Ubezpieczenie domu w trakcie budowy - jakie wybrać?

Ubezpieczenie domu w trakcie budowy - jakie wybrać?

Decydując się na ubezpieczenie domu w budowie musimy pamiętać przede wszystkim, że jest ono nieco inne niż tradycyjne ubezpieczenie domu już użytkowanego. Zakres takiego ubezpieczenia jest węższy. Jednak kilka rzeczy pozostaje niezmiennych, a mianowicie najważniejsze kwestie, na które należy zwrócić uwagę zawierając umowę ubezpieczenia:

  • suma ubezpieczenia
  • przedmiot ubezpieczenia (w tym zakres)
  • okres ubezpieczenia
  • wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Wszystkie te informacje będą zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi powinniśmy dokładnie się zapoznać przed podjęciem ostatecznej decyzji, którą polisę wybieramy.

Zakres ubezpieczenia to kwestia naszych ustaleń z ubezpieczycielem. Nie możemy tu jednak liczyć na tak dużą elastyczność, jak w przypadku ubezpieczenia domu w stanie gotowym. Przede wszystkim istnieje szereg warunków, które musimy spełnić, aby móc ubezpieczyć nasz obiekt przed kradzieżą z włamaniem. Warunki te na pewno zostaną określone w OWU, jednak najczęściej są to zabezpieczenia przed dostaniem się do środka obiektu. Zabezpieczenia te nie mogą być byle jakie. Drzwi muszą być antywłamaniowe i certyfikowane, okna o odpowiedniej wytrzymałości szyby. Natomiast bez większych problemów możemy ubezpieczyć powstający dom przed zdarzeniami takimi, jak pożar, wybuch, huragan. Ryzyka te objęte są zazwyczaj podstawowym ubezpieczeniem, które możemy rozszerzyć o ochronę np. od powodzi. Pamiętajmy jednak, że szerszy zakres to wyższa składka i ochronę dostosujmy do naszych potrzeb.

Suma ubezpieczenia to kwota, na jaką ubezpieczamy budowany dom. W tym momencie powinniśmy umieć oszacować, jaką wartość będzie miał nasz dom w dniu zakończenia budowy. Chodzi o to, aby suma ubezpieczeniowa pokrywała się z sumą ewentualnych kosztów, jakich wymagałoby od nas odtworzenie domu w tym samym miejscu, przy użyciu tych samych technologii i materiałów.

Okres ubezpieczenia trwa zazwyczaj rok. Jeśli planujemy znacznie krótszy czas trwania prac budowlanych, możemy zwrócić się do ubezpieczyciela o skrócenie tego okresu do sześciu miesięcy. W niewielu przypadkach umowa może trwać dwa lata. Najczęściej jednak stosuje się standardowo 12 miesięcy, po których możemy odnowić polisę, jeśli budowa trwa dłużej. W niektórych ofertach istnieje również możliwość skrócenia umowy, jeśli prace zakończą się szybciej.

To, co powinno nas zainteresować równie mocno, jak zakres ubezpieczenia, to zakres wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli to, za co ubezpieczyciel na pewno nie wypłaci nam odszkodowania. Zwyczajowo są to szkody opiewające na kwotę nie wyższą niż kilkaset złotych (np. 500 zł). Dodatkowo, ubezpieczyciel nie obejmie ochroną ryzyk powstałych z winy ubezpieczającego. Takim przykładowym ryzykiem jest zalanie wskutek opadów atmosferycznych podczas gdy budynek nie był zadaszony.

Wysokość składki za ubezpieczenie domu w trakcie budowy zależy właśnie od omówionych powyżej czynników, choć największy wpływ na cenę ma zakres ochrony – im więcej ryzyk objętych polisą, tym wyższa składka. W przypadku, gdy nasza budowana nieruchomość posiada już jakieś zabezpieczenia, np. drzwi antywłamaniowe, okna, teren strzeżony, możemy liczyć na zniżki od ubezpieczyciela.

Może zainteresuje Cię również