Rzeczoznawca majątkowy - kim jest i jak nim zostać?

Rzeczoznawca majątkowy - kim jest i jak nim zostać?

Zastanawiasz się, kim jest rzeczoznawca majątkowy? Za co opowiada i jak nim zostać? Jak wygląda postepowanie kwalifikacyjne oraz w jakich sytuacjach możemy spotkać się z takim specjalistą? Wyjaśniamy w artykule.

Rzeczoznawca majątkowy - definicja

Szczegółową definicję zawodu rzeczoznawcy majątkowego wyjaśnia art. 174 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Według niej, rzeczoznawca majątkowy jest osobą fizyczną posiadającą uprawnienia zawodowe do szacowania nieruchomości, nadane z urzędu. Szacuje on również maszyny i urządzenia trwale związane z gruntem. Podmioty gospodarcze mogą prowadzić działalność związaną z wyceną, o ile czynności szacowania nieruchomości będą wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych.

Jego głównymi zadaniami jest opracowywanie ekspertyz z rynku nieruchomości, doradztwo w tym zakresie, ocena efektywności inwestowania w nieruchomości, przewidywanie finansowych skutków uchwalania lub zmiany planów miejscowych, oznaczanie przedmiotu odrębnej własności lokalu, bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, określanie wartości nieruchomości na potrzeby inwestowania, wycena nieruchomości zaliczanych do inwestycji, a także wycena nieruchomości jako środków trwałych. 

Proces ubiegania się o zawód rzeczoznawcy

Aby stać się rzeczoznawcą, trzeba uzyskać specjalne uprawnienia regulowane prawem, które nadaje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii. Osoba ubiegająca się o zawód rzeczoznawcy, musi posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawne lub ukończyć studia podyplomowe z wyceny nieruchomości. Konieczne będzie także odbycie co najmniej rocznych praktyk zawodowych w podmiocie gospodarczym, który należy do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Koszt studiów i praktyk związanych z otrzymaniem niezbędnych kwalifikacji rzeczoznawcy nieruchomości do egzaminu oscyluje w granicach od 10 000 PLN (opłata za studia podyplomowe + płatna praktyka zawodowa). Egzamin składa się z 90 pytań, w których dodatkowo znajduje się jedno zadanie praktyczne. Po zaliczeniu części teoretycznej przychodzi czas na egzamin ustny. Tam konieczne jest obronienie 3 wybranych z 15 operatów szacunkowych.

Po pozytywnym zebraniu wszelkich kwalifikacji i dokumentów, składamy wniosek o nadanie uprawnień i wpisanie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych (jest on publicznie dostępny). Aby dokonać wpisu, potrzebne będzie oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności cywilno-prawnych, oświadczenie o niekaralności, dokumenty potwierdzające wykształcenie wyższe, 2 fotografie, dziennik praktyk w zawodzie, dowód wniesienia opłat za postępowanie. Tworzenie wycen bez uzyskania niezbędnych dokumentów grozi karą do 50 000 PLN.

Szczególne uprawnienia rzeczoznawcy nieruchomości

Zawód ten podlega szczególnej ochronie prawnej. Rzeczoznawca majątkowy swoje obowiązki musi wykonywać z należytą starannością, a także dbać o stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych. Rzeczoznawca nie może również wykonywać operatów szacunkowych osobom spokrewnionym lub powiązanym zawodowo, czy osobiście. Ponadto, obowiązuje go tajemnica zawodowa.

Operat szacunkowy, który wykonuje rzeczoznawca to opinia na piśmie dotycząca wyceny nieruchomości. Uzyskując tytuł zawodowy, otrzymuje on dostęp do dokumentów i rejestrów niezbędnych do określania wartości nieruchomości. Ponadto, rzeczoznawca majątkowy może pełnić funkcję biegłego sadowego, która nadawa jest z urzędu i nie ma prawa jej odmówić. Wykonując czynności dla sądów lub administracji publicznej, zyskuje on możliwość wejścia na teren nieruchomości w celu jej oszacowania.

Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego

Niektóre z polskich zawodów muszą mieć obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu podwyższonego ryzyka. Jednym z nich jest rzeczoznawca majątkowych. Zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią, aby poznać propozycję składki na ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego. Sama kopia umowy ubezpieczenia jest zawsze dołączana jako załącznik do operatu szacunkowego wykonanego z danej nieruchomości.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również