Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC leży na każdym właścicielu pojazdu mechanicznego. Obowiązek ten został nałożony na kierowców na mocy przepisów zawartych w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Art. 4.

Ubezpieczeniami obowiązkowymi są:

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej „ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”(…)

Co więcej, w trakcie trwania ubezpieczenia OC samochodu nie może nastąpić nawet jeden dzień przerwy. Oznacza to, że w sytuacji, gdy na przykład chcemy zmienić ubezpieczyciela, powinniśmy podpisać umowę na nową polisę najpóźniej dzień przed wygaśnięciem poprzedniej.

Jeśli nie dopełnimy obowiązku i dopuścimy do tego, aby ciąg ubezpieczenia OC został przerwany przynajmniej na jeden dzień, grożą nam wysokie kary finansowe. Im dłużej będzie trwać ta przerwa w ubezpieczeniu. tym wyższe będą to kwoty. Nie wspominając już o kosztach, jakie możemy ponieść w sytuacji, gdy wskutek naszych działań na drodze ucierpią osoby trzecie. Ubezpieczenie OC przeniosłoby odpowiedzialność za szkody na naszego ubezpieczyciela, ale skoro polisa jest w momencie zdarzenia nieaktywna, za wszystko będziemy musieli zapłacić sami.

Może zainteresuje Cię również