Rejestracja quada - co trzeba wiedzieć?

Rejestracja quada - co trzeba wiedzieć?

Quady są pojazdami, które przez wiele dziesięcioleci nie istniały w polskich przepisach o ruchu drogowym. Pojawienie się tych czterokołowców w sprzedaży oraz wzrost ich atrakcyjności to czynniki, które sprawiły, że niezbędne było formalne uregulowanie kwestii korzystania z nich. Dokonała tego nowelizacja z 19 stycznia 2013 roku. Jak obecnie jest definiowany quad i co musisz wiedzieć o jego rejestracji?

Jak prawo o ruchu drogowym definije quady?

Quady przez wiele lat były przedmiotem burzliwej dyskusji - dotyczyła możliwości korzystania z nich zgodnie z prawem. Omawiane były takie kwestie, jak możliwość poruszania się po drogach czy obowiązek rejestracji i mocowania tablic rejestracyjnych. Pytania rodziły się też w związku z popularnym zwyczajem wybierania tych czterokołowców na prezenty komunijne. Fakt dopuszczania do poruszania się nimi ośmiolatków sprawiał, że nie były one postrzegane jako pojazdy drogowe, ze wszelkimi konsekwencjami ich użytkowania.

Obecnie rejestracja quada jest obowiązkowa, co oznacza, że został on objęty Prawem o ruchu drogowym. Jest to równoznaczne z włączeniem pojazdu do grupy tych, których prowadzenie nie tylko wymaga odpowiednich uprawnień, ale również nakłada na użytkownika określone obowiązki. Zmiany te wprowadziła nowelizacja ustawy, w której pojawiły się terminy: 

Czterokołowiec (kategoria L7e) - tym terminem prawo określa pojazd do transportu ładunków o masie do 550 kg lub pojazd do przewozu ludzi o masie własnej do 400 kg, który nie jest motocyklem, samochodem osobowym lub ciężarowym.

Czterokołowiec lekki (kategoria L6e)- jako taki prawo definiuje pojazd o masie własnej do 350 kg i maksymalnej możliwej prędkości do 45 km/h.

Ponieważ quady wpisują się w te kategorie, ustawa nakłada również na ich użytkowników obowiązek uzyskania odpowiednich uprawnień. W przypadku czterokołowców ciężkich jest to prawo jazdy kategorii B lub B1. Lekkie quady możesz prowadzić, mając prawo jazdy kategorii AM. To oznacza, że pojazdem nie może się poruszać osoba młodsza niż 14-latek.

Czy rejestracja quada jest obowiązkowa?

Rejestracja quada jest niezbędna do tego, aby móc z niego korzystać zgodnie z prawem. Obecnie poruszanie się tym pojazdem jest możliwe nie tylko po leśnych duktach, ale też po drogach publicznych w strefie zamieszkania i ruchu. Co ważniejsze, nie można już jeździć quadem po nieoznakowanych drogach leśnych czy bezdrożach. Ustawa dopuszcza jedynie wjazd na szlaki i drogi oznakowane, z wyjątkiem autostrad, dróg ekspresowych oraz terenów chronionych.

Czterokołowiec kategorii L7e jest pojazdem spalinowym, który rozwija spore prędkości. Dlatego rejestracja quada jest obowiązkowa podobnie jak jego ubezpieczenie. Spełnienie tych obowiązków jest niezbędne, aby móc poruszać się quadem po drodze. Brak rejestracji i ubezpieczenia podczas kontroli drogowej owocuje mandatem w wysokości równej 100 PLN oraz odholowaniem pojazdu, za które również trzeba zapłacić. Natomiast kierowanie czterokołowcem bez uprawnień oznacza mandat w wysokości 500 PLN.

Jak zarejestrować quada?

Jeśli kupiłeś wymarzony pojazd w kraju lub sprowadziłeś go zza granicy, z pewnością zastanawiasz się, jak zarejestrować quada. Dopełnienie formalności będzie możliwe tylko wtedy, gdy czterokołowiec będzie miał homologację, potwierdzoną odpowiednim świadectwem. Wyjątkiem są pojazdy objęte zapisem o dopuszczeniu jednostkowym, ujętym w prawie o ruchu drogowym. Rejestracja quada bez homologacji jest jednak skomplikowana i kosztowna.

Aby zarejestrować pojazd w Wydziale Komunikacji, musisz przygotować odpowiedni wniosek – na formularzu lub napisany ręcznie. Konieczne jest też zgromadzenie następujących dokumentów:

  • dowód zakupu lub inny, potwierdzający, że jesteś właścicielem quada;
  • dowód rejestracyjny, jeśli kupiłeś pojazd używany i wcześniej był on już zarejestrowany;
  • dokument tożsamości;
  • karta pojazdu, jeśli została wydana;
  • dowody wpłaty potwierdzające wniesienie wymaganych opłat;
  • świadectwo zgodności (homologacja).

Jeśli rejestracja quada dotyczy pojazdu sprowadzonego z kraju, który nie należy do UE, niezbędny będzie również dowód odprawy celnej. Podczas dopełniania formalności urzędnik zażąda też dokumentów związanych z opłaceniem akcyzy. Rejestrując pojazd kupiony w polskim salonie, możesz dołączyć oświadczenie sklepu, że akcyza została opłacona. Rejestracja quada bez homologacji wymaga też dołączenia zaświadczenia o dopuszczeniu jednostkowym.

Koszt rejestracji quada

Dopełnienie formalności rejestracyjnych wiąże się z konkretnymi wydatkami, na które musisz się przygotować. Pomijając obowiązkowe ubezpieczenie OC, którego wysokość jest uzależniona od wielu czynników, na koszt rejestracji quada składają się wszystkie standardowe opłaty, związane z wydaniem tablic czy nalepki rejestracyjnej. Są to:

dwurzędowe tablice rejestracyjne - 40zł, tablice indywidualne - 500zł, dowód rejestracyjny stały - 54zł, dowód rejestracyjny 30-dniowy - 13,50zł, nalepka legalizacyjna - 12,50zł, opłata ewidencyjna - 1,50zł

Reasumując, koszt rejestracji quada z tradycyjnymi tablicami wynosi 121,50 PLN. Znacznie droższe jest dopełnienie tego obowiązku, jeśli zechcesz mieć specjalne tablice rejestracyjne.

Podsumowanie
1. Rejestracja quada jest obowiązkowa.
2. Aby poruszać się quadem trzeba posiadać odpowiednie uprawnienia.
3. Quadem nie można poruszać się po autostradach, drogach ekspresowych i terenach chronionych.
4. Za brak rejestracji lub ubezpieczenia na quada zapłacimy 100 PLN, natomiast za brak uprawnienień do prowadzenia quada - 500 PLN.
5. Homologacja musi posiadać odpowiednie poświadczenie.
6. Nie zapomnij kompletu dokumentów podczas rejestracji w Wydziale Komunikacji.
7. Koszt rejestracji rozpoczyna się od 121,50 PLN wzwyż.

Może zainteresuje Cię również