Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – kiedy, jak, czy warto?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – kiedy, jak, czy warto?

Jako osoba objęta ochroną ubezpieczeniową, masz prawo do ubiegania się odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego wówczas, gdy dojdzie do zdarzenia objętego umową. Składasz wniosek o przyznanie świadczenia i liczysz, że wysokość odszkodowania będzie adekwatna do doznanych strat. Może się jednak zdarzyć, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia lub zaniży jego wysokość. Wcale nie musisz się na to godzić – wystarczy złożyć odwołanie.

Jeśli otrzymasz pismo, w którym decyzja towarzystwa ubezpieczeniowego rozmija się z Twoimi (realnymi!) oczekiwaniami, zachowaj spokój. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, masz prawo do zakwestionowania decyzji – wystarczy złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Jest to wniosek, w którym zgłaszasz swój sprzeciw wobec decyzji wydanej do zgłaszanej szkody.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – termin

Jeżeli decydujesz się na to, by złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, termin jest ściśle określony. Nie możesz więc tego zrobić w dowolnym momencie.

Zgodnie z przepisami, osoba odwołująca się od decyzji ubezpieczyciela ma nawet 3 lata na złożenie wniosku. Wyjątkiem jest sytuacja, w której sprawca wypadku sądzony był za przestępstwo – wówczas możesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w terminie do 20 lat.

Pamiętaj, że termin składania odwołania liczy się od momentu, w którym ubezpieczyciel wydał decyzję.

Jak złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie wypłaty odszkodowania?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie wypłaty odszkodowania musi mieć formę pisemnego wniosku. Istotną rolę odgrywa jednak nie sama forma, ale przede wszystkim treść. W pierwszej kolejności powołaj się na zapis ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Musisz też wyjaśnić, w jakiej kwestii nie zgadzasz sie z ubezpieczycielem. Następnie odwołanie należy uzasadnić konkretnymi argumentami, np. poprzez dołączenie szacunkowych kosztów leczenia czy rehabilitacji, naprawy pojazdu – wszystko zależy od tego, w ramach jakiej polisy ubezpieczyciel miał wypłacić odszkodowanie.

Ponadto w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela w sprawie wypłaty odszkodowania muszą znaleźć się takie elementy jak:

  • imię i nazwisko ubezpieczonego
  • numer szkody
  • numer polisy.

Do wniosku możesz dołączyć również skan wydanej przez ubezpieczyciela decyzji, od której się odwołujesz.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania – wzór

Pismo możesz stworzyć samodzielnie lub w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania wzór poniższy możesz wykorzystać:

Wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela

Warto podkreślić, że wzór na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela przy szkodzie całkowitej może mieć podobne brzmienie.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – jakie masz szanse?

Wiele osób, mimo iż nie zgadza się z decyzją wydaną przez ubezpieczyciela, nie podejmuje żadnych kroków. Wynika to głównie z przekonania, że szanse na wygraną z towarzystwem ubezpieczeniowym są niewielkie.

Jeżeli jednak jesteś w stanie przedstawić naprawdę „mocne” argumenty, warto złożyć taki wniosek. Zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że ubezpieczyciel przyzna Ci racje. Jeżeli odpowiedź ponownie będzie odmowna, wówczas możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego, a w ostateczności – skierować sprawę do sądu powszechnego.

Może zainteresuje Cię również