Tyczenie budynku - jak się do tego przygotować?

Tyczenie budynku - jak się do tego przygotować?

Uzyskałeś już niezbędne pozwolenia na budowę i przychodzi pora na tyczenie Twojego budynku na działce? Do kogo trzeba zadzwonić? Kto powinien być na budowie w trakcie tyczenia? Co trzeba przygotować?

Potrzebne materiały:
- kołki (dłuższe i krótsze do zabicia dla geodety, czy wykonawcy);
- deski (mogą być to od razu deski szalunkowe);
- gwoździe;
- łopata/młotek/poziomnica;
- sznurek.

Osoby na budowie:
- geodeta;
- wykonawca prac budowlanych;
- kierownik budowy;
- ew. operator koparki do wykopów.

Tyczenie budynku - kto to musi zrobić?

Mimo tego, że takie prace może wykonać kierownik budowy, najlepiej zgłosić potrzebę wytyczenia budynku do geodety. Prace, jakie wcześniej on dla nas wykonywał to np. mapa do celów projektowych. Jeżeli chcemy mieć kolejny etap budowy za sobą, a mamy gotowy projekt przyłączy, możemy poprosić go o wytyczenie ich przebiegu. Samo wytyczenie fundamentów jest ważnym zadaniem, ponieważ potem przed uzyskaniem zgody na zamieszkiwanie naszego domu, sporządzana jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – czyli geodeta przyjeżdża i sprawdza, czy dom stoi jak należy i jest zbudowany zgodnie z projektem. 

Wytyczenie budynku przez geodetę to bardzo ważny proces. Zadaniem architekta jest umieszczenie budynku na mapie zgodnie z wydanymi warunkami zabudowy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gdy to nie zostanie dopilnowane lub źle wykonane, mogą grozić nam spory prawne. Konieczne jest zachowanie wymiarów budynku, linii zabudowy, czy wysokości posadzki parteru. Jeżeli coś poszłoby nie tak, to nadzór budowlany mógłby zlecić nam rozbiórkę budynku. 

Tyczenie fundamentów - dwie metody

Stosuje się dwie metody tyczenia – kołkowa i ław drutowych. Głównym zadaniem geodety jest przeniesienie projektu budynku na teren, czyli wyznaczenie osi budynku. Na budowę dobrze jest zwerbować wcześniej wykonawcę, czy kierownika budowy, aby ustalił on z geodetą, jaką metodę wytyczenia on reflektuję i czego oczekuje. W zależności od gruntu, wiele inwestorów po tyczeniu budynku decyduje się na duży wykop, aby wykonawcy mieli dostęp do fundamentów z każdej strony (np. przy ich ocieplaniu). Wtedy lepiej zbudować ławy ciesielskie, które będą znajdowały się poza wykopem. Ale tutaj decyzja leży po stronie wykonawcy (jeżeli on będzie budował dom). To jemu ma być poręcznie. Do takich ław zabija się gwoździki i rozciąga sznurek, a jego skrzyżowania wyznaczają punkt przecięcia ław osi budynku.

Za pomocą sznurka wyznaczane są krawędzie lub osie ścian fundamentowych (czyli środek przebiegu ścian). Przy wytyczaniu fundamentów niezbędne jest również wyznaczenie poziomu zero, zgodnego z projektem. Punkt zero zwany jest reperem wysokościowym, który wyznacza również geodeta (zazwyczaj jest nim górna krawędź deski z ławy ciesielskiej, zabita poziomo pomiędzy kołkami. Ale zdarza się zaznaczać repery na innych elementach, aby w każdej sytuacji można było odnaleźć poziom zero.

Wytyczenie budynku przez geodetę - co dalej?

Kiedy mamy już wytyczone fundamenty, repery wysokościowe, po uzgodnieniu z wykonawcą można zamówić koparkę, aby wykonać wykop. W zależności od decyzji jaka zapadnie, kopie się tylko wyznaczone wapnem ławy lub dół w obrębie całej powierzchni budynku. Repery wysokościowe w zależności od strefy klimatycznej pozwalają ustalić głębokość wykopu. Wtedy też, wykonawca na bieżąco sprawdza głębokość wykopu, aby bezpośrednio na dnie układać zbrojenie i wykonywać ławy fundamentowe.

Materiały na fundamenty warto zamówić odpowiednio wcześniej. Można poprosić o wstępne wyliczenia wykonawcę lub spróbować samemu obliczyć, ile czego będzie nam potrzebne. Póki co, na tym etapie opłacamy wytyczenie budnku przez geodetę i koszt pracy koparki. 

Pomijając cały proces uzyskiwania pozwolenia na budowę, do momentu przybcia geodety na budowę możemy zapłącić za: mapę do celów projektowych, mapę zasadnicza, projekt domu, tablicę budowy, dziennik budowy, adaptację przez architekta projektu budowlanego, projekt instalacji sanitarnych, zaliczkę dla kierownika budowy, wycenę wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę, ubezpieczenie domu w budowy, wpisanie hipoteki do Ksiąg Wieczystych, podatek od czynności cywilno-prawnych, ubezpieczenie od utraty pracy (zamiast prowizji).

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również