Interrisk ubezpieczenie szkolne - szczegóły ofert

Interrisk ubezpieczenie szkolne - szczegóły ofert

Rozważasz zakup ubezpieczenia szkolnego dla Twojego dziecka? Omawiamy, jak wygląda oferta ubezpieczenia szkolnego w Interrisk. Jakie świadczenia otrzymasz w ramach wybranego pakietu? Udostępniamy specjalną 10% zniżkę dla wszystkich zainteresowanych ubezpieczeniem szkolnym!

Interrisk - ubezpieczenie szkolne i rodzaje świadczeń

Nasze potomstwo prowadzi aktywny tryb życia, przez co może dochodzić do wielu wypadków, szczególnie w szkole. Ubezpieczenie dostępne w ofercie Interrisk zapewnia nam świadczenia na wypadek nieszczęśliwego wypadku dzieci, młodzieży, a nawet studentów. W ramach ubezpieczenia szkolnego Interrisk otrzymujemy świadczenie na wypadek śmierci dziecka na terenie placówki w wyniku nieszczęśliwego wypadku, udaru mózgu, czy zawału serca. Ubezpieczyciel refunduje koszty nabycia wyrobów medycznych, a także koszty naprawy okularów, aparatu słuchowego do określonych sum ubezpieczenia.

Ponadto, świadczenie obejmuje koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, pogryzienie, pokąsanie lub ukąszenie, rozpoznanie u ubezpieczonego sepsy, świadczenie za śmierć opiekuna prawnego lub ubezpieczonego rodzica, koszty uszczerbku zdrowia na wypadek padaczki, czy wstrząśnienia mózgu. Ponadto, ubezpieczenie Interrisk szkolne zapewnia świadczenie na wypadek zatrucia pokarmowego, zatrucia gazami lub porażenia prądem lub piorunem, a także rozpoznanie chorób odzwierzęcych jak bąblownica, toksoplazmoza, czy wścieklizna.

Interrisk ubezpieczenie szkolne - tabela

Ubezpieczyciel umożliwia nam wybór 3 opcji online z różną składką roczną za ubezpieczenie. W opcji podstawowej za sumę ubezpieczenia 15 000 PLN płacimy 46 PLN, 25 000 PLN – 78 PLN, natomiast przy sumie 50 000 PLN uiszczamy składkę w wysokości 173 PLN za produkt Interrisk ubezpieczenie szkolne w skali roku. Tabela umieszczona poniżej przedstawia rodzaje i wysokości świadczeń za ubezpieczenie.

 

Suma ubezpieczenia (SU)15 000 PLN25 000 PLN50 000 PLN
Śmierć dziecka na terenie placówki oświatowej (NW - nieszczęśliwy wypadek)30 000 PLN (łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej)50 000 PLN (łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej)100 000 PLN (łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej)
Śmierć dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym udar mózgu, zawał serca)15 000 PLN25 000 PLN50 000 PLN
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu świadczenia - 1% zgodnie z tabelą świadczeń w OWU150 PLN250 PLN500 PLN
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, koszt zakupu i naprawy okularów, aparatu słuchowego - uszkodzone w wyniku NW na terenie placówki oświatowej4 500 PLN
(okulary i aparaty korekcyjne maksymalnie do 200 PLN)
7 500 PLN
|(okulary i aparaty korekcyjne maksymalnie do 200 PLN)
15 000 PLN
(okulary i aparaty korekcyjne maksymalnie do 200 PLN)
Koszty przekwalifikowania osób niepełnosprawnych (NW)do 4 500 PLNdo 7 500 PLNdo 15 000 PLN
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie150 PLN
lub 300 PLN
250 PLN
lub 500 PLN
500 PLN
lub 1 000 PLN
Rozpoznanie u dziecka sepsy3 000 PLN5 000 PLN10 000 PLN
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica dziecka (NW)1 500 PLN2 500 PLN5 000 PLN
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki, wstrząśnienie mózgu (NW)150 PLN250 PLN500 PLN
Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem, rozpoznanie u dziecka chorób odzwierzęcych (bąblownica, toksoplazmowa, wścieklizna)750 PLN1 250 PLN2 500 PLN
SKŁADKA ROCZNA46,00 PLN78,00 PLN173,00 PLN

 

