Tablice rejestracyjne - rodzaje, najważniejsze informacje

Tablice rejestracyjne - rodzaje, najważniejsze informacje

Tablice rejestracyjne są obowiązkowym wyposażeniem pojazdu. Bez nich nie tylko niemożliwe jest wyjechanie z parkingu czy garażu na drogę, ale również legalne posiadanie auta czy motocykla. Jego zakup wiąże się bowiem z koniecznością rejestracji w Wydziale Komunikacji, a ta – z przydzieleniem numeru rejestracyjnego. Tablice różnią się kolorami i systemem oznaczeń. Co warto o nich wiedzieć?

Tablica rejestracyjna jako znak identyfikacyjny pojazdu

Numery rejestracyjne są przydzielane pojazdom mechanicznym podlegającym rejestracji. Obowiązują nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie i innych krajach świata. Są one specyficznym, unikalnym znakiem rozpoznawczym i pozwalają na ustalenie lokalizacji miejsca zarejestrowania pojazdu. Co to oznacza w praktyce?

Podróżując własnym autem po kontynencie, możesz zostać zatrzymany do kontroli drogowej przez policję danego kraju. Jeśli zechcesz jej uniknąć i postanowisz zbiec, numer rejestracyjny powie przedstawicielom prawa nie tylko, z jakiego jesteś kraju, ale też w jakim mieście czy powiecie zarejestrowałeś swoje auto. Dzięki temu bez przeszkód na Twój adres trafi odpowiednie wezwanie. 

Ta hipotetyczna możliwość będzie też przydatna, jeśli kierujący pojazdem spowoduje wypadek, potrąci pieszego czy też będzie brał udział w przestępstwie. Tablice rejestracyjne będą identyfikatorem, który pozwoli nie tylko szybko odnaleźć pojazd, ale też jego właściciela.

Polska tablica rejestracyjna i jej cechy charakterystyczne

Chociaż tablice rejestracyjne obowiązują w każdym kraju na świecie, poszczególne państwa mają własne przepisy, które opisują wygląd i sposoby przydzielania numerów. W niektórych krajach istnieje wiele typów tablic. Przykładem są chociażby Stany Zjednoczone, w których ich wspólną cechą są jedynie wymiary. Poza tym w każdym stanie można spotkać inne kombinacje cyfr i liter oraz pełną dowolność kolorystyczną. Jedynie na Florydzie jest około 100 wzorów tablic do wyboru.

Polska tablica rejestracyjna jest bardziej znormalizowana, chociaż ma również kilka wariantów. Na samochodach można spotkać tablice:

 • tradycyjne - białe z czarną czcionką
 • tymczasowe - białe z czerwoną czcionką
 • zabytkowe - żółte z czarną czcionką
 • profesjonalne - białe z zieloną czcionką
 • dyplomatyczne - niebieskie tło i białe numery rejestracyjne
 • przeznaczone dla pojazdów elektrycznych - zielone tablice informacyjne z czarną czcionką

Poza kolorami niemal wszystkie typy tablic są wyposażone w tzw. euro band, czyli niebieski pasek z oznaczeniem PL i symbolem Unii Europejskiej. Przepisy nakazują umieszczanie tablic rejestracyjnych zarówno z przodu, jak i z tyłu pojazdu.

Numery rejestracyjne - jak je odczytywać?

Poza kolorami tła i czcionki istotne znaczenie mają kombinacje liter oraz cyfr umieszczonych na tablicy. Nie są one przypadkowe, ale przydzielane zgodnie z ustalonym schematem. W przypadku rejestracji tradycyjnych, pierwsza litera zawsze oznacza województwo, a dwie pozostałe – powiat lub dzielnicę. Cyfry są przydzielane losowo wraz z kolejnością rejestracji pojazdu.

Przykładowo województwo mazowieckie otrzymało w przydziale literę W, a Warszawa kilka oznaczeń np.: WH, WI, WJ czy WK. Samochód zarejestrowany na Wilanowie będzie miał rejestrację o konstrukcji: WWxxxxF, WWxxxxG, WWxxxxH, WWxxxxJ lub WWxxxxW, gdzie „iksy” oznaczają cyfry. Analogiczne rejestracja z oznaczeniem WO wskazuje na Ostrołekę w województwie mazowieckim, ZK – Koszalin w województwie zachodniopomorskim, a SPI – Piekary śląskie w województwie śląskim. 

Rejestracje samochodowe służb w Polsce

W polskim ruchu drogowym są też dopuszczane specjalne numery rejestracyjne, przypisane do konkretnych służb wewnętrznych. Pozwalają one jednoznacznie rozpoznać przynależność pojazdu. Poza wojskiem wszystkie pozostałe służby posługują się rejestracją z literą H na początku. Przyjęte oznaczenia to:

 • HP - Policja
 • HS - Kontrola Skarbowa
 • HW - Straż Graniczna
 • HB - Biuro Ochrony Rządu
 • HK - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu
 • HM - Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego
 • U - MSWiA

Jak otrzymać nowe tablice rejestracyjne?

Tablice rejestracyjne są wydawane przez Wydział Komunikacji właściwy dla miejsca rejestrowania pojazdu. Jeśli właśnie sprowadziłeś auto z zagranicy i chcesz szybko poddać go obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przed sprzedażą, możesz postarać się o tablice tymczasowe. Jeśli jednak planujesz korzystać z pojazdu dłużej niż 30 dni, niezbędne będą te stałe. Prawo dopuszcza też specjalne indywidualne numery rejestracyjne, których kompozycja musi jednak być zgodna z ustaleniami ministra.

Aby otrzymać nowe tablice rejestracyjne, musisz złożyć w urzędzie wypełniony wniosek o rejestrację oraz komplet dokumentów:

 • dokument potwierdzający własność pojazdu
 • poświadczenie pozytywnego przejścia badania technicznego
 • dowód rejestracyjny (jeśli rejestrujesz auto po raz kolejny)
 • kartę pojazdu (w przypadku aut wyprodukowanych lub sprawdzonych po 30 czerwca 1999 roku)
 • dokument potwierdzający opłacenie lub zwolnienie z akcyzy
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej i recyklingowej

Dnia 4 grudnia 2020 roku weszły w życie przepisy deregulacyjne, które wprowadzają wiele zmian dotyczących między innymi dokumentów pojazdu oraz zasad jego rejestracji. Znoszą one obowiązek wymiany tablic rejestracyjnych przy zmianie właściciela pojazdu. Oznacza to, że rejestracje samochodowe będą towarzyszyć kierowcom przez całe życie. Oficjalnie weszły też do użytku zielone tablice informacyjne, przeznaczone dla pojazdów elektrycznych i wodorowych.

Może zainteresuje Cię również