Konfiskata auta za alkohol. Nowe przepisy.

Konfiskata auta za alkohol. Nowe przepisy.

14 marca 2024 roku weszły w życie nowe przepisy umożliwiające konfiskatę aut nietrzeźwym kierowcom. To kolejne zaostrzenie prawa, które ma poprawić bezpieczeństwo na drogach.

Zgodnie z artykułem 44 b znowelizowanego kodeksu karnego, w wypadkach wskazanych w ustawie sąd orzeknie przepadek pojazdu mechanicznego. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy albo po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował lub ukrył pojazd podlegający przepadkowi, orzeka się przepadek jego równowartości.

W jakich przypadkach może zostać orzeczony przepadek pojazdu?  

Przepadek będzie orzekany między innymi wtedy, gdy:

  1. zawartość alkoholu w organizmie kierującego przekroczy 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm w wydychanym powietrzu;
  2. sprawca katastrofy, osoba sprowadzająca bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy albo sprawca wypadku drogowego dopuści się tych czynów w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegnie z miejsca zdarzenia albo spożyje alkohol lub zażyje środek odurzający po popełnieniu tych czynów - lecz przed badaniem trzeźwości albo badaniem na obecność środków odurzających
  3. nietrzeźwy lub znajdujący się pod wpływem środka odurzającego kierujący:
  4. będzie w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo
  5. był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za w/w przestępstwa związane z katastrofą i wypadkiem

Pojazd służbowy nie podlega konfiskacie, ale... 

W przypadku, gdy nietrzeźwy kierowca poruszał się służbowym autem, którego nie jest właścicielem, sąd może orzec nawiązkę na Fundusz Sprawiedliwości. Kwota nawiązki wynosi od 5 tysięcy do 100 tysięcy złotych. W przypadku zniszczenia pojazdu, sąd orzeka przepadek równowartości samochodu.

Może zainteresuje Cię również