Jesteś uczestnikiem zdarzenia na drodze? Sprawdź, jakich formalności należy dopełnić

Jesteś uczestnikiem zdarzenia na drodze? Sprawdź, jakich formalności należy dopełnić

Jak pokazują statystyki policyjne – maleje liczba wypadków drogowych, za to rośnie liczba kolizji. Zdarzenia na drodze z udziałem samochodów czy pieszych zdarzały się, zdarzają się i będą się zdarzać. Trzeba zatem wiedzieć, jak postępować w razie kolizji / wypadku. Jakich formalności należy dopełnić?

Czasami wystarczy chwila nieuwagi, by stać się sprawcą kolizji / wypadku na drodze. W wielu przypadkach wystarczy spisać oświadczenie sprawcy, ale niekiedy zachodzi konieczność wezwania policji. Następnie trzeba dopełnić wiele dodatkowych formalności, by osoba poszkodowana otrzymała stosowne zadośćuczynienie w postaci odszkodowania.

Oświadczenie sprawcy kolizji potrzebne do wypłaty OC

Oświadczenie sprawcy kolizji to pisemna informacja o przebiegu zdarzenia, pod którą podpisuje się zarówno osoba odpowiedzialna za spowodowanie zdarzenia oraz osoba pokrzywdzona. Powinno zawierać takie informacje jak:

  • dane osobowe i adresowe zarówno sprawcy, jak i poszkodowanego – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego, kategoria posiadanego prawa jazdy,
  • dane dotyczące samochodu sprawcy – rocznik, marka i model pojazdu, numer rejestracyjny, informacje o właścicielach,
  • dane związane z ubezpieczeniem samochodu – dane towarzystwa ubezpieczeniowego, numer polisy, termin ważności obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego.

Chcąc spisać oświadczenie sprawcy wypadku, wzór gotowy dobrze jest posiadać. W chwili silnych emocji oraz dużego stresu, ciężko jest zebrać myśli i złożyć kilka składnych zdań. Istnieje też spore prawdopodobieństwo pominięcia ważnych danych, dotyczących zarówno sprawcy, jak i osoby poszkodowanej. Tymczasem posiadając gotowy już wzór, wystarczy go tylko wypełnić o odpowiednie dane. Pozwala to jednocześnie zaoszczędzić sporo czasu.

Oświadczenie kolizji jest istotne z punktu widzenia osoby pokrzywdzonej. Dokument stanowi podstawę pozwalającą na uzyskanie odszkodowania w ramach obowiązkowej polisy OC. Dlatego bardzo ważne jest, by dokument zawierał wszystkie dane i by podane informacje były poprawne i prawdziwe. W przeciwnym razie ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

Kiedy oświadczenie sprawcy kolizji nie wystarczy...

Chociaż w większości przypadków oświadczenie sprawcy kolizji jest dokumentem wystarczającym, zdarzają się sytuacje wymagające wezwania policji.

Wezwanie funkcjonariuszy jest koniecznością wyłącznie wtedy, gdy:

  • doszło do zdarzenia, w którym są ofiary śmiertelne lub osoba poszkodowana doznała obrażeń,
  • istnieje podejrzenie o prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu / środków odurzających – zarówno sprawcy, jak i osoby poszkodowanej,
  • sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia,
  • sprawca nie posiada stosownych dokumentów potwierdzających, np. prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, polisy OC,
  • ubezpieczenie OC pojazdu, którym kierował sprawca jest nieważne.

Po policję można zadzwonić również wtedy, gdy między uczestnikami zdarzenia nie ma zgody co do tego, kto jest sprawcą.

Kto i kiedy zgłasza szkodę ubezpieczycielowi?

Kolejnym krokiem jest kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym w celu uzyskania odszkodowania. Te formalności leżą już w gestii osoby pokrzywdzonej. Ma ona do wyboru dwie drogi: może samodzielnie udać się do firmy ubezpieczającej pojazd sprawcy lub może zwrócić się do swojego ubezpieczyciela – w ramach BLS (Bezpośredniej Likwidacji Szkód).

Może zainteresuje Cię również