propozycją opcjonalną – ubezpieczenie obowiązujące w każdym miejscu przez 24 godziny lub ubezpieczenie, które obejmuje tylko wypadki zaistniałe w trakcie wykonywania obowiązków służbowych oraz w drodze do i z pracy. 

Ubezpieczenie NNW - ile to kosztuje?

Koszt ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków zależeć będzie przede wszystkim od wysokości sumy ubezpieczenia, im wyższa suma, tym koszt będzie większy. Na wysokość składki wpływ będą miały tez różne dodatki i opcje, o które rozbudujemy naszą polisę. Poza tym czas obowiązywania i to, czy kupujemy ubezpieczenie NNW w pakiecie z innym ubezpieczeniem, wpływają znacznie na ostateczna składkę. Najlepiej zapytajmy o składkę pośrednika.

Ireneusz Drzewiecki
Ireneusz Drzewiecki

Ponad 25 lat doświadczenia w branży ubezpieczeniowej. Szkoleniowiec (współpraca z agentami i brokerami na terenie Polski), underwriter w zakresie ubezpieczeń majątkowych dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. Współtwórca Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dla mieszkań/domów, a także klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Może zainteresuje Cię również