Ubezpieczenie mieszkania AXA - opinia eksperta

Ubezpieczenie mieszkania AXA - opinia eksperta

Towarzystwo Ubezpieczeń AXA jest francuską spółką, która powstała w latach 70 –tych ubiegłego wieku. W Polsce AXA rozpoczęła działalność w 2006, zajmując się zdalną sprzedażą (przez Internet i telefon) ubezpieczeń komunikacyjnych jako AXA Direct. Następnie AXA rozpoczęła sprzedaż innych ubezpieczeń np. ubezpieczenie mieszkania. W 2020 roku AXA połączyła się z UNIQA i obecnie sprzedaje ubezpieczenia jako UNIQA.

Ubezpieczenie mieszkania i jego przedmiot ubezpieczenia według AXA

Wybierając ubezpieczenie mieszkania w AXA mamy możliwość ubezpieczenia samych murów lub lokalu z pomieszczeniami, będącymi naszą własnością, znajdującymi się w tym samym bloku, co ubezpieczane mieszkanie. Ubezpieczenie samych murów wybierają osoby biorące kredyt na zakup mieszkania. Jest to bardzo minimalistyczne rozwiązanie i nie daje klientowi pełnej ochrony. 

Lepiej jest ubezpieczyć cały lokal ze stałymi elementami i pełnym wyposażeniem. Oczywiście AXA daje taką możliwość. Elementy stałe definiowane są podobnie, jak w innych towarzystwach i obejmują wszystkie instalacje, stolarkę okienną i drzwiową, wszelkie stałe okładziny, meble w zabudowie (bez wbudowanego sprzętu AGD), armaturę sanitarną i inne elementy, których nie da się wymontować bez użycia narzędzi. W tym pojęciu mieszczą się również zewnętrzne urządzenia przymocowane do ścian lub balkonów jak np. anteny, klimatyzatory, czy rolety.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być też ruchomości domowe, wśród których są meble, sprzęt zmechanizowany, elektroniczny, turystyczny, sportowy, odzież, zapasy oraz mienie służące do działalności gospodarczej. Ponadto w ramach tej grupy ubezpieczeniem objęte są też psy, koty, ptaki, ryby w akwarium, rośliny doniczkowe i części zamienne do samochodów.

Rzadko spotykane rozszerzenie w ubezpieczeniu mieszkania AXA

Warto wspomnieć o broni i amunicji, oraz dziełach sztuki, które także objęte są ochroną ubezpieczeniową. To rozwiązanie nie jest powszechnie stosowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe.  W ramach ubezpieczenia wyposażenia mieszkania uzyskamy również ochronę dla rzeczy czasowo znajdujących się w naszym mieszkaniu, a więc wchodzą w to też sprzęty udostępnione przez pracodawcę do pracy zdalnej. 

Ciekawym rozwiązaniem wprowadzonym przez AXA jest rozszerzenie ubezpieczenia ruchomości domowych na czas przeprowadzki. W sytuacji, kiedy suma ubezpieczenia mienia ruchomego jest nie mniejsza niż 20 tys. zł, AXA dokłada ubezpieczenie rzeczy należących do gości i ochronę bagażu podróżnego (rzeczy osobiste, sprzęt audiowizualny, fotograficzny, dokumenty) na czas wyjazdów turystycznych lub nawet służbowych. Należy jeszcze zaznaczyć, że można tu ubezpieczyć nieruchomość, w której prowadzona jest działalność gospodarcza, pod warunkiem, że na tę działalność nie przeznaczono więcej niż 50% powierzchni mieszkania.

Jako dodatek do polisy mieszkaniowej, ochroną ubezpieczeniową można też objąć domek letniskowy łącznie z jego wyposażeniem i nawet z budowlami znajdującymi się na działce rekreacyjnej. AXA zastrzega jednak, że nie ubezpiecza domków zlokalizowanych na terenie ogrodów działkowych. 

Zakres ubezpieczenia - od czego możemy ubezpieczyć mienie?

