Euroins ubezpieczenie samochodu - rozszerzenia do polisy OC

Euroins ubezpieczenie samochodu - rozszerzenia do polisy OC

Rozważasz zakup w Euroins OC i chcesz się dowiedzieć, jak wygląda u Ubezpieczyciela oferta ubezpieczeń komunikacyjnych? Jak prezentują się warunki ochrony assistance, czy NNW?

Pomoc na drodze w Euroins Assistance

W Euroins, ubezpieczenie Pomocy na drodze jest świadczeniem, które działa w wyniku wypadku, kradzieży pojazdu lub jego części, czy awarii auta. W przypadku, kiedy nasz pojazd zostanie odholowany, może dodatkowo przysługiwać zakwaterowanie w hotelu, powrót do miejsca zamieszkania, kontynuacja podróży lub pojazd zastępczy. Holowanie odbywa się do limitu sumy ubezpieczenia. Samo ubezpieczenie Euroins Assistance – Pomoc na drodze zawiera aż 5 wariantów (podstawowy, rozszerzony Polska, rozszerzony Europa, maksymalny i maksymalny PLUS). 

W wariancie podstawowym mamy pomoc tylko w wyniku kolizji auta. Wypadek, kradzież, czy awaria jest dostępna w pozostałych wariantach, w których limit wieku pojazdu nie może przekroczyć 15 lat. W podstawowym wariancie mamy holowanie pojazdu, parkowanie w razie konieczności, transport osób podróżujących pojazdem, holowanie pojazdu poszkodowanej osoby, czy dostęp do infolinii. Suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie wynosi 5 000 PLN. 

Wariant rozszerzony Polska umożliwia nam holowanie do najbliższego warsztatu lub miejsca wyznaczonego przez kierowcę z limitem 200 km. Ubezpieczyciel pokryje również koszty próby usprawnienia pojazdu do kontynuowania bezpiecznej jazdy, zapewnieni kontynuację podróży, zakwaterowanie w hotelu, czy samochód zastępczy. Maksymalny limit pobytu w hotelu, czy użytkowania samochodu zastępczego wynosi 2 dni. W przypadku pojazdu zastępczego nie możemy liczyć na samochód wyższej klasy niż „C”. Suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie wynosi 10 000 PLN.

Wariant rozszerzony Europa, maksymalny i maksymalny PLUS w Euroins Assistance

W wariancie rozszerzonym na terenie Europy możemy liczyć na pomoc w holowaniu auta do najbliższego warsztatu w Europie. Parkowanie auta na terenie Europy ma limit 2 dni. W tym przypadku suma ubezpieczenia również wynosi 10 000 PLN (dochodzi tylko rozszerzony zakres terytorialny działania usług Assistance).

Wariant Maksymalny nieco zwiększa limity holowania pojazdu, jeżeli nie decydujemy się na odstawienie auta do najbliższego warsztatu (w Polsce do 300 km, natomiast w Europie do 200 km). Okres parkowania zostaje przedłużony na 3 doby. To samo dotyczy zakwaterowania w hotelu na wypadek holowania auta i braku możliwości jego naprawy, czy wynajęcia pojazdu zastępczego – limit 3 dni. Dodatkowym rozszerzeniem w tym wariancie jest możliwość dostarczenia paliwa do sumy 800 PLN (koszty paliwa pokrywamy my), jeżeli do postoju dojdzie na skutek jego braku. Pondato, mamy możliwość skorzystania z pomocy tłumaczenia formularzy poza granicą Polski (maksymalnie 2 strony tekstu). Suma ubezpieczenia w tym wariancie wynosi 25 000 PLN na jedno zdarzenie.

Ostatnia z opcji, Maksymalny PLUS umożliwia nam holowanie auta do wybranego miejsca w Polsce bez limitu kilometrów, natomiast w Europie wynosi on 500 km. Czas pokrycia kosztów parkowania pojazdu wzrasta do 5 dni. Zwiększony został również czas udostępnienia pojazdu zastępczego do 7 dni. Maksymalny koszt dostarczenia paliwa ma większy limit, 1 000 PLN. Dodatkowa opcją w Maksymalny PLUS jest możliwość zakupu i dostarczenia odmrażaczy do zamków do kwoty 500 PLN, gdyby wystąpiła taka sytuacja. Ponadto, Euroins zorganizuje nam odbiór naprawionego pojazdu do wybranego miejsca. Poza tłumaczeniem formularzy, zyskujemy pomoc w tłumaczeniu rozmów telefonicznych w języku angielskim oraz niemieckim, czy zorganizowanie udziału prawnika lub tłumacza, który będzie nas reprezentował poza krajem w postepowaniach sądowych. Suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie wynosi 50 000 PLN. 

Do wyłączeń odpowiedzialności Euroins Assistance możemy zaliczyć – niemożliwość zorganizowania świadczenia ze względów niezależnych od Euroins, gdy zdarzenie jest wynikiem kradzieży, zniszczenia, utraty dowodu rejestracyjnego, błędów w konserwacji pojazdu, uszkodzeniem mechanicznym pojazdu, o którym wiedział Ubezpieczony lub kierowca, nie zrealizowano na czas konserwacji, przeglądów, doszło do awarii powstałej w skutek nieprzeprowadzonej naprawy pojazdu po interwencji Centrum Pomocy, przez wady fabryczne, usterki. Samo ubezpieczenie nie działa na bezdrożach, poza drogami publicznymi, w zamkniętych garażach, ogrodzonych terenach zakładów pracy, jednostek wojska, policji itd. 

