Odszkodowanie za zniszczenie auta na dziurawej drodze

Odszkodowanie za zniszczenie auta na dziurawej drodze

Stan polskich dróg pozostawia wiele do życzenia. Niestety. Po ciężkiej i mroźnej zimie, powodziach, nawet minimalnych ruchach tektonicznych, a nawet wskutek zwykłej codziennej eksploatacji, w nawierzchni dróg powstają mniejsze i większe dziury, które bezlitośnie wystawiają nasze auta na próbę. A co, kiedy już dojdzie do szkody? W jaki sposób domagać się odszkodowania i od kogo?

Art. 6. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. (Kodeks Cywilny)

Na powyższym stwierdzeniu opierają się wszystkie nasze działania, które podejmiemy od momentu powstania szkody , aż do momentu otrzymania ewentualnego odszkodowania. Ponieważ to my jesteśmy stroną domagającą się wypłaty odszkodowania, na nas spoczywa ciężar udowodnienia słuszności tego roszczenia. W tym celu musimy zgromadzić wszystkie dowody, które pomogą nam w sprawie. Najbardziej pomocni będą świadkowie zdarzenia, którzy poświadczą, że za zniszczenia faktycznie odpowiada zły stan nawierzchni drogi. Warto też wezwać na miejsce zdarzenia policję lub straż miejską, które sporządzą stosowną notatkę na temat zajścia. W dalszej kolejności wykonujemy dokumentację fotograficzną (nawet przy użyciu telefonu komórkowego) zarówno zniszczeń powstałych na drodze, jak i szkody w naszym aucie. Następnie prowadzimy auto do warsztatu oraz rzeczoznawcy, którzy określą zakres i wartość szkody. Jeśli naprawimy auto, zachowujemy wszystkie rachunki.

Kolejnym krokiem jest ustalenie, kto odpowiada za dany odcinek drogi i złożenie do niego roszczenia o odszkodowanie za zaistniałe szkody.

Art. 20.

Do zarządcy drogi należy w szczególności:

4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2. (…)

10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; (…)

14) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia; (Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych)

Odszkodowanie powinien wypłacić nam zarządca danego odcinka drogi lub jego ubezpieczyciel. Jeśli mamy polisę AC możemy także pokryć szkodę ze swojej polisy, a nasz ubezpieczyciel będzie domagał się zwrotu kosztów od zarządcy drogi. Jeśli należność zostanie odzyskana, nie stracimy swojej zniżki.

Może zainteresuje Cię również