Ochrona zniżek – na czym to polega?

Ochrona zniżek – na czym to polega?

Wysokie ceny ubezpieczeń komunikacyjnych sprawiają, że coraz więcej kierowców poszukuje metod na ochronę wypracowanych zniżek. Zamierzają w ten sposób ustrzec się przed podniesieniem wysokości składki w razie szkody w ramach ubezpieczenia OC lub polisy AC. Jedną z takich opcji jest odpłatna ochrona zniżek.

Ochrona zniżek to rozwiązanie, dzięki któremu ubezpieczający nie straci wypracowanych do tej pory zniżek, mimo że wyrządzi szkodę osobom trzecim podczas prowadzenia pojazdu.

Ochrona zniżek, czyli co?

Ochrona zniżek to dodatkowa (najczęściej odpłatne) usługa dostępna w ofercie wybranych towarzystw ubezpieczeniowych. Gwarantują one utrzymanie zniżek na dotychczasowym poziomie, mimo wystąpienia szkody. Warto jednak mieć świadomość, że w ofercie niektórych ubezpieczycieli gwarancja zachowania zniżki dotyczy wyłącznie pierwszej szkody – kolejne, wyrządzone w tym samym okresie ubezpieczeniowym mogą już spowodować utratę zniżki, zgodnie z tabelą bonus malus.

Ochrona zniżek OC – opcja najpopularniejsza

Towarzystwa ubezpieczeniowe, które zdecydowały się umieścić w swojej ofercie opcję ochrony zniżek, proponują przede wszystkim ubezpieczenie utraty zniżek w przypadku OC. Wynika to głównie z faktu, że polisa OC jest obowiązkowa – do jej wykupienia zobligowany jest każdy właściciel auta.

Istotą tego ubezpieczenia jest możliwość zachowania dotychczasowej zniżki, gdy ubezpieczający wyrządzi szkodę, likwidacją której zajmie się ubezpieczyciel. W efekcie można na kolejnej polisie OC zaoszczędzić nawet 10-20% – tyle mniej więcej trzeba zapłacić za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne po spowodowaniu szkody.

Ochrona zniżek nie tylko w przypadku OC?

Chociaż oferta wielu firm ubezpieczeniowych ogranicza się wyłącznie do polisy OC, istnieje możliwość wykupienia opcji pozwalającej na ochronę zniżek AC. Istotą funkcjonowania takiej opcji jest identyczna jak w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego. Oznacza to, że dowolna szkoda nie powoduje podniesienia składki AC w kolejnym okresie ubezpieczeniowym. Przez ubezpieczyciela taka szkoda jest traktowana jako nieistniejąca, mimo że pokrył wydatki związane z naprawą ubezpieczonego pojazdu.

Jeśli interesuje cię ochrona zniżek, PZU posiada w swojej ofercie usługę dedykowaną kierowcom posiadającym polisę autocasco.

Ochrona zniżek bez dodatkowych kosztów? To możliwe

O ile ochrona zniżek w PZU jest odpłatna, nie zawsze opcja zachowania wypracowanych rabatów kosztuje. Z taką inicjatywą wychodzi m.in. Warta. Wybierając ofertę tego ubezpieczyciela, kierowca otrzymuje gwarancję utrzymania zniżek po wyrządzeniu szkody, której wartość nie przekracza 5 tys. złotych. Stali klienci mogą zyskać jeszcze więcej – jeśli przedłużą umowę i spowodują szkodę, ochrona znizek będzie zagwarantowana bez względu na wysokość szkody.

Ochrona zniżek tylko dla pierwszej szkody?

Decydując się na wykupienie ubezpieczenia od utraty zniżek należy mieć świadomość, że ochrona dotyczy wyłącznie pierwszej szkody likwidowanej w danym okresie ubezpieczeniowym.

Przykład 1. Załóżmy, że wykupiłeś ochronę zniżek OC. Spowodowałeś szkodę, w ramach której ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie. Nie tracisz dotychczasowej zniżki, utrzymując ją np. na maksymalnym poziomie. Jednak za 2 tygodnie znów jesteś sprawcą zdarzenia drogowego, w efekcie czego ubezpieczyciel zmniejszy wysokość zniżki zgodnie z obowiązującą tabelą bonus malus.

Przykład 2. Załóżmy, że wykupiłeś ochronę zniżek OC. Spowodowałeś szkodę, a ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie. Dzięki ochronie, zniżki pozostają na dotychczasowym poziomie. Do końca okresu trwania ubezpieczenia nie spowodowałeś już żadnej szkody, w efekcie czego w nowym okresie startujesz z poprzednią zniżką lub otrzymujesz dodatkowy rabat za bezszkodową jazdę.

Ile to kosztuje?

Koszt ubezpieczenia od ochrony zniżek jest wyceniany indywidualnie dla każdego kierowcy. Tak jak w przypadku polisy OC, tak i ochrona zniżek uwzględnia wiele czynników wpływających na ostateczną cenę.

Przykładowo, ochrona zniżek OC w PZU to koszt 20 zł za rok. Natomiast ochrona zniżek AC to kwota od 65 zł w górę.

Ubezpieczenie od utraty zniżek – gdzie je wykupisz?

Ubezpieczenie od utraty zniżek to opcja dostępna w wybranych towarzystwach ubezpieczeniowych. Obecnie ochrona znizek OC i AC oferowana jest przez takie firmy jak m.in.:

  • PZU – ochrona zniżek dotyczy zarówno ubezpieczenia OC , jak i AC
  • Ergo Hestia (marka MTU) – ochrona zniżek na kompleksowy pakiet ubezpieczeń
  • Link4 – ochrona zniżek dotyczy ubezpieczenia AC (tylko pierwszej małej szkody)
  • Allianz – ochrona zniżek obejmuje wyłącznie polisę OC.

Ubezpieczenie od utraty zniżek – komu opłaca się najbardziej?

Skoro już wiesz, na czym polega ochrona zniżek w PZU, Ergo Hestia czy w Warcie, czas zastanowić się nad opłacalnością takiego rozwiązania.

Ubezpieczenie od utraty zniżek to opcja dedykowana każdemu, kto posiada wypracowaną zniżkę, choćby minimalną. Jednak w praktyce takie usługa jest korzystna przede wszystkim dla tych kierowców, którzy:

  • korzystają z wysokiej klasy zniżek bonus malus – do 50-60%
  • współdzielą pojazd z innym kierowcą – szczególnie niedoświadczonym lub młodym
  • są właścicielami kilku pojazdów – jedno ubezpieczenie najczęściej obejmuje wszystkie samochody.

Warto przy tym pamiętać, że niektóre firmy ubezpieczeniowe nakładają dodatkowe warunki na ubezpieczających. Bez względu na to, czy jest to AC czy OC, ochrona zniżek jest opcją dostępną dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, leasingobiorców i kredytobiorców.

Uwaga na zmianę ubezpieczyciela

Osoby korzystające z ubezpieczenia od utraty zniżek powinny pamiętać, że każda wyrządzona przez kierowcę szkoda jest odnotowywana w bazie szkód Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Oznacza to wyższą polisę OC w przypadku zmiany ubezpieczyciela – pod warunkiem, że bierze on pod uwagę historię ubezpieczeniową z poprzednich lat.

Może zainteresuje Cię również