Organizacja naprawy pojazdu - opcja Euroins Assistance

Przedmiotem ubezpieczenia jest naprawa pojazdu, który uległ wypadkowi lub odzyskano skradziony, ale okazał się uszkodzony. Suma ubezpieczenia tego rozszerzenia wynosi 2 000 PLN. Zakres ubezpieczenia obejmuje organizację naprawy w warsztacie sieci partnerskiej, udzielenia wstępnej informacji na temat dokumentów dotyczących sprawcy zdarzenia, weryfikację polisy sprawcy szkody, podjęcie kontaktu z Ubezpieczycielem w celu zgłoszenia szkody komunikacyjnej, wskazanie warsztatu naprawczego z sieci Euroins. Na czas naprawy zostaje zorganizowany pojazd zastępczy. Naprawa wykonywana jest na koszt ubezpieczonego. 

Krótko mówiąc, Ubezpieczyciel zabierze pojazd od nas do warsztatu, postawi diagnozę co jest nie tak, a za samą naprawę my będziemy musieli zapłacić. Gdy do niej dojdzie, zwróci nam pojazd do miejsca, skąd go odebrał i pomoże przy weryfikacji polisy sprawy i kontakcie z jego Ubezpieczycielem.

Euroins i ubezpieczenie opon

Ubezpieczyciel pomoże nam w wymianie kół lub odholuje pojazd, jeżeli jest to konieczne z powodu uszkodzenia opon lub dętek. Sam zakres ubezpieczenia obejmuje wymianę koła na miejscu (my musimy mieć zestaw naprawczy lub koło na wymianę) lub odholuje pojazd do wskazanego serwisu, w którym zostanie wykonana naprawa uszkodzonego ogumienia. Taka forma pomocy przysługuje nam maksymalnie 2 razy w ciągu okresu ubezpieczenia, a suma ubezpieczenia wynosi 2 000 PLN.

Euroins ubezpieczenie opon nie zadziała, gdy jesteśmy na nawierzchniach nieutwardzonych, lub tam gdzie wstęp jest niemożliwy lub niedozwolony. Pomoc nie zostanie udzielona, gdy do awarii dojdzie na skutek zderzenia się z innym pojazdem, doszło do sytuacji w skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, gdy najechał on na szkło, gwoździe, czy ubytki w nawierzchniach dróg.

Gwarancja rozruchu akumulatora jako ubezpieczenie

Gdy rozładuje nam się akumulator bądź zostanie uszkodzony, Euroins udzieli pomocy. Ubezpieczenie dotyczy tylko i wyłącznie pojazdów z silnikiem spalinowym. Z pomocy możemy skorzystać raz w okresie ubezpieczenia, suma ubezpieczenia wynosi 2 000 PLN. Pomoc nie zostanie udzielona, gdy do zdarzenia dojdzie na skutek zderzenia z innym pojazdem, gdy pojazd jest na nieutwardzonej drodze lub tam, gdzie dojazd jest niemożliwy lub niedozwolony, nie pokrywa kosztów nowego akumulatora czy części zamiennych, a także kosztów poniesionych bez porozumienia.

Ubezpieczenie NNW z dodatkową ochroną kierowcy

Następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczą takich czynności jak wsiadanie i wysiadanie z pojazdu, jego rozładunek lub załadunek, zatrzymanie i postój, naprawa pojazdu spowodowana awarią w trakcie jazdy. Świadczenia możemy uzyskać z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, śmierci, nabycia protez, środków pomocniczych, przeszkolenia zawodowego inwalidów, operacji plastycznych koniecznych w wyniku NNW, transportu zwłok i pochówku w Polsce. Sumę ubezpieczenia ustalamy przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel nie poniesie odpowiedzialności, gdy kierowca prowadził w stanie nietrzeźwości lub był po spożyciu środków odurzających, nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, samochód był niezarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania technicznego, pasażer był w stanie nietrzeźwości lub innych środków odurzających i podjął świadomie decyzję o jeździe z kierowcą, który był nietrzeźwy. Ponadto, wyłączenia odpowiedzialności obejmują również działanie umyślne, rażące niedbalstwo, zatrucie spowodowane spożywaniem środków odurzających lub alkoholu, usiłowanie lub popełnienie przestępstwa, udział w bójkach, działania wojenne, strajki, rozruchy, zamieszki, akty terroru, używanie pojazdu przez inne służby, uczestnictwo w wyścigach lub jazdach testowych/konkursowych. Następstwa chorób lub stany chorobowe i nagłe ich zaostrzenie również są wyłączone z zakresu ochrony. Uszkodzenie ciała lub roztrój zdrowia musi być spowodowane działaniem siły zewnętrznej. Ponadto, Euroins nie obejmuje zadośćuczynienia za doznany ból, cierpnie fizyczne lub moralne.

Rozszerzenie „Dodatkowa ochrona kierowcy” działa w sytuacji, kiedy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 50%. Wtedy wypłacane jest świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia. Świadczenia tego nie wypłaca się w sytuacji, kiedy dojdzie do śmierci kierowcy. 

Euroins - kalkulator OC

Jeżeli chcesz zapoznać się z ofertą ubezpieczenia Twojego samochodu, zachęcamy do skorzystania z naszego narzędzia, jakim jest kalkulator OC. W kilka minut możesz obliczyć cenę ubezpieczenia OC Euroins z dostepnym rozszerzeniami, a w razie trudności nasza infolinia służy pomocą. 

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również