Mandat karny - co warto wiedzieć?

Mandat karny - co warto wiedzieć?

Czym jest mandat karny? W jakich sytuacjach zostaje on nałożony oraz jakie są jego rodzaje? W jaki sposób można uchylić mandat karny, a także jakie są terminy płatności mandatu?

Mandat karny - kiedy zostaje nałożony?

Mandat to dokument, który w pewnym stopniu świadczy o ukaraniu sprawcy grzywną. Kwestie z nimi związane regulują przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie. Nakładanie mandatów karnych to uproszczony sposób nakładania grzywny za wykroczenie. Funkcjonariusz występuje wtedy jednocześnie jako strona wnosząca oskarżenie, jak i dokonująca oceny czynu i nakłada stosowną karę (grzywne + punkty karne).

Jednak, aby nałożyć na kogoś mandat karny, musza wystąpić pewne okoliczności. Jedną z nich jest schwytanie sprawcy na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia (wtedy na nałożenie mandatu jest 14 dni). Ukarać można osobę, gdy stwierdzono popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy – wtedy ukaranie musi nastąpić w terminie 90 dni. Jeżeli wykroczenie zostało zarejestrowane za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego (jak np. fotoradar), a sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem i nie ma żadnych wątpliwości co do ustalenia sprawcy czynu, taki mandat karny możemy otrzymać w ciągu 180 dni (bardzo często zdarzają się sytuacje, że mandaty z fotoradarów przychodzą po kilku miesiącach od dnia popełnienia wykroczenia).

Rodzaje mandatów karnych

Obecnie, wyróżnia się 3 rodzaje mandatów karnych: gotówkowy – po uiszczeniu grzywny funkcjonariuszowi, kredytowany – wydawany za potwierdzeniem odbioru, a także zaoczny – doręczany sprawcy przez właściwy organ lub pozostawiony w takim miejscu, w którym będzie mógł on go niezwłocznie odebrać. 

Mandat karny gotówkowy wystawiany jest osobom, które nie mają stałego miejsca zamieszkania lub pobytu na terenie Polski i muszą uiścić opłatę bezpośrednio po otrzymaniu mandatu. Z kolei mandat karny kredytowany otrzymać mogą osoby posiadające miejsce stałego zamieszkania lub pobytu w Polsce, ale i innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Staje się on prawomocny z chwilą pokwitowania odbioru. Zawiera on informacje o obowiązku zapłaty, a także opis konsekwencji nieuiszczenia kary w ciągu 7 dni. 

W przypadku mandatu karnego zaocznego na zapłacenie mamy 14 dni. Wystawia się go sprawcom, których nie zastano na miejscu popełnienia wykroczenia. W myśl tej zasady, poszczególne rodzaje mandatów karnych są wypisywane i nakładane w zależności od okoliczności popełnienia wykroczenia.

Uchylenie mandatu karnego

Wiele ukaranych kierowców zastanawia się, czy jest możliwe uchylenie mandatu karnego? Tak, ale jeżeli grzywna została nałożona za czyn niebędący wykroczeniem. Uchylić go można z urzędu lub na wniosek ukaranego w terminie 7 dni od jego uprawomocnienia. Dokonuje tego sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania nałożono grzywnę. 

Opłacenie mandatu online

Za mandat karny możemy zapłacić online, korzystając z internetowego konta bankowego. Co ważne, przy dokonywaniu płatności trzeba wybrać inny niż zazwyczaj rodzaj przelewu (przelew podatkowy, mandat). Wykonuje się go do Urzędu Skarbowego w Opolu. Nie wolno zapomnieć o umieszczeniu w przelewie numeru PESEL, czy serii i numeru mandatu. W zależności od banku, w jakim posiadamy konto, taki przelew specjalny może mieć pola rozmieszczone w różnym układzie, a niezbędne dane do jego wypełnienia znajdziemy na otrzymanym dokumencie od funkcjonariusza i we własnym dowodzie osobistym.

Kierowcom grożą kary grzywny nie tylko za wykroczenia, ale również za brak aktualnego ubezpieczenia OC. Za pośrednictwem Internetu, można skorzystać z internetowego narzędzia, jakim jest kalkulator OC. Wystarczy kilka minut, aby uzupełnić odpowiednie dane i sprawdzić wysokość OC dla wybranego auta z kilku Zakładów Ubezpieczeń. W razie trudności, infolinia Wygodnie.pl służy pomocą. 

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również