Interrisk AC i Pakiet Auto+ - ubezpieczenie samochodu

Interrisk AC i Pakiet Auto+ - ubezpieczenie samochodu

Jak wyglądają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco od Interrisk. Jakie są wyłączenia odpowiedzialności ochrony? Dla jakich pojazdów jest przeznaczony Pakiet Auto+. Czym jest ubezpieczenie Intercasco?

Dla jakich aut przeznaczony jest produkt Pakiet Auto+ Interrisk?

Ubezpieczeniem Autocasco mogą zostać objęte auta, których wiek nie przekroczył 15 lat. Jeżeli umowa AC jest kontynuacją ochrony, to starsze samochody w jej ramach otrzymają ubezpieczenie. W przypadku intercasco nie ma ograniczenia wiekowego. Maksymalny wiek pojazdu w AutoAssistance Premium to 13 lat, natomiast Standard 15. Przedmiotem Pakietu Auto+ (Autocasco, AutoAssistance, NNW, AutoSzyby, PAK, PMP, PMO) nie mogą być pojazdy służące do przewozu materiałów palnych, wybuchowych lub trujących, używane w wyścigach, czy rajdach, służące do najmu zarobkowego, nauki jazdy, wykorzystywane jako rekwizyty, prototypy, do przewozu przesyłek kurierskich, usług holowniczych, komunikacji miejskiej, dalekobieżnej, taksówki, a także pojazdy służb porządkowych.

Ubezpieczenie Autocasco w ofercie Interrisk

Przedmiotem ubezpieczenia jest pojazd, trwale zamontowane części pojazdu, wyposażenie i bagaż podręczny na wypadek uszkodzenia, zniszczenia lub jego utraty. Suma ubezpieczenia bagażu podróżnego w podstawowym wariancie to 300 PLN. W ubezpieczeniu występują dwa warianty: Partnerski i Autoryzowany, a możliwość wyboru konkretnego jest uzależniona po części od wieku pojazdu. Samochody do wieku 10 lat umożliwiają wybór wariantu Autoryzowanego, natomiast te od 3 lat wzwyż wariantu Partnerskiego. Za opłatą dodatkowej składki możemy wykupić opcję stałej sumy ubezpieczenia, braku konsumpcji sumy ubezpieczenia, czy zwiększyć sumę w bagażu podróżnym do kwoty 5 000 PLN. Zniesiemy również udział własny w szkodzie, czy rozszerzymy zakres ochrony na teren takich krajów, jak Białoruś, Mołdawia, Rosja, czy Ukraina. 

Istnieje również możliwość zmniejszenia składki ubezpieczenia, jeżeli zdecydujemy się wnieść udział własny w szkodzie w wysokości 500 PLN, czy wyłączymy odpowiedzialność Interrisk za szkody kradzieżowe. Gdy korzystamy z sieci naprawczej Interrisk, możemy liczyć na odbiór i dowóz samochodu do Ubezpieczonego, organizację naprawy w najbliższym warsztacie, pokrycie kosztów wynajmu zastępczego (gdy nie było usługi door to door). Warsztaty z sieci naprawczej Ubezpieczyciela dają 2-letnią gwarancję na wykonane naprawy. W ramach 10% sumy ubezpieczenia w zdarzeniu, Interrisk zabezpieczy i przechowa pojazd do dnia oględzin, wykona holowanie pojazdu do tego ustalonego miejsca w umowie, czy przekoduje system otwierania i uruchomiania pojazdu w przypadku utraty kluczyków.

Kiedy nie otrzymamy pomocy ze strony Interrisk?

Jeżeli wartość szkody nie przekroczy 500 PLN (chyba, że w umowie postanowiono inaczej), prowadzący pojazd był po spożyciu alkoholu, środków odurzających, substancji psychoaktwynch, prowadzono pojazd bez uprawnień, pojazd był niezarejestrowany, nie miał ważnego badania technicznego, szkody powstały podczas używania pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem, jeżeli podczas kradzieży pozostawiono w pojeździe dokumenty pojazdu, kluczyki, sterowniki umożliwiając jego uruchomienie, nie zabezpieczono poza pojazdem dokumentów, kluczyków, nie zabezpieczono pojazdu w sposób zgodny z jego konstrukcją, Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. To samo dotyczy zajęcia pojazdu, jego konfiskaty, nacjonalizacji, rekwizycji, w pojeździe doszło do korozji, utlenienia, zwilgocenia, powstania pleśni, szkoda powstała w pojazdach stanowiących własność innej osoby, uszkodzeniu uległo ogumienie, utracono materiały eksploatacyjne, powstała szkoda w skutek zamieszek, działań wojennych, stanu wojennego, sabotażu, aktów terroru, działania promieniowania jonizacyjnego, skażenia radioaktywnego, skażenia i zanieczyszczenia środowiska, doszło do awarii pojazdu.

W przypadku wariantu Partnerskiego występuje wskaźnik pomniejszenia wartości wypłacanego odszkodowania ze względu na wiek pojazdu (do 3 lat – 30%, od 3 do 5 lat – 45%, od 5 do 7 lat – 55%, powyżej 7 lat – 65%).

Ubezpieczenie Intercasco - czym jest?

To produkt w ofercie Interriska, który polega na pokryciu szkód, których nie pokryła polisa sprawcy wypadku. Chodzi tutaj o szkody rzeczowe polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu pojazdu, jego części, wyposażenia, czy bagażu podróżnego, poniesieniu kosztów holowania auta, parkowania pojazdu, poniesienia kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. W ramach granicy sumy ubezpieczenia, możemy liczyć na zabezpieczenie i parkowanie ubezpieczonego pojazdu do dnia oględzin, holowania i transportu uszkodzonego pojazdu z miejsca wypadku, czy wykonanie dodatkowego badania technicznego.

Ubezpieczenie nie zadziała, kiedy szkody są wyrządzone przez sprawców nie objętych w dniu zajścia wypadku ubezpieczeniem OC, spowodowane zostały umyślnie, doszło do nich na skutek działań wojennych, użytkowano pojazd niezgodnie z przepisami, przekazano go na rzecz wojska lub innych podmiotów, uczestniczył w strajkach, rozruchach, aktach terroryzmu i sabotażu, szkoda została wyrządzona na aucie jednocześnie sprawcy i poszkodowanego (ten sam właściciel), uszkodzeniu uległy ładunki lub przesyłki, utracono gotówkę, biżuterię, papiery wartościowe, zbiory filatelistyczne, numizmatyczne itp., szkoda powstała na skutek skażenia środowiska, czy wyrządził szkodę inny pojazd niepodlegjący rejestracji. Wartość szkód jest ustalana zgodnie z tymi założeniami zawartymi w Autocasco Interrisk. 

To bardzo ciekawe ubezpieczenie. Gdyby byli Państwo zainteresowani ofertą ubezpieczenia Interrisk, obliczenie OC/AC można wykonać za pomocą naszego kalkulatora. Wtedy będą mogli Państwo porównać ofertę Interriska na tle innych Zakładów Ubezpieczeń. W razie trudności lub komplikacji, nasza infolinia służy pomocą.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również