Generali ubezpieczenie mieszkania - opinia eksperta

Generali ubezpieczenie mieszkania - opinia eksperta

Generali jest międzynarodową instytucją finansową z siedzibą we Włoszech. W Polsce rozpoczęło działalność w 1999 roku i od tego czasu sprzedaje ubezpieczenia życiowe i majątkowe, w tym ubezpieczenia mieszkań.  W tym artykule omówimy przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, a także przedstawimy największe zalety produktu.

Przedmiot ubezpieczenia w Generali, czyli co możemy ubezpieczyć?

Decydując się na wybór polisy mieszkaniowej w Generali, ubezpieczony zostanie lokal, w którym mieszkamy wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Te pomieszczania to piwnica, strych, komórka gospodarcza, garaż. Miejsce parkingowe w podziemiach tego samego budynku jest także objęte ochroną. Definicja mieszkania obejmuje również jego elementy stałe. Pojęcie elementów stałych jest bardzo szerokie i obejmuje między innymi wszelkie instalacje, armaturę sanitarną, wbudowane urządzenia i meble, zainstalowane na stałe sprzęty AGD, żyrandole, wykładziny podłogowe i ścienne, zabudowy balkonów i tarasów oraz – co ciekawe – głośniki i telewizory zawieszone na ścianie. Dzięki tak szerokiej definicji możemy być pewni, że nie zabraknie tu żadnego elementu znajdującego się w naszym mieszkaniu. Należy pamiętać przy ustalaniu wartości mieszkania, aby uwzględnić również te przedmioty.

Odrębnym rodzajem mienia, które można ubezpieczyć są ruchomości domowe. Są to wszystkie przedmioty nie związane na stałe z lokalem, a będące na jego wyposażeniu. Definicja ruchomości obejmuje więc odzież, artykuły spożywcze, sprzęt sportowy, AGD, elektroniczny, fotograficzny, meble niezabudowane, instrumenty muzyczne, medyczne, narzędzia budowlane, ogrodnicze, wyposażenie kuchni i inne przedmioty. W katalogu tym Generali umieściło też opony sezonowe, bagażniki, foteliki samochodowe, zwierzęta domowe i rośliny doniczkowe. Osoby pracujące w domu będą posiadały ochronę sprzętu powierzonego przez pracodawcę, a także sprzętu komputerowego służącego do własnej działalności.

Rozwiązaniem ponadstandardowym, nie stosowanym przez inne firmy ubezpieczeniowe jest objęcie ochroną w ramach ruchomości domowych antyków, dzieł sztuki, czy zbiorów kolekcjonerskich oraz broni i trofeów myśliwskich. Wprawdzie jest ono ograniczone kwotą 6 tys. zł. w odniesieniu do jednego przedmiotu, ale i tak stanowi bardzo ciekawe rozwiązanie. Wyższe kwoty będą wymagały ustaleń indywidualnych. Poza tym, wraz z mieszkaniem ubezpieczyć możemy garaż wolnostojący, budynek gospodarczy, garaż w budowie lub dom letniskowy.

Zakres ubezpieczenia w Generali - ubezpieczenie mienia

Generali wprowadziło dwa warianty ubezpieczenia. Pierwszy jest oparty o zdarzenia nazwane, zdefiniowane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Opcja ta obejmuje zdarzenia takie jak pożar, wybuch, uderzenie pojazdu, uderzenie pioruna, katastrofa budowlana, huk ponaddźwiękowy, upadek statku powietrznego, dym i sadza oraz wandalizm. Za szerszy zakres, obejmujący szkody spowodowane silnym wiatrem, lawiną, deszczem, gradem, trzęsieniem czy zapadaniem się ziemi trzeba już dodatkowo zapłacić.

Dodatkowymi kosztami obarczone też będą kolejne rozszerzenia jak np. przepięcia, czy stłuczenie szyb w elementach stałych. Tu najważniejszym kwestią są definicje zdarzeń, które decydują o ochronie, lub jej braku. Jednak najlepszym wariantem ubezpieczenia mieszkania w Generali jest wybór ubezpieczenia w oparciu o formułę ochrony od wszystkich ryzyk. W zakresie będziemy już mieli ochronę od tych wszystkich zdarzeń, o których wspomniano wcześniej oraz od zdarzeń innych, nienazwanych, a nie wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Pamiętajmy, że ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (zwane przez ubezpieczeniowców „olriskowym”, od angielskiej nazwy zakresu „all risks”) obejmuje ochroną wszystkie zdarzenia powodujące szkodę, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych.

W pakiecie otrzymujemy ochronę od zdarzeń losowych, które znajdziemy w ubezpieczeniu od ryzyk nazwanych, od skutków dewastacji, przepięć, stłuczenia elementów stałych oraz od innych zdarzeń nagłych i niespodziewanie niszczących nasze mienie. Generali włączyło tu dodatkowo do ochrony szkody wyrządzone przez zwierzęta (nie domowe), następstwa nieszczęśliwych wypadków psów i kotów (wypadek komunikacyjny, pogryzienie, otrucie w związku z włamaniem do mieszkania). Poza tym znajdziemy tu też ochronę od wyłudzenia gotówki od osób powyżej 65 roku życia (oszustwo „na wnuczka”, „na policjanta”, podszywanie się pod inne osoby).

