Odwołanie od decyzji PZU - jak to zrobić?

Odwołanie od decyzji PZU - jak to zrobić?

PZU S.A. to jedno z najbardziej rozpoznawalnych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. To również największy ubezpieczyciel w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz pozostałych osobowych. Dlatego bardzo prawdopodobne jest, że w swoim portfelu ubezpieczeniowym masz co najmniej jeden produkt od PZU. Zgłosiłeś do tego towarzystwa roszczenie związane z likwidacją szkód, ale przyznane odszkodowanie lub zadośćuczynienie Cię nie satysfakcjonuje? A może odmówiono Ci wypłaty świadczenia? Dowiedz się, jak napisać odwołanie od decyzji PZU Życie lub innych spółek tego ubezpieczyciela.

Każde ubezpieczenie ma na celu zabezpieczenie osoby ubezpieczonej (lub przez nią uposażonych) przed jakimiś czynnikami ryzyka. Dlatego gdy dojdzie do zdarzenia objętego warunkami ubezpieczenia, masz prawo ubiegać się o wypłatę odszkodowania. Czasami zdarza się, że decyzja, którą podjęło towarzystwo ubezpieczeniowe, może Cię nie satysfakcjonować. Kiedy? Na przykład wówczas, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania lub gdy przyznana Ci suma jest – Twoim zdaniem – zbyt niska w stosunku do poniesionych strat. Nie musisz jednak przystawać na warunki zaproponowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Zawsze przysługuje Ci prawo do odwołania.

Odwołanie od decyzji PZU – kiedy możesz je złożyć?

Zawierana umowa ubezpieczeniowa ma charakter cywilno-prawny. A skoro tak, podlega ona przepisom kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi zawsze masz prawo do tego, aby odwołać się od decyzji podjętej przed towarzystwo ubezpieczeniowe.

Jak je złożyć? Wcale nie musisz od razu składać pozwu do sądu. Wręcz przeciwnie. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest odwołanie się od decyzji PZU skierowane bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Zastanawiasz się ile masz czasu na odwołanie od decyzji PZU? Termin, zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego, pokrywa się z momentem przedawnienia się roszczeń z tytułu posiadanego ubezpieczenia. Oznacza to, że standardowo jest to okres 3 lat. Od którego momentu liczy to, ile czasu na odwołanie od decyzji PZU Ci pozostało? Okres 3 lat, o którym mowa, rozpoczyna się w momencie, gdy dowiedziałeś się o powstaniu szkody objętej zakresem ubezpieczenia.

Pamiętaj również, że okres ten może być dłuższy, gdy:

  • szkoda powstała w wyniku czynu niedozwolonego (wówczas roszczenie przedawnia się dopiero po 10 latach),
  • szkoda jest skutkiem przestępstwa (roszczenie przedawni się po 20 latach).

W większości przypadków obowiązują jednak wspomniane wcześniej trzy lata.

Odwołanie od decyzji PZU w sprawie odszkodowania – jak je złożyć?

Odwołanie od decyzji PZU – AC, OC czy dotyczącej innego typu ubezpieczenia – możesz złożyć na trzy sposoby. Po pierwsze – ustnie, bezpośrednio u agenta ubezpieczeniowego. Warto jednak pamiętać, że skoro ubiegasz się np. o podwyższenie sumy odszkodowania, zdecydowanie lepiej będzie przekazać swoje oczekiwania na piśmie. Pozostają więc dwa sposoby – przesłanie odwołania drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą. Jeśli wybierzesz opcję numer trzy, upewnij się, że pismo do PZU wyślesz przesyłką rejestrowaną z potwierdzeniem odbioru (najlepiej z tzw. „żółtą kartką”).

Odwołanie od decyzji PZU – wzór pisma

Odwołanie od decyzji PZ – OC, AC czy innego typu ubezpieczenia – jest, zasadniczo, standardowym pismem, a jego przygotowanie pod względem formalnym nie jest skomplikowane. Warto się upewnić, że zawiera ono:

  • dane osoby pokrzywdzonej (ubezpieczonego), a także poprawne dane towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • informacje dotyczące polisy ubezpieczeniowej – w tym jej numer, datę zawarcia umowy, a także numer decyzji wydanej przez PZU, od której składa się odwołanie,
  • uzasadnienie.

