Śmierć właściciela samochodu - co z OC?

Śmierć właściciela samochodu - co z OC?

Śmierć w rodzinie to zawsze trudne przeżycie. Również z tego względu, że w czasie, który chciałoby się poświęcić głównie na wspominanie bliskiej osoby, konieczne jest załatwienie wielu pilnych formalności. Pewnym pocieszeniem w tej sytuacji jest fakt, że w przypadku ubezpieczenia OC samochodu formalności te są ograniczone do minimum. Czy należy poinformować zakład ubezpieczeniowy o śmierci właściciela pojazdu? Czy to, kto dziedziczy samochód, ma znaczenie dla ubezpieczyciela? Sprawdź, co na ten temat mówią przepisy?

Co z samochodem po śmierci właściciela - poznaj obowiązujące przepisy

W przypadku samochodów obowiązują ogólne przepisy dotyczące dziedziczenia majątku. Jeśli zmarła osoba nie spisała wcześniej testamentu regulującego te kwestie, to, co z samochodem po śmierci właściciela, określone jest w Kodeksie Cywilnym.

Samochód zmarłego właściciela jest dziedziczony przez członków jego rodziny: małżonka i dzieci, a jeśli zmarły nie miał potomstwa, pojazd przechodzi także na rodziców i rodzeństwo. Wszystkie osoby, którym przysługuje spadek, stają się współwłaścicielami auta. Jeśli w takiej sytuacji chciałbyś, by pojazd należał w całości do Ciebie, musisz otrzymać od wszystkich współwłaścicieli oświadczenia o zrzeczeniu się spadku lub spłacić ich udział.

Poświadczenie prawa do dziedziczenia odbywa się w sądzie rejonowym lub u notariusza.

Dziedziczenie przez spadkobierców na mocy obowiązujących przepisów jest najczęściej spotykaną sytuacją. A co z samochodem po śmierci właściciela, gdy przed śmiercią spisał on testament? Wówczas prawo do dziedziczenia również powinno zostać potwierdzone u notariusza. W testamencie właściciel samochodu może wskazać dowolną osobę lub osoby, którym będzie przysługiwało prawo własności.

Czy dziedziczony samochód trzeba przerejestrować?

Tak jak w każdej sytuacji, gdy zmienia się właściciel pojazdu, również po śmierci dotychczasowego właściciela konieczne jest przerejestrowanie auta. Odbywa się to na podstawie dokumentów wydanych przez sąd lub aktu notarialnego potwierdzającego dziedziczenie. Zarejestrowanie samochodu na nowego właściciela będzie konieczne także wtedy, gdy zamierzasz go sprzedać innej osobie. Warto pamiętać, że sprzedaż auta po zmarłej osobie jest możliwa tylko po zakończeniu postępowania spadkowego w sądzie.

Śmierć właściciela samochodu a OC - czy musisz opłacać składki od nowa?

Kwestia „śmierć właściciela a OC” jest prostsza, niż mogłoby się wydawać. Ubezpieczenie OC jest przypisane do danego samochodu, a nie do jego właściciela. To powoduje, że w przypadku śmierci polisa nie wygasa, ale obowiązuje przez czas określony w umowie. Mogą z niej korzystać spadkobiercy, a w przypadku sprzedaży samochodu – także nowy, niepowiązany z rodziną właściciel.

Ubezpieczenie OC samochodu osoby zmarłej obowiązuje tak długo, jak jest to wskazane w umowie i przez cały ten czas może z niego korzystać nowy właściciel lub współwłaściciele. Inaczej jednak niż standardowo, takie ubezpieczenie nie zostanie automatycznie przedłużone. Zakończy się wraz z dniem zakończenia umowy. To ważne, by o tym pamiętać i zawczasu zadbać o podpisanie nowej umowy ubezpieczeniowej, ponieważ nawet dzień przerwy w ubezpieczeniu może oznaczać wysokie kary.

W kwestii formalności warto pamiętać o jeszcze jednym. Ważne jest, by jak najszybciej poinformować zakład ubezpieczeniowy o śmierci właściciela pojazdu. Można to zrobić mailowo lub tradycyjnym listem. Do dokumentów powinno się dołączyć numer polisy ubezpieczeniowej, kopię aktu zgonu i dane spadkobiercy lub spadkobierców.

Czy zawsze warto korzystać z ubezpieczenia OC wykupionego przez zmarłą osobę?

Co robić z OC po śmierci właściciela, gdy masz możliwość skorzystania z bardziej atrakcyjnej oferty? Korzystanie z dotychczasowego OC aż do momentu utraty jego ważności nie jest obowiązkiem. Nowy właściciel lub współwłaściciele mogą w każdej chwili wypowiedzieć dotychczasową umowę. W niektórych przypadkach może to być opłacalne, np. wówczas, gdy korzystasz z większych zniżek niż zmarły właściciel auta. Własność i prawo do ubezpieczenia przechodzą na spadkobierców już w momencie śmierci bliskiej osoby, dlatego nie musisz czekać z wypowiedzeniem umowy ubezpieczeniowej aż do zakończenia postępowania spadkowego w sądzie.

Chcesz wiedzieć, ile wyniesie kwota ubezpieczenia OC w Twoim przypadku? Wykorzystaj kalkulator OC, by dokładnie to obliczyć!

Śmierć właściciela samochodu a AC, NNW i inne ubezpieczenia

W przypadku innych, nieobowiązkowych ubezpieczeń, kwestia dziedziczenia wygląda inaczej niż w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ubezpieczenia AC czy NNW są przypisane do właściciela. To, co dzieje się z nimi po jego śmierci, zależy od warunków umowy u danego ubezpieczyciela. Najczęściej zapisy umowy mówią o obowiązywaniu ubezpieczenia przez określony czas, aż do jego wygaśnięcia. Wówczas prawo do ubezpieczenia przechodzi na spadkobiercę lub spadkobierców. Spotyka się także zapisy mówiące o tym, że ubezpieczenie AC wygasa z chwilą śmierci właściciela pojazdu.

Może zainteresuje Cię również