AXA proponuje dwa zakresy ubezpieczenia mienia: ubezpieczenie od zdarzeń nazwanych i od wszystkich ryzyk. Wybierając węższy zakres oparty o zdarzenia zdefiniowane możemy liczyć na odszkodowanie w związku ze szkodami powstałymi między innymi na skutek pożaru, silnego wiatru, uderzenia pioruna, zalania, eksplozji, trzęsienia ziemi, upadku samolotu lub innych przedmiotów. Definicje tych zdarzeń są opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Warto się z nimi zapoznać, gdyż te zapisy znacząco decydują o przyjęciu odpowiedzialności przez towarzystwo ubezpieczeniowe. W wariancie tym znajdziemy pakiety:

  • POD KREDYT - z ubezpieczeniem samych murów
  • PODSTAWOWA OCHRONA - z podstawowym zakresem i możliwością ubezpieczenia murów, stałych elementów i ruchomości
  • OPTYMALNY - z możliwością ubezpieczenia wszystkich przedmiotów i szerszym zakresem obejmującym dodatkowo szyby od stłuczenia, przepięcia
  • ALL RISK - ubezpieczenie od wszystkich ryzyk

Zdecydowanie najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wybór wariantu ubezpieczenia od wszystkich ryzyk. Uzyskujemy wtedy ochronę od zdarzeń wchodzących do pakietu ryzyk zdefiniowanych oraz wielu innych, które nie są wyraźnie wyłączone w zapisach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Prócz tego, w tym wariancie, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie także za szkody wynikłe z rażącego niedbalstwa klienta np. za pożar powstały na skutek pozostawienia włączonego żelazka, czy czajnika na palącym się palniku. Tego typu szkody są najczęściej wyłączane z ochrony.

Dodatkowym ryzykiem dla wszystkich wariantów jest odpowiedzialność za skutki powodzi. AXA oferuje to ryzyko tylko pod warunkiem, że w miejscu ubezpieczenia przez ostatnie 10 lat nie wystąpiło zalanie na skutek powodzi. Do wszystkich wariantów można dołożyć ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, chroniące nasz majątek od tych zdarzeń. To rozszerzenie można także włączyć do ubezpieczenia domku letniskowego. Warunkiem wypłaty odszkodowania jest posiadanie przez klienta odpowiednich zabezpieczeń opisanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Warto wspomnieć też o dodatkowych kosztach, które towarzystwo wypłaci w związku z powstałą szkodą majątkową. Mogą to być koszty uprzątnięcia miejsca szkody, koszty transportu i składowania mienia uratowanego, koszty poszukiwania przyczyny szkody. AXA zapłaci także za koszty utraty wody i gazu, a nawet za koszt poszukiwania zwierząt domowych, czego nie spotka się w konkurencyjnych ofertach.

AXA i OC w ubezpieczeniu mieszkania

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej AXA wprowadziła 4 warianty: OC Standard, OC Premium, OC Inwestycji i OC Najemcy. Wybór wariantu uzależniony jest od potrzeb klienta. 

OC Standard jest ubezpieczeniem, które z uwagi na szeroki zakres zabezpieczy interesy większości klientów. Ochroną objęta jest odpowiedzialność z tytułu posiadania mieszkania oraz większość czynności życia prywatnego, do których zalicza się opieka nad dziećmi, rekreacyjne uprawianie sportów, posiadanie zwierząt domowych, korzystanie z rowerów, hulajnóg (również elektrycznych), a także wiele innych aspektów naszego życia nie zawodowego. 

Jeżeli uprawiamy sport amatorsko lub w sekcjach, klubach, jeździmy konno, korzystamy ze sprzętów pływających lub innych, których nie jesteśmy właścicielami, powinniśmy do wariantu OC Standard dołożyć wariant OC Premium. 

Wariant OC Inwestycji kierowany jest do osób prowadzących prace budowlane w miejscu ubezpieczenia, a wariant OC Najemcy do osób wynajmujących mieszkanie i wówczas ochroną objęte będą szkody wyrządzone osobom trzecim (sąsiadom) przez najemcę naszego mieszkania. Takie rozwiązanie rzadko spotyka się w ofertach innych firm ubezpieczeniowych, dlatego - jeśli wynajmujemy komuś naszą nieruchomość – warto wybrać ten wariant ubezpieczenia w AXA. 

