Najtańsze ubezpieczenie mieszkania – czy to się opłaca?

Najtańsze ubezpieczenie mieszkania – czy to się opłaca?

Polacy coraz częściej i chętniej decydują się na zabezpieczenie swojego majątku. Wybierając najtańsze ubezpieczenia nieruchomości można jednak "się naciąć". Dlatego przed podpisaniem konkretnej oferty, należy dokładnie zapoznać się z najważniejszymi informacjami.

Ubezpieczenie mieszkania jest polisą, dzięki której można zabezpieczyć swój majątek w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Gdy dojdzie do szkody, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie lub pokryje koszty naprawy, dzięki czemu z barków właściciela nieruchomości "spadnie" ciężar odpowiedzialności za powstałe straty. Straty, które bardzo często stanowią poważny wydatek.

Czynniki wpływające na cenę ubezpieczenia mieszkania

Wysokość składki na ubezpieczenie mieszkania jest wypadkową wielu czynników, podobnie jak polisa auto casco samochodu.

Cena ubezpieczenia mieszkania zależy m.in. od:

  • zakresu ochrony ubezpieczeniowej
  • wartości nieruchomości
  • sumy ubezpieczenia
  • adres zamieszkania
  • rodzaju nieruchomości.

W wariancie podstawowym, polisa mieszkaniowa obejmuje wyłącznie mury. Taki ubezpieczenie nieruchomości będzie znacznie dużo tańsze niż polisa obejmująca również mienie ruchome i elementy stałe nie tylko przed kataklizmami, ale również przed kradzieżą czy aktami wandalizmu. Ponadto do standardowej polisy można wykupić OC mieszkaniowe pozwalające uniknąć odpowiedzialności finansowej, np. w razie zalania mieszkania – swojego czy sąsiadowi.

Im wyższa wartość nieruchomości, tym wyższa suma ubezpieczenia. To z kolei przekłada się na wyższą składkę ubezpieczeniową. Warto jednak podkreślić, że jej koszt jest niewspółmiernie niski do ewentualnych strat, jakie można ponieść w wyniku nieprzewidzianego zdarzenia losowego.

Adres zamieszkania także może wpłynąć na wysokość składki. W każdym mieście są bowiem dzielnice uważane za mniej lub bardziej bezpieczne. To z kolei oznacza mniejsze / większe ryzyko, które ponosi towarzystwo ubezpieczeniowe.

Kiedy warto zdecydować się na najtańsze ubezpieczenie mieszkania?

Najtańsze ubezpieczenie mieszkania to opcja, której poszukuje każdy ubezpieczający. Nikt nie chce przepłacać za polisę, jeśli można zabezpieczyć swoje mienie niższym kosztem. Warto jednak mieć świadomość, że wybór odpowiedniego ubezpieczenia powinien być podyktowany czymś więcej niż tylko ceną. Najtańsze ubezpieczenie domu może oznaczać bardzo wąski zakres ochrony ubezpieczeniowej i sporo wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Na najtańsze ubezpieczenie nieruchomości możesz zdecydować się wówczas, gdy:

  • określisz interesujący Cię zakres ochrony ubezpieczeniowej
  • ustalisz najbardziej optymalną sumę ubezpieczenia
  • wybierzesz ewentualne dodatkowe pakiety
  • sprawdzisz specyfikę wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Dopiero potem możesz porównać dostępne oferty firm ubezpieczeniowych, wybierając najtańszą z zaproponowanych.

Jeśli zdecydujesz się na najtańszą polisę może okazać się, że ubezpieczenie nie zapewnia dostatecznej ochrony lub suma ubezpieczenia opiewa na bardzo niską kwotę – taką, która nie pozwoli w pełni pokryć ewentualnych strat finansowych.

Może zainteresuje Cię również