Oba warianty zostały wzbogacone o ochronę z tytułu szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa (zapominalstwa) oraz o szkody zalaniowe, które powstały na skutek pozostawienia otwartych okien, drzwi lub włazów dachowych. Nie są to standardowe rozwiązania - tego typu szkody zazwyczaj są wyłączone z ochrony. Ryzyka takie jak powódź i kradzież z włamaniem oraz rabunek rzeczy osobistych poza mieszkaniem należy dokupić dodatkowo do obu wariantów. Rozszerzenie o kradzież z włamaniem wzbogacone jest też o ochronę z tytułu kradzieży tzw. zwykłej (bez włamania) przez otwarte okno czy otwarte drzwi. To również bardzo ciekawe rozszerzenie.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od Generali

Ubezpieczając mieszkanie nie możemy zapomnieć o uzupełnieniu ochrony mienia o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli ochrony nas samych i naszego majątku przed koniecznością wypłaty odszkodowania osobom przez nas, czy naszych domowników poszkodowanym. To bardzo ważna kwestia, szczególnie w obecnych czasach, kiedy rośnie ubezpieczeniowa świadomość społeczeństwa. Jaką ochronę możemy uzyskać po wykupieniu polisy w Generali?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczy tylko sfery życia prywatnego i obejmuje miedzy innymi szkody z tytułu posiadania wskazanej nieruchomości, posiadania zwierząt domowych z końmi i pszczołami włącznie, użytkowania dronów, hulajnóg, rowerów, sprzętu pływającego, czy wynajętych w celach turystycznych pomieszczeń. Ochrona podstawowa dotyczy szkód powstałych na terenie Polski, ale za dodatkową opłatą można tę ochronę rozszerzyć na cały świat. Ważna jest tu wysokość sumy gwarancyjnej. W Generali możemy ubezpieczyć się na sumę nawet 1 miliona złotych, co nie jest powszechnie stosowane. Pewne jest to, że takie ubezpieczenie jest nam potrzebne, a im wyższa suma gwarancyjna, tym lepiej.

Ubezpieczenie Assistance - pomoc specjalistów

Czy potrzebne nam takie ubezpieczenie? Oczywiście, że tak. Dzięki Assistance możemy liczyć na pomoc specjalistów z różnych dziedzin w przypadku wystąpienia awarii. Możemy skorzystać z usług hydraulika, elektryka, szklarza, glazurnika czy fachowca od urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych. Ponadto możemy przywołać ślusarza w razie zatrzaśnięcia się drzwi, a także specjalistę, który naprawi sprzęt AGD lub RTV. W tym bogatym pakiecie pomocowym zawarty jest także assistance medyczny – pomoc lekarza, pielęgniarki.

Dodatkowo, możemy skorzystać z assistance informacyjnego, a także z możliwości naprawy naszego roweru. Pakiety są nieco zróżnicowane, w zależności od wyboru wariantu ubezpieczenia. Tu nie musimy niczego dokładać, czy wybierać, gdyż ubezpieczenie Assistance Generali dokłada bezpłatnie do każdej polisy mieszkaniowej. Trzeba tylko pamiętać, że takie ubezpieczenie mamy i możemy z niego korzystać w ramach limitów i zakresów.

Generali ubezpieczenie mieszkania - zalety produktu

TOP10
1. Możliwość doboru wariantu ubezpieczenia do własnych preferencji i potrzeb - ubezpieczenie od zdarzeń zdefiniowanych lub od wszystkich ryzyk.
2. Konkurencyjne i korzystne dla klienta definicje zdarzeń, za które Generali wypłaca odszkodowanie.
3. Odpowiedzialność za szkody w mieniu powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa, bez ograniczania się do określonych wypadków.
4. Ochrona przy szkodach zalaniowych powstałych na skutek otwartych okien i drzwi.
5. W zakresie kradzieżowym objęcie ubezpieczeniem także kradzieży zwykłej przez otwarte okna lub drzwi.
6. Zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk rozszerzony o wyłudzenia gotówki: "na wnuczka", "na policjanta", "na funkcjonariusza CBŚ" - dotyczy osób po 65 roku życia.
7. Zwrot kosztów leczenia psa lub kota, które uległy wypadkowi, zostały pogryzione, otrute.
8. Wysoka maksymalna suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.
9. Odpowiedzialność cywilna obejmuje ochroną między innymi użytkowanie dronów, elektrycznych hulajnóg i innych urządzeń transportu osobistego.
10. Bogaty zakres pomocy Assistance, szczególnie dla wariantu ubezpieczenia w formule od wszystkich ryzyk.

Ubezpieczenie mieszkania od Generali jest dostępne w naszym kalkulatorze ubezpieczenia mieszkania. Zachęcamy do sprawdzenia ceny i wyliczenia składki.

Ireneusz Drzewiecki
Ireneusz Drzewiecki

Ponad 25 lat doświadczenia w branży ubezpieczeniowej. Szkoleniowiec (współpraca z agentami i brokerami na terenie Polski), underwriter w zakresie ubezpieczeń majątkowych dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. Współtwórca Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dla mieszkań/domów, a także klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Może zainteresuje Cię również