Jeśli chcesz złożyć standardowe odwołanie od decyzji PZU, wzór znajdziesz bez problemu w Sieci. Pamiętaj jednak, że to uzasadnienie decyduje o tym, jak skuteczne jest odwołanie od decyzji PZU. Wzór PDF może zawierać jego szkicową wersję, jednak za każdym razem należy je przygotować, odnosząc się do konkretów poruszanej sprawy.

Czy zatem gdy chodzi o uzasadnienie wniesionych zastrzeżeń istnieje jakiś wzór? Odwołanie od decyzji PZU w tym aspekcie warto napisać samodzielnie. Uzasadnienie powinno zawierać:

  • logiczną argumentację, która wskazuje, dlaczego nie zgadzasz się z podjętą przez PZU decyzją,
  • kalkulacje, które dowodzą, dlaczego odszkodowanie powinno być wyższe,
  • dokumenty, które potwierdzają poniesione koszty związane ze szkodą.

Im lepiej udokumentujesz swoje pismo, tym większa szansa na to, że towarzystwo ubezpieczeniowe pozytywnie odpowie na złożone przez Ciebie odwołanie.

Odrzucone odwołanie od decyzji PZU – odszkodowanie nie wzrośnie?

PZU ma zgodnie z prawem 30 dni na odniesienie się do Twojego odwołania lub – w przypadku bardzo trudnych spraw i po uprzednim powiadomieniu Cię – 60 dni. Może zgodzić się z Twoimi roszczeniami albo je odrzucić. Gdy zdarzy się to drugie, wcale nie kończą się Twoje możliwości walki o zaspokojenie Twoich oczekiwań. Możesz w następnej kolejności odwołać się do Rzecznika Finansowego (jeśli chcesz w tej właśnie instytucji złożyć odwołanie od decyzji PZU Życie, wzór pisma znajdziesz w Sieci), a potem do sądu.

Komentarze

BBer2021-05-11 15:20

Witam. Mam takie pytanie dotyczące odwołania od dezycji lekarza orzecznika z PZU. Miałem wypadek w pracy, oparzyłem prawe przedramię gorącym metalem. Wykonuję, taką pracę, że czasami wydarzy się taka sytuacja. Wcześniej, miałem już 2 takie przypadki i za każdym razem PZU uznawało uszczerbek na zdrowiu i wypłacało odszkodowanie, po wcześniejszej komisji u ich lekarza orzecznika. W tym przypadku jednak, nie uznali uszczerbku, a jest to większe oparzenie niż 2 poprzednie. Odroczyli moją sprawę do września. Rozumiem z jakich powodów. Zastanawiam się czy od takiej decyzji można się odwołać, powołując się na wcześniejsze 2 sprawy, które zostały pozytywnie rozstrzygnięte? Trochę dziwi mnie zmiana polityki PZU.

WWygodnie.pl2021-05-12 08:17

Trudno jest udzielić odpowiedzi, jeżeli nie znamy całej sprawy. Może lekarz stwierdził, że nie doznał Pan uszczerbku na zdrowiu? Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, dlatego powoływanie się na dwie poprzednie sprawy nic tutaj nie zdziała.

DDorian2021-05-14 10:36

Mam ubezpieczony dom w firmie PZU. W ostatnim czasie na scianach pojawily się mokre plamy. Postanowilem zgłosic cała sytuację do ubezpieczyciela. Przyjechał do mnie w krótkim czasie rzeczoznawca oraz zrobił zdjecia szkody. Oczywiście zrobił zdjęcia. Otrzymałem odpowiedź, ze ubezpieczyciel nie znajduje podstaw do przyjęcia odpowiedzialności. Chcę napisać odwołanie od tej decyzji. Jak napisać takie pismo oraz co powinienem w nim zawrzeć? No i czy musze je wysyłac pocztą czy może wystarczy jak po prostu wyślę pismo mailem?

WWygodnie.pl2021-05-17 11:03

Z uwagi na fakt, iż każde dobrowolne ubezpieczenie domu/mienia objęte jest Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (dalej „OWU”) powody wydania decyzji odmownej mogą być różne. Treść wydanej decyzji odmownej powinna zawierać podstawę odmowy wraz z uzasadnieniem. Poniższe zapytanie nie wskazuje z jakiego powodu otrzymaliście Państwo odmowę, czy wynika ona z włączeń odpowiedzialności, czy np. z braku dostarczenia do T.U. niezbędnej dokumentacji do zakończenia procesu likwidacji szkody. Treść odwołania powinna zawierać uzasadnienie swojego stanowiska wraz z dokumentacją to popierającą (jeżeli takowa istnieje). Sposoby złożenia reklamacji odnajdziecie Państwo w treści OWU, które zapewne są zawarte na stronie internetowej ubezpieczyciela. Dopuszczalne są zarówno formy papierowe, jak i e-mailowe.