Wybierając w Interrisk ubezpieczenie szkolne mogą Państwo skorzystać z naszego rabatu 10%. Wystarczy:

Ubezpieczenie szkolne Interrisk i dodatkowe rozszerzenia

Ubezpieczyciel w swoim produkcie EDU-PLUS przygotował dodatkowe rozszerzenia zakresu ochrony oferowane w wybranym wariancie. W razie śmierci dziecka w wypadku komunikacyjnym, rodzice otrzymują świadczenie w wysokości 10 000 PLN lub 30 000 PLN w przypadku najdroższej opcji. Ubezpieczenie Interrisk szkolne refunduje koszty pobytu w szpitalu w przypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku, odpowiednio w kwocie 30/40/50 PLN za dzień pobytu. 

Jeżeli nasze dziecko zachoruje na nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utratę wzroku, mowy, słuchu, anemie, stwardnienie rozsiane, cukrzycę, niewydolność serca, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, konieczna będzie transplantacja głównych organów to Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w kwocie 1 000/1 500/3 000 PLN w zależności od wysokości składki opłaconej za Interrisk ubezpieczenie szkolne. Odszkodowanie do kwoty 1 500, 2 500 lub 8 000 PLN otrzymamy za koszty leczenia nieszczęśliwego wypadku, a także do kwot 600, 1 000 lub 2 000 na koszty leczenia stomatologicznego, które spowodował ten wypadek. W przypadku średniego wariantu i tego najdroższego otrzymujemy zwrot kosztów leków do 500 PLN, natomiast każdy wariant zapewnia dodatkowo zwrot kosztów opłaconej wycieczki szkolnej (od 500 PLN do 1 000 PLN).

W przypadku wariantu pierwszego, Interrisk ubezpieczenie szkolne zapewnia odszkodowanie za wyczynowe uprawianie sportu, a także tzw. pakiet kleszcz (rozpoznanie boreliozy – 1 000 PLN, koszt usunięcia kleszcza – do 150 PLN, zwrot za koszty antybiotyków – do 200 PLN). Wariant drugi i trzeci daje nam możliwość skorzystania z korepetycji, pomocy informatycznej, medycznej, rehabilitacyjnej, teleporady internisty, pediatry lub dietetyka). Dodatkowe formy zawarcia ochrony dotyczą osób, które nie ukończyły 20 roku życia. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajdziemy również możliwość rozszerzenia ochrony o inne, dodatkowe formy świadczeń. Za dodatkową składką możemy wykupić świadczenia na wypadek oparzenia w wyniku nieszczęsliwego wypadku, odmrożenia, koszty operacji plastycznych (NW), rozpoznanie u dziecka wady wrodzonej serca, koszt pogrzebu dziecka, czy opiekę nad dzieckiem w trakcie pobytu w szpitalu.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu szkolnym Interrisk

Jeżeli do zdarzenia nieszczęśliwego wypadku doszło na skutek umyślnego popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa, samobójstwa, samookaleczenia, zdiagnozowano uszkodzenie ciała przed rozpoczęciem ochrony lub chorobę, są prowadzone działania wojenne, stan wojenny, rozruchy, zamieszki, osoba prowadząca pojazd nie miała ważnych badań, uprawnień lub doszło do zaniechań z jej strony, dziecko w wieku do 10 lat prowadziło rower bez opieki, doszło do choroby psychicznej lub zawodowej, dziecko posiada wady wrodzone i zdarzenie jest ich następstwem, dostało zawału serca lub udaru mózgu w skutek śmierci rodzica lub opiekuna prawnego, uprawiało sport lub aktywności wysokiego ryzyka, miejsce ma zwichnięcie nawykowe, wykonywano profilaktyczne badania, dziecko ma AIDS lub zostało pozostawione bez opieki, doszło do nieszczęśliwego wypadku na skutek odpadów radioaktywnych lub materiałów wybuchowych, na skutek epidemii lub pandemii, Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Koszty leczenia stomatologicznego są możliwe tylko na terytorium Polski. Tabele, które dotyczą wartości procentowej sumy ubezpieczenia na dane zdarzenie znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Dodatkowo, w ubezpieczeniu Interrisk szkolnym możemy wykupić asystę prawną. Na zgłoszenie zdarzenia mamy 14 dni. Interrisk wskaże nam lekarza, u którego powinniśmy się przebadać w celu zweryfilkowania szkody.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również