Ubezpieczenia kamer - ile kosztują i co obejmują?

Ubezpieczenia kamer - ile kosztują i co obejmują?

Kamera to sprzęt, którego wartość waha się od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych (w przypadku urządzeń do filmowania dla profesjonalistów). Jej utrata, bądź uszkodzenie mechaniczne wiąże się ze sporym wydatkiem, dlatego warto zdecydować się na ubezpieczenie swojej własności.

W jaki sposób możemy ubezpieczyć kamerę?

Jednym ze sposobów ubezpieczenia kamery jest wykupienie przedłużonej gwarancji. Niestety ten sposób wiąże się z ograniczeniami czasowymi i odnosi się tylko do nowych sprzętów. Najczęściej urządzenie zabezpieczone jest tylko 5 lat od dnia jego zakupu.

Kolejnym sposobem zabezpieczenia kamery może być ubezpieczenie jej w ramach polisy firmowej. Takie rozwiązanie jest dostępne tylko wtedy, gdy osoba zainteresowana prowadzi działalność gospodarczą, która bezpośrednio dotyczy filmowania. Dlatego, jeśli zajmujesz się nagrywaniem teledysków, spotów reklamowych, bądź kręceniem uroczystości okolicznościowych, takie rozwiązanie może okazać się dla Ciebie korzystne. Innym typem działalności, który również jest uwzględniony w przypadku starania się o polisę firmową jest sprzedaż sprzętu RTV.

Trzecią, a zarazem ostatnią propozycją ubezpieczenia kamery jest uwzględnienie jej w warunkach polisy mieszkaniowej. Jest to możliwe, gdy kamera wykorzystywana jest do celów prywatnych i przechowywana w domu. Wybierając ten sposób zabezpieczenia, decydujesz się nie na ubezpieczenie konkretnego urządzenia, a całego tak zwanego mienia ruchomego, czyli ogólnego wyposażenia mieszkania. Ten rodzaj ubezpieczenia może mieć dwa warianty, zgodnie z którymi zostanie wypłacone odszkodowanie. Jednym z nich jest zwrot wartości odtworzeniowej (kwoty, jaka została wydana na sprzęt w dniu zakupu). Druga możliwość to zwrot wartości rzeczywistej (wartości urządzenia w dniu nieszczęśliwego zdarzenia). Informacja o tym, z którym wariantem będzie się miało do czynienia, znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Aby uzyskać możliwość ubezpieczenia takiego sprzętu, należy sprawdzić do jakiej maksymalnej wartości Ubezpieczyciel traktuje sprzęt jako ruchomości domowe, i czy np. sprzęt o wysokiej wartości nie musi być oddzielnie uwzględniony w procesie kalkulacji.

Przed czym możemy zabezpieczyć finansowo kamerę?

Kompleksowe zabezpieczenie kamery wymaga dopasowania właściwej oferty. Należy zastanowić się, na jakie zdarzenia najbardziej narażony jest sprzęt. Do najczęstszych przypadków uwzględnianych w ofertach firm ubezpieczeniowych należy zaliczyć:

  • kradzież, rabunek;
  • przepięcie (uszkodzenie w wyniku skoku napięcia);
  • zdarzenia losowe (np. powódź, zalanie, pożar).

W jakich przypadkach nie uda się uzyskać odszkodowania?

Istnieje szereg sytuacji, które mogą spowodować wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Nie będzie on wtedy zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Zapoznać się z nimi możesz, analizując Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Do najczęstszych należą:

  • zaniedbanie, bądź celowe zniszczenie sprzętu;
  • pozostawienie niezabezpieczonego sprzętu bez nadzoru;
  • przechowywanie urządzenia w przestrzeniach niemieszkalnych.

Ile kosztuje i od czego zależy cena ubezpieczenia kamery?

Zazwyczaj, decydując się na ubezpieczenie wszelkich sprzętów należy rozważyć kwestie, takie jak wartość własności, zakres ochrony oraz czas trwania umowy. Te czynniki bezpośrednio wpływają na cenę ubezpieczenia. Każde dodatkowe rozszerzenie polisy o kolejne zdarzenia, w wyniku których mogą powstać szkody podnosi wartość składki ubezpieczeniowej. Ceny poszczególnych rozszerzeń różnią się. Wpływa na to zarówno specyfika zdarzenia, jak i indywidualna polityka firmy ubezpieczeniowej. Trzeba także wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku amatorskiego sprzętu składka uwzględniająca wszystkie elementy ruchome nieruchomości znacznie się nie zmieni. Jednak, gdy posiadasz profesjonalny, firmowy sprzęt, którego wartość wynosi setki tysięcy złotych, różnica w cenie składki znacznie wzrośnie. 

Biorąc pod uwagę to, o jak wielu czynnikach należy pamiętać, poszukując najlepszej oferty zabezpieczającej sprzęt jest to bardzo trudne i czasochłonne zadanie. Z pomocą w odnalezienie dobrego ubezpieczenia w atrakcyjnej cenie mogą przyjść kalkulatory ubezpieczeniowe i firmy zajmujące się porównywaniem ofert. Odpowiedzą na pytanie: ile kosztuje i od czego zależy cena ubezpieczenia kamery? Ułatwienie zrozumienia i przybliżenie klientowi poszczególnych zagadnień stanowi podstawę ich działania. Warto sprawdzić na przykład kalkulator Wygodnie.pl.

Może zainteresuje Cię również