VVita402021-06-08 18:22

Witam Serdecznie Tata opłacał Swoją Polisę na Życie w PZU Jedną składke opłacił z 9 Dniowym opòžnieniem W Cìągu 6 Mscy zmarł Ja jestem osobą uposażoną do Polisy Niestety odmówiono Mi wypłaty Świadczenia Co Moge zrobić w tej Sytuacji ????? Będe wdzięczna za odpowiedź

WWygodnie.pl2021-06-09 08:45

Dzień dobry, Nie znamy powodu z jakiego nie udzielono Pani wypłaty świadczenia. Czy odmowa wynika z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, czy może np. brakujących dokumentów? W OWU czasami jest stosowana informacja, że jeżeli w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego składka jest zapłacona z opóźnieniem, to polisa może ulec rozwiązaniu. Jeżeli polisa była kontynuowana po nieopłaceniu składki, to warto złożyć odwołanie od decyzji, argumentując swoje stanowisko. W takich sytuacjach niezbędne może być skorzystanie z pomocy prawnika. W razie pytań służymy pomocą.

DDorota2021-11-18 14:18

Dzień dobry. Dostałam sms od PZU z propozycją odszkodowania, niestety link wygasł zanim coś odpowiedziałam. Czy to będzie uznane ,że nie zgadzam się na propozycje PZU i będę miała komisję u lekarza orzecznika. Proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję.

WWygodnie.pl2021-11-19 08:46

Pani Doroto, Powinna Pani skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń w celu wyjaśnienia sprawy. Brak złożenia odwołania wiąże się z tym, że akceptuje Pani pierwszą wycenę. Na odwołanie od decyzji ma Pani 3 lata, a Ubezpieczyciel na odpowiedź od 30 do 60 dni. Proszę pamiętać, że musi podać Pani podstawę odwołania. Jeżeli Pani lekarz orzeknie wyższe odszkodowanie, powinna Pani załączyć ten dokument.

MMagdalena2022-03-02 19:15

Witam. Ubezpieczenie mamy wykupione w PZU. Na początku roku doszło do zalania domu który jest w trakcie budowy (stan surowy zamknięty, ocieplony). T. U. odmówiło nam odszkodowania ponieważ stwierdzili że doszło do tego w skutek mrozów. My jesteśmy jednak zdania że doszło do tego przez wadliwy osprzęt zaworu, rzeczoznawca który u nas był też był pewien że nam to uznają. Moje pytanie brzmi czy mam szanse na pozytywne odwołanie i jak je uzasadnić?

WWygodnie.pl2022-03-07 11:46

Rzeczoznawca powinien wykonać dokumentację zdjęciową. Sprawdzi Pan w zakresie, czy skutki mrozów są włączone w zakres ochrony. Ponadto aby się odwołać, potrzebna będzie opinia fachowca/firmy, która stwierdzi taki fakt, że to wina wadliwego sprzętu. Musi Pani mieć na to jakieś potwierdzenie w formie dokumentu. Wtedy może się udać.

EEwe 762022-07-15 11:41

Właśnie przyznali mi odszkodowanie za operację usunięcia macicy i jajowodów 600 zł nie wiem czy śmiać się czy płakać. Będę się odwoływać mam nadzieję że uda mi się uzyskać większą kwotę

AAndi2022-09-08 19:49

Witam przyjęłam pierwsza propozycje z PZU którą dostałem z odszkodowania za skręcenie stopy w pracy jest to suma 2%, lecz lekarz orzecznik z ZUS za ten wypadek przyznał 5% stałego uszczerbku na zdrowiu pytanie brzmi czy mogę się odwołać do PZU za tak duża rozbierznosc

WWygodnie.pl2022-09-09 13:49

Nawiązując do zaprezentowanego stanowiska przez PZU i ZUS w sprawie za krzywdę poniesioną przez osobę Poszkodowaną informujemy, iż należy ustalić na podstawie jakich tabeli uszczerbku został stwierdzony uszczerbek na Pani zdrowiu. Z przedstawionej ogólnej informacji wynika, że posiada Pani dobrowolne ubezpieczenie w PZU. Ocena uszczerbku na zdrowiu przez PZU prawdopodobnie została oparta o tabelę NNW Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (dobrowolnego), natomiast ocena uszczerbku na zdrowiu przez ZUS mogła zostać ustalona na podstawie tabeli uszczerbku stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 18.12.2002r. (Dz. U. Nr 234 z 2002r. poz. 1974), dlatego też orzeczone oceny mogą się różnić.

