Spółdzielnia mieszkaniowa - jaka jest jej rola?

Spółdzielnia mieszkaniowa - jaka jest jej rola?

W jaki sposób działa spółdzielnia mieszkaniowa? Jakie są jej główne cele i kto może zostać członkiem? Jakimi prawami dysponuje spółdzielnia, kto wybiera jej zarząd? Po co w ogóle istnieją spółdzielnie mieszkaniowe?

Co to jest spółdzielnia mieszkaniowa?

Jak najprościej ujmując, jest to swego rodzaju firma, której głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków, uwzględniając to, że nie może ona odnosić żadnych korzyści majątkowych z tytułu swojej działalności. Spółdzielnia mieszkaniowa dostarcza swoim członkom lokale mieszkaniowe lub domy jednorodzinne, budując je lub nabywając, a następnie ustanawiając na rzecz członków prawa do lokali. Ponadto, zarządza ona swoimi nieruchomościami. Dba np. o części wspólne nieruchomości, jak klatki schodowe, okoliczny teren, czy stałe elementy budynku. Zarządza również lokalami o przeznaczeniu innym niż mieszkalne (np. po wynajem). 

Wszelkie kwestie prawne dotyczące tego, jak działa spółdzielnia określają dwie ustawy. Jedną z nich jest Prawo spółdzielcze z 16 września 1982 roku. Kolejnym dokumentem jest ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 roku. Co ciekawe, spółdzielnia może prowadzić działalność, która nie tylko zaspokaja potrzeby mieszkańców. Jednak wszelka działalność społeczna, czy kulturalna musi być prowadzona na podstawie odrębnego statutu i przepisów spółdzielni. Taka forma prawna pozwala członkom zatrudniać pracowników (np. osoby sprzątające), a jednocześnie realizować niektóre inwestycje ze wsparciem kredytowym (np. mieszkańcy postanawiają wykonać termomodernizację budynku, ale fundusz remontowy nie posiadał odpowiednich środków, więc postanowiono wziąć kredyt na inwestycje, który będzie spłacany ze składek od członków). 

Spółdzielnia mieszkaniowa i jej członkowie

Członkiem mogą zostać osoby fizyczne, a także ich małżonkowie, jeżeli posiadają prawa do lokalu. Spółdzielnia mieszkaniowa może przyjąć również osoby prawne, jednak one nie mogą posiadać prawa spółdzielczego lokatorskiego do lokalu. Aby założyć taką spółdzielnię, musi ona posiadać 10 członków w postaci osób fizycznych albo 3 osoby prawne. Do jej prawidłowego funkcjonowania będzie konieczne przygotowanie wewnętrznego statutu, w którym określa się nazwę spółdzielni, przedmiot jej działania, czas trwania, wysokość wpisowego, wysokości i ilości udziałów, terminy i sposoby wnoszenia i zwrotu, prawa i obowiązki członków, zasady i tryb przyjmowania, jak i wykluczania członków, sposoby powoływania i odwoływania organów spółdzielni.

Spółdzielnie mieszkaniowe nakładają na swoich członków pewne obowiązki, z których muszą się wywiązywać. Głównym zadaniem jest przede wszystkim pokrywanie należności za eksploatację swoich lokali i kosztów utrzymania nieruchomości (płacenie czynszu z ew. funduszem remontowym). Każdy członek ma również prawo otrzymać odpis statutu, regulaminu spółdzielni, kopie wszelakich faktur, uchwał, zawartych umów, a także sprawozdań finansowych.

Spółdzielnia - co jeszcze warto o niej wiedzieć?

Jak wspominaliśmy powyżej, spółdzielnia może zarządzać innymi lokalami, ale na podstawie umowy zawartej z właścicielem nieruchomości. Spółdzielnia mieszkaniowa posiada główne zadania, do których należy: budowanie lub nabywanie budynków w celu ich ustanowienia na rzecz członków, w celu przeniesienia praw na rzecz członków, a także w celu ich wynajmowania lub sprzedaży tych lokali. Ponadto, spółdzielnia ma przede wszystkim udzielać pomocy swoim członkom. 

Tak jak w przypadku firmy, w spółdzielni powołuje się specjalny Zarząd na czele z Prezesem spółdzielni, którego zadaniem jest kontrolowanie kosztów remontów i terminów prac, prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów, a także rozliczenia ich. Zajmuje się on również ustalaniem wysokości czynszów, rachunków i wysokości środków przeznaczanych na fundusz remontowy. Spółdzielnie mieszkaniowe raz do roku organizują Walne Zgromadzenie, podczas którego są wybierani członkowie Rady Nadzorczej.

Ubezpieczenie nieruchomości przez spółdzielnię mieszkaniową

Jeżeli nieruchomością zarządza spółdzielnia, to ubezpiecza ona tylko części wspólne nieruchomości. Kwestia ubezpieczenia konkretnego lokalu leży po stronie członków. O ile pęknięcie rury w nieruchomości części wspólnej budynku będzie zrekompensowane z polisy spółdzielni, o tyle wszelkie kradzieże w lokalach mieszkalnych czy uszkodzenia ruchomości domowych mogą być pokryte tylko i wyłącznie z polisy członka, która chroni wybrany lokal. Na naszej stronie znajdą Państwo ubezpieczenie mieszkania w atrakcyjnej cenie. Wystarczy w wybranym kalkulatorze wypełnić odpowiednie pola lub skontaktować się z naszą infolinią i poprosić o ofertę ubezpieczenia.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również