Kaucja za mieszkanie - co należy wiedzieć?

Kaucja za mieszkanie - co należy wiedzieć?

Czym jest kaucja za mieszkanie? Kiedy Wynajmujący może odmówić nam jej wypłacenia? Jak wygląda ubieganie się o jej zwrot i ile czasu ma właściciel na jej oddanie?

Kaucja za mieszkanie - czym właściwie jest?

Dodatkowa należność, zwana kaucją jest pobierana przed wynajęciem mieszkania i stanowi formę zabezpieczenia dla właściciela nieruchomości na wypadek zniszczeń. Zasady jej pobierania, a także zwrotu określa ustawa o ochronie praw lokatorów z dnia 21 czerwca 2001 roku. Ponadto, kaucja nie jest obowiązkowa, ale wielu wynajmujących decyduje się na jej zastosowanie.

Jej maksymalna wysokość została ujęta w ustawie i jest zależna od rodzaju zawieranej umowy najmu. W przypadku zwykłej umowy najmu mieszkania, nie może ona przekraczać dwukrotności czynszu wyznaczonego za dany lokal. Gdy zawieramy umowę najmu okazjonalnego lub instytucjonalnego, jej wysokość nie może przekroczyć sześciokrotności miesięcznego czynszu. Kaucja za mieszkanie może zostać podwyższona w sytuacji, gdy wzrasta wysokość czynszu za mieszkanie. Wtedy właściciel może żądać od nas dopłacenia różnicy, ale w przypadku zwrotu kaucji za mieszkanie powinna nam zostać oddana całkowita suma.

Kaucja za mieszkanie a zniszczenia

Nie raz zdarzają się sytuacje, kiedy wynajmujący chce potrącić z kaucji środki na pokrycie zniszczeń. Kaucja może być przeznaczona tylko na rekompensatę za zniszczone lub zagubione mienie, czy nieuregulowane należności. Właściciel nie może potrącić kaucji, gdy do zniszczeń nie doszło z winy wynajmującego, a naturalnego zużycia przedmiotów. Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania jest punktem odniesienia w kwestii sprawdzenia prawidłowego stanu technicznego lokalu. Przed wynajmem mieszkania wykonuje się dokumentację zdjęciową, która w momencie jego zdawania ma zweryfikować, czy stan lokalu uległ pogorszeniu.

Dokument ten, w przypadku zwrotu kaucji za mieszkanie jest zabezpieczeniem dla wynajmującego, jak i najemcy. Ale nie musi dojść tylko i wyłącznie do zniszczenia, aby potrącono środki z kaucji. Zaginięcie przedmiotu ujętego w protokole zdawczo-odbiorczym również może spowodować potrącenie jego wartości z kaucji. Właściciele nieruchomości zabezpieczają się kaucją, gdy np. najemca nie płaci rachunków za media, czy czynszu – wtedy ma on prawo pobrać środki z kaucji za mieszkanie na poczet uregulowania należności.

Kaucja za mieszkanie - zwrot od wynajmującego

Gdy wpłacamy kaucję przy podpisywaniu umowy najmu, fakt ten powinien zostać ujęty w samej umowie. Jeżeli nie ma go w treści umowy, a dokonujemy płatności kaucji gotówką, potrzebujemy potwierdzenia dokonania takiej opłaty od właściciela nieruchomości. Wykonując przelew przez Internet na poczet kaucji za mieszkanie, powinniśmy uwzględnić to w tytule wiadomości, dodatkowo dopisując np. adres najmowanego lokalu. To będzie dla nas stanowiło potwierdzenie uiszczenia takiej opłaty.

Wiele osób zastanawia się, ile czasu na zwrot kaucji za mieszkanie ma właściciel? Według ustawy, musi zostać ona zwrócona w ciągu miesiąca od dnia wyprowadzenia się z mieszkania lub zakupu wybranego lokalu. Kwota kaucji nie może zostać pomniejszona – chyba, że uwzględnia ona nieuregulowane rachunki i czynsz za ostatni miesiąc lub wcześniejsze zniszczenia/zagubienie mienia.

Jeżeli najmujący zwlekałby ze zwrotem kaucji za mieszkanie, możemy skierować do niego pismo dotyczące wezwania do zapłaty. Umieszczamy w nim takie informacje, jak wysokość żądanej kwoty, numer rachunku bankowego do zwrotu, termin na jego wykonanie, powód (zwrot kaucji wpłaconej na podstawie umowy najmu, faktury itd.), a także ostrzeżenie o podjęciu kolejnych kroków sądowych. Gdy to nie poskutkuje, powinniśmy skierować sprawę do sądu, sięgając po pomoc prawnika. 

OC Wynajmującego lub najemcy

Gdy jesteś najemcą lub wynajmującym, a chcesz wykupić ubezpieczenie mieszkania, należy w zakresie ubezpieczenia uwzględnić w przypadku wynajmującego kwestię, że lokal jest przeznaczone na wynajem. Wtedy zostanie naliczona dodatkowa zwyżka za ryzyko. Natomiast gdy jesteśmy najemcami, a chcemy ubezpieczyć nieruchomość, musimy uwzględnić to w tytule prawnym mieszkania. Wtedy będziemy mogli się zabezpieczyć na wypadek włamań, czy kradzieży w taki sposób, aby nie ponosić odpowiedzialności za te zdarzenia. Zachęcamy do skorzystania z naszego kalkulatora ubezpieczeń online, gdzie w kilka minut moża porównać ze sobą wiele ofert różnych Ubezpieczycieli. W razie pytań, nasza infolinia służy pomocą.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również