Kurs HDS - na czym polega i jakie daje uprawnienia?

Kurs HDS - na czym polega i jakie daje uprawnienia?

Szukasz odpowiedzi na pytanie, czym jest kurs HDS? Czym można posługiwać się po jego zdobyciu? W jaki sposób przebiega kurs przygotowawczy i egzamin UDT? Kto może starać się o uzyskanie uprawnień i gdzie będzie mógł pracować po ich zdobyciu?

Uprawnienia HDS - kto może się o nie ubiegać i czym jest HDS?

HDS to skrót nazwy hydrauliczny dźwig samochodowy. Służ on do podnoszenia i przenoszenia różnego rodzaju ładunków, materiałów, czy innych urządzeń. Potocznie są nazywane również żurawiami przenośnymi. Posiadają one własny układ hydrauliczny, dzięki któremu zyskują dodatkową moc do przenoszenia cięższych ładunków, jak np. kontenery transportowe. Jednak aby właściwie się nim posługiwać, trzeba odbyć kurs HDS, kończący się egzaminem.

Przyszły kursant powinien mieć ukończone 18 lat, posiadać wykształcenie minimum podstawowe, prawo jazdy kategorii C, a także orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do obsługi takiego urządzenia. Warto zauważyć, że większa część kursu dotyczy nauki bezpiecznego posługiwania się żurawiem przenośnym. Sam kurs HDS przykłada znaczną uwagę do wyrobienia umiejętności oceny urządzenia, czy jest np. uszkodzone lub niewłaściwie zabezpieczone do przenoszenia ładunku, aby w skutek jakiejkolwiek awarii uniknąć narażenia życia i zdrowia osób znajdujących się w pobliżu, a tym samym zminimalizować ryzyko potencjalnych strat.

Kurs na HDS - jak wygląda?

Składa się on z części teoretycznej oraz praktycznej. Kursant, w trakcie szkoleń zdobywa wiedzę z budowy i wyposażenia żurawi HDS, działania urządzeń zabezpieczających dźwignię, zdobywa umiejętność obsługi i właściwej eksploatacji żurawi przewożonych i przenośnych, poznaje ustawę o dozorze technicznym, przyswaja warunki dozoru technicznego związanego z eksploatacją urządzenia, poznaje obowiązki operatora przed, podczas i po pracy, uczy się określać stan techniczny HDS, w jaki sposób oszacować masę ładunku, gdzie znajduje się środek ciężkości, przyswaja przepisy BHP, czy uczy się udzielać pomocy przedlekarskiej.

Część praktyczna kursu HDS dotyczy wykonania bezpiecznego przeładunku, załadunku, sposobów podnoszenia ładunku, a także umiejętności racjonalnego używania dźwigu hydraulicznego. Zwraca się również szczególną uwagę dla przyszłych operatorów, że jeżeli żuraw będzie w złym stanie technicznym, operator ma prawo odmówić użytkowania sprzętu ze względów bezpieczeństwa. Kurs kończy się egzaminem UDT. Część teoretyczna kursu trwa około 20 godzin, natomiast praktyczna około 10 godzin (w zalezności od oferty firmy). Koszt takiego kursu to około 1 000 PLN, jednak osoby wpisane w rejestrze Urzędu Pracy na listę instytucji szkoleniowej mogą się ubiegać o jego refundację.

Uprawnienia na HDS - egzamin

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej, podczas których egzaminatorzy z Urzędu Dozoru Technicznego sprawdzają wiedzę i umiejętności kursanta. Uprawnienia HDS umożliwiają nam pracę np. w firmach transportowych, przedsiębiorstwach budowlanych, składach budowlanych, firmach produkcyjnych, tartakach, firmach przemysłu drzewnego, transporcie drzewnym, czy przy pracach na terenie lasów. 

Urząd Dozoru Technicznego wydaje uprawnienia na 10 lat. Po upłynięciu tego okresu, należy złożyć wniosek o przedłużenie uprawnień. Nie będzie to wymagało od nas wykupu dodatkowych szkoleń. Sam egzamin kosztuje około 200 PLN. Zaświadczenia wydawane w języku angielskim są ważne tylko przez 5 lat.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również