Należy dodać, że ubezpieczyciel daje też możliwość wyboru zakresu terytorialnego dla ochrony w ramach odpowiedzialności cywilnej. Może to być tylko Polska, Polska z Europą lub cały Świat (z wyłączeniem terytorium USA i Kanady). Pomimo ograniczeń w sumach gwarancyjnych i niektórych wyłączeń (np. używanie modeli latających, pływających) ubezpieczenie w AXA warte jest naszego zainteresowania.

Ubezpieczenie Assistance Domowy

Assistance Domowy w AXA jest dodatkiem do polisy mieszkaniowej. Przedmiotem ubezpieczenia są dwa rodzaje świadczeń: zakwaterowanie zastępcze oraz organizacja pomocy specjalistów. W pierwszym przypadku AXA zorganizuje i opłaci koszty pobytu w hotelu oraz koszty transportu i składowania uratowanego mienia w sytuacji, kiedy nasze mieszkanie nie nadaje się do zamieszkania w wyniku szkody objętej ochroną ubezpieczeniową. 

Drugi rodzaj świadczeń, to organizacja pomocy specjalistów, która przyda się w trudnych sytuacjach. Do dyspozycji będziemy mieli ślusarza, elektryka, hydraulika, szklarza, dekarza, stolarza i technika urządzeń grzewczych. Ślusarz pomoże nam, gdy np. zatrzaśniemy drzwi. Pozostali specjaliści pomogą w sytuacji, gdy wystąpi któreś ze zdarzeń objętych ochroną ubezpieczenia majątkowego. Niestety nie uzyskamy pomocy przy zwykłej awarii np. instalacji elektrycznej lub wodociągowej (zatkanie rur).

AXA udzieli natomiast pomocy  w sytuacji awarii sprzętu gospodarstwa domowego (np. kuchenka, lodówka, telewizor, komputer). I tu wielki plus dla Ubezpieczyciela, gdyż nie wprowadzono ograniczenia wiekowego dla tego sprzętu. Jest to ewenement, gdyż najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadzają limity wiekowe sprzętu, do awarii którego wysyłają pomoc.

Uzupełnieniem Ubezpieczenia Assistance Domowy jest Pomoc Medyczna 24. Świadczenia są udzielane w razie nagłego zachorowania lub zajścia nieszczęśliwego wypadku u osób ubezpieczonych. W ramach świadczeń można liczyć na pomoc lekarza, pielęgniarki, transport medyczny organizację rehabilitacji oraz na szeroką pomoc informacyjną.

Zalety ubezpieczenia mieszkania od AXY

TOP10
1. Możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia w zależności od potrzeb.
2. Jasne i przejrzyste zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
3. Wypłata odszkodowania za mienie ruchome do wartości odtworzeniowej bez limitu wieku.
4. Ubezpieczenie bagażu podróżnego w ramach podstawowej ochrony mienia ruchomego.
5. Broń i dzieła sztuki ubezpieczane w ramach ruchomości domowych.
6. Ruchomości domowe ubezpieczone także podczas przeprowadzki.
7. Szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa objęte w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.
8. Koszty utraty wody i gazu oraz koszty poszukiwania psa w ramach dodatkowych kosztów ponoszonych przez AXA.
9. Szeroki zakres ochrony w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.
10. W ubezpieczeniu Assistance brak limitu wieku dla sprzętu gospodarstwa domowego, który uległ awarii i wymaga interwencji specjalisty.

Ireneusz Drzewiecki
Ireneusz Drzewiecki

Ponad 25 lat doświadczenia w branży ubezpieczeniowej. Szkoleniowiec (współpraca z agentami i brokerami na terenie Polski), underwriter w zakresie ubezpieczeń majątkowych dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. Współtwórca Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dla mieszkań/domów, a także klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Może zainteresuje Cię również