Odwołanie od decyzji PZU - jak to zrobić?

Odwołanie od decyzji PZU - jak to zrobić?

PZU S.A. to jedno z najbardziej rozpoznawalnych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. To również największy ubezpieczyciel w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz pozostałych osobowych. Dlatego bardzo prawdopodobne jest, że w swoim portfelu ubezpieczeniowym masz co najmniej jeden produkt od PZU. Zgłosiłeś do tego towarzystwa roszczenie związane z likwidacją szkód, ale przyznane odszkodowanie lub zadośćuczynienie Cię nie satysfakcjonuje? A może odmówiono Ci wypłaty świadczenia? Dowiedz się, jak napisać odwołanie od decyzji PZU Życie lub innych spółek tego ubezpieczyciela.

Każde ubezpieczenie ma na celu zabezpieczenie osoby ubezpieczonej (lub przez nią uposażonych) przed jakimiś czynnikami ryzyka. Dlatego gdy dojdzie do zdarzenia objętego warunkami ubezpieczenia, masz prawo ubiegać się o wypłatę odszkodowania. Czasami zdarza się, że decyzja, którą podjęło towarzystwo ubezpieczeniowe, może Cię nie satysfakcjonować. Kiedy? Na przykład wówczas, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania lub gdy przyznana Ci suma jest – Twoim zdaniem – zbyt niska w stosunku do poniesionych strat. Nie musisz jednak przystawać na warunki zaproponowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Zawsze przysługuje Ci prawo do odwołania.

Odwołanie od decyzji PZU – kiedy możesz je złożyć?

Zawierana umowa ubezpieczeniowa ma charakter cywilno-prawny. A skoro tak, podlega ona przepisom kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi zawsze masz prawo do tego, aby odwołać się od decyzji podjętej przed towarzystwo ubezpieczeniowe.

Jak je złożyć? Wcale nie musisz od razu składać pozwu do sądu. Wręcz przeciwnie. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest odwołanie się od decyzji PZU skierowane bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Zastanawiasz się ile masz czasu na odwołanie od decyzji PZU? Termin, zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego, pokrywa się z momentem przedawnienia się roszczeń z tytułu posiadanego ubezpieczenia. Oznacza to, że standardowo jest to okres 3 lat. Od którego momentu liczy to, ile czasu na odwołanie od decyzji PZU Ci pozostało? Okres 3 lat, o którym mowa, rozpoczyna się w momencie, gdy dowiedziałeś się o powstaniu szkody objętej zakresem ubezpieczenia.

Pamiętaj również, że okres ten może być dłuższy, gdy:

  • szkoda powstała w wyniku czynu niedozwolonego (wówczas roszczenie przedawnia się dopiero po 10 latach),
  • szkoda jest skutkiem przestępstwa (roszczenie przedawni się po 20 latach).

W większości przypadków obowiązują jednak wspomniane wcześniej trzy lata.

Odwołanie od decyzji PZU w sprawie odszkodowania – jak je złożyć?

Odwołanie od decyzji PZU – AC, OC czy dotyczącej innego typu ubezpieczenia – możesz złożyć na trzy sposoby. Po pierwsze – ustnie, bezpośrednio u agenta ubezpieczeniowego. Warto jednak pamiętać, że skoro ubiegasz się np. o podwyższenie sumy odszkodowania, zdecydowanie lepiej będzie przekazać swoje oczekiwania na piśmie. Pozostają więc dwa sposoby – przesłanie odwołania drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą. Jeśli wybierzesz opcję numer trzy, upewnij się, że pismo do PZU wyślesz przesyłką rejestrowaną z potwierdzeniem odbioru (najlepiej z tzw. „żółtą kartką”).

Odwołanie od decyzji PZU – wzór pisma

Odwołanie od decyzji PZ – OC, AC czy innego typu ubezpieczenia – jest, zasadniczo, standardowym pismem, a jego przygotowanie pod względem formalnym nie jest skomplikowane. Warto się upewnić, że zawiera ono:

  • dane osoby pokrzywdzonej (ubezpieczonego), a także poprawne dane towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • informacje dotyczące polisy ubezpieczeniowej – w tym jej numer, datę zawarcia umowy, a także numer decyzji wydanej przez PZU, od której składa się odwołanie,
  • uzasadnienie.

Jeśli chcesz złożyć standardowe odwołanie od decyzji PZU, wzór znajdziesz bez problemu w Sieci. Pamiętaj jednak, że to uzasadnienie decyduje o tym, jak skuteczne jest odwołanie od decyzji PZU. Wzór PDF może zawierać jego szkicową wersję, jednak za każdym razem należy je przygotować, odnosząc się do konkretów poruszanej sprawy.

Czy zatem gdy chodzi o uzasadnienie wniesionych zastrzeżeń istnieje jakiś wzór? Odwołanie od decyzji PZU w tym aspekcie warto napisać samodzielnie. Uzasadnienie powinno zawierać:

  • logiczną argumentację, która wskazuje, dlaczego nie zgadzasz się z podjętą przez PZU decyzją,
  • kalkulacje, które dowodzą, dlaczego odszkodowanie powinno być wyższe,
  • dokumenty, które potwierdzają poniesione koszty związane ze szkodą.

Im lepiej udokumentujesz swoje pismo, tym większa szansa na to, że towarzystwo ubezpieczeniowe pozytywnie odpowie na złożone przez Ciebie odwołanie.

Odrzucone odwołanie od decyzji PZU – odszkodowanie nie wzrośnie?

PZU ma zgodnie z prawem 30 dni na odniesienie się do Twojego odwołania lub – w przypadku bardzo trudnych spraw i po uprzednim powiadomieniu Cię – 60 dni. Może zgodzić się z Twoimi roszczeniami albo je odrzucić. Gdy zdarzy się to drugie, wcale nie kończą się Twoje możliwości walki o zaspokojenie Twoich oczekiwań. Możesz w następnej kolejności odwołać się do Rzecznika Finansowego (jeśli chcesz w tej właśnie instytucji złożyć odwołanie od decyzji PZU Życie, wzór pisma znajdziesz w Sieci), a potem do sądu.

Może zainteresuje Cię również