IIlona2022-09-15 13:28

Witam Posiadam ubezpieczenie grupowe Powstala pomylka w skladkach od dwoch lat ktore oplacalam Dlaczego w ten zaistnialej sytuacji nie zostalam powiadomiona przez PZU .Dopiero w tym roku 2022 .przyslali pismo o nieprawidlowych skladkach . Ubezpieczenie kontynowane jest w dalszym czasie .Stracilam swiadczenie po smierci bliskiej osoby. Skladki juz oplacone naliczaja jeszcze raz do zaplaty. Prosze o odpowiedz co zrobic w tej sytulacji

WWygodnie.pl2022-09-16 08:30

Pani Ilono, Na podstawie kilku tych zdań trudno udzielić jest właściwą odpowiedź. Taka sprawa wymaga weryfikacji pełnej dokumentacji i analizy przez prawnika, który wtedy powinien ustalić, co tam na prawdę można ugrać i wygrać, gdzie został popełniony jakiś błąd z procedurach.

Rryszard2022-10-27 11:18

diwne nazwy operacji zawartych w OWU w pzu np: 1. Przeznaczyniowa operacja tętnicy szyjnej 2.Pierwotna operacja odbarczająca kręgosłup lędźwiowy 3,Operacja odbarczająca inne części kręgosłupa interesuje mnie jakie operacje są brane pod uwagę i jakie procedury ICD do tych operacji w PZU nikt nie potrafi Mi na to pytanie odpowiedzieć

Mmonika2022-11-03 14:59

dzień dobry, w lipcu doznałam urazu stawu skokowego i stopy prawej, byłam na dłuższym zwolnieniu (36 dni), noga jest cały czas niestabilna, obrzęknięta, mocno boli, chodziłam w ortezie jak lekarz zalecił i dostałam decyzję odmowną (uzasadniając, że nie jest to trwały uszczerbek na zdrowiu a jedynie przejściowe dolegliwości). Jednak wiadome jest, że skręcenie, jest bardziej i dłużej uciążliwe niż złamanie. Czy składać odwołanie, co robić proszę o pomoc?

WWygodnie.pl2022-11-07 08:00

Pani Moniko, Tutaj będzie kluczowe, co napisał lekarz orzecznik w decyzji. Jeżeli jest to uszkodzenie więzadeł stawu skokowego, a leczenie przekracza powyżej 14 dni, powinna Pani otrzymać odszkodowanie. Proszę w dokumencie od lekarza sprawdzić, jaki uraz jest uwzględniony, a następnie sprawdzenie ogólnych warunków ubezpieczenia, tam powinien być określony próg procentowy za dany uraz. Gdyby jednak rodzaj urazu nie występował w OWU, wtedy nie ma Pani do czego się odwoływać.

AAniela2022-11-16 07:31

W sierpniu skręciłam i naderwałam staw skokowy .chodziłam w bucie ortopedycznym 5 tygodni pzu przyznało mi niską kwotę odszkodowania nie zgodziłam się na tą kwotę ,lekarz orzecznik stwierdził że nie ma uszczerbku na zdrowiu i pzu nie wypłaciło mi nawet tego niskiego odszkodowania czy mogę jeszcze się odwołać

WWygodnie.pl2022-11-16 10:27

Osoba Poszkodowana ma możliwość każdorazowego zgłoszenia odwołania/reklamacji, jeśli nie zgadza się z wydanym stanowiskiem w sprawie. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni. Skręcenie, czy też naderwanie nie zawsze jest trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, dlatego też Ubezpieczyciel ograniczył, czy też całkowicie odmówił wypłaty odszkodowania. Jeśli szkoda została zgłoszona z dobrowolnego ubezpieczenia NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków), wówczas istnieje możliwość wydania stanowiska odmowy. Zakresem ubezpieczenia NNW objęte są roszczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Może zainteresuje Cię również