Fundusz remontowy - czym jest i do czego służy?

Fundusz remontowy - czym jest i do czego służy?

Spotkałeś się z zagadnieniem funduszu remontowego w swojej wspólnocie i zastanawiasz się, czym on właściwie jest? W tym artykule określamy, do czego może służyć taki fundusz, jak działa we wspólnocie i spółdzielni, jakie są przepisy dotyczące funduszu oraz jak się go nalicza.

Fundusz remontowy - co to?

Będąc właścicielami lokalu w nieruchomości takiej jak np. blok, sami odpowiadamy za remonty naszych mieszkań. Jednak w budynkach występują również części wspólne budynku, które wymagają z biegiem lat remontów i konserwacji. Wielu właścicieli decyduje się na założenie funduszu remontowego, który gromadzi środki ze wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni na remonty tych części wspólnych.

Mowa tutaj o klatkach schodowych, dachach, elewacjach, drzwiach wejściowych do budynku, stolarce okiennej na klatkach, piwnicach, pralniach, instalacji w budynkach, okolicznych terenach zielonych, parkingach podziemnych czy windach. Taki fundusz remontowy jest płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Środki staja się wtedy częścią wspólnoty i nawet w przypadku sprzedaży naszego mieszkania, nie możemy odzyskać wpłaconych pieniędzy.

Fundusz remontowy - przepisy

Jakie przepisy określają działanie takich funduszy? Tutaj musimy dokonać podziału na przepisy dotyczące wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych. Gdy mówimy o wspólnotach mieszkaniowych rozpatrujemy je w dwóch kategoriach. Mała wspólnota mieszkaniowa, czyli taka, w której nieruchomość nie podsiada więcej niż 3 lokale - odzwierciedlenie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. W dużych wspólnotach mieszkaniowych regulacje prawne znajdziemy w ustawie o własności lokali dotyczące działania funduszu remontowego.

Przepisy nakładające obowiązek założenia funduszu remontowego w spółdzielniach narzuca artykuł 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Tam też możemy szukać szczegółowych informacji na temat jego funkcjonowania.

Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej

W przypadku spółdzielni mieszkaniowej mówimy o koszcie obciążenia gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Tutaj konieczne jest utworzenie takiego funduszu, ponieważ wedle ustawy obowiązek ten leży na członkach spółdzielni, właścicieli lokali (nawet tych nie należących do spółdzielni) oraz osobach, którym przysługuje spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu.

Opiekę nad funduszem remontowym w spółdzielni mieszkaniowej sprawuje zarząd, który rozlicza pracę, przychody i koszty prac remontowych. Właściciele natomiast są zobowiązani do tego, aby uczestniczyć w planowaniu wydatków. Walne Zgromadzenie członków spółdzielni przygotowuje długoterminowe plany, a następnie w drodze głosowania zostają one uchwalone. Rada nadzorcza spółdzielni natomiast określa stawkę zaliczek na fundusz remontowy. Tą stawkę mnoży się przez ilość metrów kwadratowych własnego lokalu (np. stawka w funduszu wynosi 0,80 PLN, a lokal ma 58 mkw – to daje comiesięczną kwotę w wysokości 46,40 PLN do zapłaty).

Fundusz remontowy we wspólnocie mieszkaniowej

Tutaj nie ma konkretnych wskazań, że taki fundusz musi powstać. Fundusz remontowy można utworzyć, jeżeli zgodzą się wszyscy członkowie wspólnoty. Jeżeli już powstanie, to wtedy do wspólnoty przystępuje się przymusowo. Największe problemy pojawiają się, gdy któryś z właścicieli lokali będzie chciał odstąpić od funduszu.

Pieniądze z funduszu remontowego we wspólnocie mieszkaniowej przeznaczane są na remonty i konserwacje budynku, opłaty za media w częściach wspólnych (piwnicach, pralniach, klatkach, parkingach), ubezpieczenia, podatki i opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie nieruchomości. Środki idą również na wynagrodzenia członków zarządu.

W przypadku dużej wspólnoty mieszkaniowej, na początku właściciele wybierają zarząd, do którego mogą należeć tylko osoby fizyczne. Gdy w drodze głosowania zostanie wyłoniony zarząd, musi zostać przyjęty uchwałą, a właściciele muszą dać mu pełnomocnictwo do zawierania umów z firmami w ich imieniu. Składka we wspólnocie mieszkaniowej jest obowiązkowa, a plany przegłosowują właściciele lokali. Wtedy uchwałą zatwierdza się podjęcie konkretnych prac, a wszystkie koszty muszą zostać rozliczone przez zarząd.

Porównywarka ubezpieczenia lokalu/mieszkania

O ile na terenie nieruchomości obowiązuje ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości, o tyle nasze lokale nie są ubezpieczane. Ochroną są objęte tylko mury i części wspólne w budynku. Warto zatem skorzystać z porównywarki ubezpieczenia mieszkania na Wygodnie.pl. Wystarczy kilka minut, aby uzupełnić elektroniczny formularz i poznać wysokość składki, jaką przyjdzie zapłacić za ubezpieczenie mieszkania. Zakres ubezpieczenia można modyfikować dowolnie, wedle własnego uznania. W razie trudności, nasza infolinia służy dla Państwa pomocą.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również