Przegląd instalacji elektrycznej a ubezpieczenie

Przegląd instalacji elektrycznej a ubezpieczenie

Jeżeli jesteś posiadaczem domu u mieszkania to Twoim obowiązkiem jest zadbanie o właściwe przeglądy instalacji elektrycznej. Co w przypadku, kiedy nie posiadamy ważnego badania i w jaki sposób wpłynie to na ubezpieczenie?

Podstawa prawna

Ustawa Prawo Budowlane, artykuł 62 nakłada na wszystkich posiadaczy budynków określone obowiązki. Wśród tych obowiązków jest także mowa o konieczności wykonania przeglądów instalacji kominowej, wentylacyjnej, gazowej i elektrycznej. Te przeglądy należy wykonywać w określonych interwałach czasowych.  

Przegląd instalacji elektrycznej należy wykonać nie rzadziej niż raz na 5 lat. W wyniku dokonanego przeglądu powinno się otrzymać protokół badania instalacji elektrycznej, w którym powinny znaleźć się podstawowe informacje adresowe miejsca dokonania przeglądu, dane zlecającego, dane osoby sporządzającej dokument, datę oraz oczywiście informacje na temat stanu instalacji i wyników kontroli wraz z informacją dotyczącą konieczności wykonania ewentualnych napraw. 

Kto ma obowiązek wykonywania takich przeglądów?

Przeglądy instalacji elektrycznej są obowiązkowe, ponieważ ustawa nakłada taki obowiązek na właścicieli domów i mieszkań. Budynkiem jest w myśl ustawy każdy obiekt trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni przegrodami budowlanymi, posiadający fundamenty i dach. Czyli w efekcie, są to wszystkie domy jednorodzinne, domy letniskowe i budynki gospodarcze.  

Niestety wiele osób nie zna tej ustawy i nie wie jakie spoczywają na nich obowiązki. Brak tej wiedzy nie zwalnia nas jednak z obowiązku przestrzegania tych przepisów. Czy zatem właścicieli mieszkań budynków wielorodzinnych też dotyczą te przepisy? Nie, tu obowiązek dokonania przeglądu elektrycznego w budynku nie jednorodzinnym spoczywa na administratorze budynku. 

Kto dokonuje takiego przeglądu i ile to kosztuje?

Zgodnie ze wspomnianą Ustawą Prawo Budowlane, kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznej powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych. Koszt takiej inspekcji uzależniony jest ilości gniazd, wieku budynku i zamieszkania. 

Przegląd instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym o średniej powierzchni ok. 150 mkw. Będzie wynosił od 200 do 400 PLN. Jeżeli w czasie inspekcji pojawi się konieczność dokonania jakiejś naprawy, wówczas cena będzie wyższa. Oczywiście uzależnione jest to też od cen regionalnych obowiązujących na danym terenie. Inaczej będzie w okolicach Warszawy, a inaczej np. na Podlasiu. Pamiętajmy jednak, że jest to koszt, który ponosi się raz na 5 lat.

Konsekwencje niewykonania przeglądu instalacji elektrycznej

Brak dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej jest poważnym zaniedbaniem właściciela lub administratora budynku. Prawo budowlane w art. 93 ustawy mówi, że kto nie spełnia ustawowego obowiązku przeprowadzenia inspekcji instalacji budynku, podlega karze grzywny. Grzywna, w wysokości do 5 000 PLN nakładana może być przez uprawnione organy nadzoru budowlanego. Ponadto, oczywiście zostaniemy przywołani do wykonania takiego przeglądu elektrycznego i przedłożenia protokołu w nadzorze budowlanym. To niestety nie jest jedyna kara.

Brak przeglądu a ubezpieczenie

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia każdego towarzystwa ubezpieczeniowego, stanowiących podstawę zawarcia ubezpieczenia domu zawarta jest informacja o konieczności spełniania przez właścicieli nieruchomości wszelkich wymogów nakładanych określonymi przepisami prawa. Dotyczy to również wykonywania określonych przez Prawo budowlane przeglądów instalacji elektrycznej. 

Jeśli nie wykonamy takiego przeglądu, a będziemy mieli szkodę, która będzie związana z elektrycznością (np. uszkodzenie sprzętu na skutek przepięcia), wówczas Ubezpieczyciel, u którego wykupiliśmy polisę może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość. To może być dotkliwa kara.

Należy pamiętać jednak, że przede wszystkim chodzi tu o nasze bezpieczeństwo. To, czy wykonamy przegląd, czy nie - zależy tylko od nas. Jeśli nie będziemy regularnie sprawdzać stanu instalacji elektrycznej, to prócz prawnych konsekwencji narażamy siebie i swoich najbliższych na utratę całego dorobku oraz zdrowia, a nawet życia.

Ireneusz Drzewiecki
Ireneusz Drzewiecki

Ponad 25 lat doświadczenia w branży ubezpieczeniowej. Szkoleniowiec (współpraca z agentami i brokerami na terenie Polski), underwriter w zakresie ubezpieczeń majątkowych dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. Współtwórca Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dla mieszkań/domów, a także klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Może zainteresuje Cię również